Het succes van 27 verschillende trajecten

Het verhaal van: Claudia Chi (ex-manager afdeling Onderwijs & Kwaliteit, nu directeur Techniek)

Een docent beseft nu dat hij de belangrijkste factor is in het leven van de student

claudia roc leiden MBO15 organiseerde de audits en keek tijdens die audits of er bij docenten nog vuur uit hun ogen kwam. Zij constateerden dat er nog voldoende potentie was. Daarom werk ik hier nog steeds. In al die tijd heb ik heel veel docenten gezien met een enorm hart voor de zaak. De nadruk heeft te lang op de bedrijfsvoerende kant van het onderwijs gelegen, er is veel te weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van onderwijs. Het succes werd bepaald doordat we een ander bestuur kregen – echte onderwijsmensen! – en audits werden ingezet die zorgden voor confrontatie. Daardoor ontstond een houding van leerbaarheid. Een docent beseft nu dat hij de belangrijkste factor is in het leven van de student. Dat is het beste wat de inzet van MBObeter heeft gebracht.

Werkvloer

De student ervaart een opleiding als een totaalervaring en kan doodongelukkig worden van één vak. Dus je moet in het mbo samenwerken. MBObeter zorgt voor die ontschotting. Bij sommige teams hangt een verbeterbord, een uitstekende tool om te focussen en te verbeteren. Docenten hebben het bord echt geadopteerd en zijn er wekelijks mee aan het werk. Ik wil ook bereikbaar en zichtbaar zijn en heb wekelijks studentenlunches en teambijeenkomsten. Die studentenlunches zijn zó leuk! Ik leer daar heel veel over hoe de teams functioneren. Het gaat er om zoveel mogelijk contact te hebben met het primaire proces. Onderwijs is niet te pakken in strakke processen.

Het gaat er om zoveel mogelijk contact te hebben

Kwaliteitscultuur

UPD kan gedifferentieerd meedenken, zorgen voor maatwerk over wat nu nodig is. Dat is van essentieel belang in 27 verschillende trajecten die allemaal niet standaard zijn. Teams waren blij dat het gesprek eindelijk werd gevoerd. De teamleden waren het middelpunt van het traject. De manager deed mee als teamlid, dat betekent dat hij los moest laten. Er is geen enkel traject waar dat niet is gelukt! We hebben een beter-onderwijs-markt gehouden, waar teams de trajecten aan elkaar hebben gepresenteerd. We hebben in één jaar de onvoldoendes gehalveerd. Iedereen had hier de spotlight op. Bij het borgen van de veranderingen ga je kijken: wie zijn mijn studenten, waar staan ze nu en wat heb ik als team nodig om studenten van A naar B te krijgen. Dit gesprek en de bijbehorende acties zijn dan onderdeel van je dagelijkse werk. Dat is kwaliteitscultuur.