UPD - Het geeft docenten een handvat om elkaar aan te spreken

Het geeft docenten een handvat om elkaar aan te spreken

Het verhaal van: Stef Smits (manager ICT en mediavormgeving)

Voor mij voelde het als een luxe om te beleven

stef roc leiden

Toen ik hier als manager kwam, lag er een brief van de inspectie. De opbrengsten waren drie jaar achter elkaar onvoldoende. Ik wist dat we gingen fuseren. De jaaragenda werd vol gepland met in november een audit met een externe voorzitter, in maart de start van de nieuwe opleiding en in mei het herhalingsonderzoek van de inspectie. En we zijn begonnen met het MBObeter traject. Er is best veel van docenten gevraagd.

Brown papers

We hebben in een werkgroep van zes medewerkers een MBObeter analyse gedaan. Ik wilde docenten in die werkgroep hebben, die snel kritisch zijn en kunnen uitleggen waarom hij/zij ja of nee zegt tegen een bepaald voorstel. In vier maanden hebben we het team twee keer tussentijds bijgepraat en in maart ons eindverhaal gehouden. We hebben heel veel brown papers gemaakt, veel input getrechterd en conclusies getrokken. We zijn lang blijven hangen bij het processchema analyse. Maar bij de faal- en gevolg analyse – hoe vaak komt iets voor en wat is de ernst ervan – vielen dingen echt op hun plek. Er kwamen kernoorzaken en verbeterpunten naar voren die we gingen prioriteren. De oplossingsrichtingen hebben we ingedeeld in zes clusters . Er zitten korte en lange termijn acties in. De laatste zet je in je teamjaarplan.

Bij de faal- en gevolg analyse vielen dingen echt op hun plek

Doorwrocht proces

Hoe ga je nu die verbeteracties lostrekken? Ik heb een stuk of 4 a 5 verbeteracties op een kaartje gezet, zoals gastlessen organiseren en lesbezoek. Iedereen moest minimaal één kaartje pakken en zijn naam er op schrijven. Dat hebben ze ook gedaan. Daarmee maak je de stapjes heel zichtbaar. Een docent zei tegen een andere: denk nou daaraan, want dat is uit het traject gekomen. Het geeft docenten dus een handvat om elkaar aan te spreken. Voor mij voelde het als een luxe om te beleven. Om echt de tijd te nemen om met gestructureerde stapjes tot een eindproduct te komen. Dat is nog geen schering en inslag in mbo land. Een doorwrocht proces, heel goed begeleid, heel gestructureerd, concreet en oplossingsgericht en goed voor de interne discussie. Op alle onderdelen is de basiskwaliteit op orde en er is veel meer tevredenheid van studenten.