Thema’s binnen het onderwijs

Van gepersonaliseerd leren tot een verbetercultuur

De onderwijssector is continu in beweging. Fusies, centralisatie en decentralisatie zijn aan de orde van de dag. Daarbij is de onderwijssector uniek door de complexiteit van de stakeholders. Behalve de traditionele klant – de leerling – heeft de sector te maken met externe stakeholders als de onderwijsinspectie.

Door onze uitgebreide ervaring in de sector is onze dienstverlening volledig ingericht op deze complexiteit. Wij helpen instellingen versneld naar stabiliteit en kwaliteitsgroei. Terwijl we helpen om resultaatverantwoordelijke teams, eigenaarschap op de kwaliteits-cultuur en agenda en een lerende organisatie te bewerkstelligen.

Dit doen we aan de hand van een integrale aanpak waarin mens en methode hand in hand gaan. We geloven namelijk dat harde en zachte factoren bij verandering onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Het één kan nooit succesvol zijn zonder het ander. Alleen in perfecte harmonie wordt duurzame verandering gerealiseerd.

Thema’s

 • Modulair onderwijs

  Met onze aanpak helpen we teams structureel op weg richting gepersonaliseerd leren.

 • Onderwijskwaliteit

  We helpen teams in het onderwijs om zelf de kwaliteit van de opleidingen te analyseren en structurele verbeteringen door te voeren.

 • Permanente verbetercultuur

  We helpen onderwijsinstellingen bij het creëren van een cultuur van continu verbeteren, waarbij we tegelijkertijd zorgen dat de instelling klaar is voor de onderwijsinspectie.

 • Teamportret

  Aan de hand van het teamportret krijgen onderwijsteams inzicht in de eigen resultaten. En bepalen ze zelf welke verbeteracties nodig zijn om de gewenste resultaten te behalen.

 • Betekenisvol Teamplan

  Met de methode ‘Betekenisvol Teamplan’ helpen we onderwijsteams bij het opstellen van een teamplan dat waarde toevoegt, direct toepasbaar is en gedragen wordt door het team.

 • Lean transformatie

  Ondersteunende diensten en docenten hebben elkaar nodig. Aan de hand van Lean Management helpen we de ondersteunende diensten bij de transformatie naar een klantgerichte en efficiënte ondersteuning voor het primaire proces.

 • Resultaatgerichte zelfsturing

  Met ‘resultaatgerichte (zelf)sturing voor onderwijsteams’ helpen we teams in het onderwijs om effectief samen te werken bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen. Ook als ze werken op afstand.

 • Kwaliteitsborging

  Aan de hand van de MBObeter methodiek helpen we onderwijsinstellingen om verbeteringen duurzaam door te voeren en te borgen.

Hoe we werken

Wij doorgronden de context, strategische ambities, governance, organisatie-inrichting en operationele processen. Wij verdiepen ons in de organisatiedynamiek, effectiviteit van leiderschap, teams en individuen en de interpersoonlijke relaties. Kortom: wij werken integraal aan de harde en zachte factoren die het succes bepalen.

Wij weten uit ervaring dat harde en zachte factoren bij verandering onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. We zien dat veel organisaties zich nog laten verleiden om deze twee elementen te splitsen in verbeter- en cultuurprogramma’s. Echter kan het één nooit succesvol zijn zonder het ander. Daarom werken wij aan de hand van een geïntegreerde aanpak, waar mens en methode hand in hand gaan.

Wij houden er niet van om zaken moeilijker te maken dan nodig is. Wij maken complexiteit eenvoudig. En we zeggen waar het op staat. Zo weten we allemaal waar we aan toe zijn en kunnen we verder.

Het resultaat van onze dienstverlening is geen ‘papieren tijger’ en geen ‘opdracht’ aan medewerkers. De medewerkers bereiken het resultaat zelf. Met behulp van aansprekende en betekenisvolle indicatoren zorgen we dat ze geconfronteerd worden met het resultaat van hun inspanningen – zowel de positieve als de negatieve. Zo maken we resultaten tastbaar en problemen zichtbaar. Voor iedereen, op ieder niveau.

Meer weten

Wil je meer weten over hoe wij onderwijsinstellingen ondersteunen bij deze thema’s? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.