Teams in the lead bij het Vista College

Na een onderzoek naar zelfregulatie bij studenten – in het kader van gepersonaliseerd leren – kwam naar voren dat de benodigde vaardigheden hiervoor bij de docenten ook niet altijd aanwezig waren. Deze bevinding van het Team Haarverzorging was de aanleiding voor Onderwijsmanager Michael Toonen om in gesprek te gaan met UPD. Van team naar individu

Download de brochure “Resultaatgerichte Zelfsturing”

Met ‘resultaatgerichte (zelf)sturing voor onderwijsteams’ helpt UPD teams in het onderwijs om effectief samen te werken bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen. Teamleden krijgen grip op hun werk en leren hoe ze zelf de juiste focus kunnen leggen op de team- en onderwijsdoelstellingen. We geven teams de kennis, tools en middelen om de kwaliteitscultuur verder vorm

Download het boekje “Betekenisvol Teamplan”

Bij UPD geloven we dat teams binnen het onderwijs prima in staat zijn om een teamplan op te stellen waarmee ze zelf hun onderwijskwaliteit kunnen bewaken en verbeteren. Met de methode ‘Betekenisvol Teamplan’ zorgen we dat het teamplan waarde toevoegt, direct toepasbaar is en gedragen wordt door het team. Tegelijkertijd kan het teamplan gebruikt worden

Virtuele Koffiesessie

We zien regelmatig dat teamplannen in het onderwijs nog teveel papieren tijgers zijn. Documenten die gemaakt worden omdat het moet en zonder betekenis voor teamleden en stakeholders. Maar, hoe moet het dan wel? Wat staat er in een goed teamplan? En hoe is het opgebouwd? Tijdens de virtuele koffiesessies krijg je het antwoord op deze

Betekenisvol Teamplan

Een teamplan dat écht gaat over de belangrijkste uitdagingen binnen het team. Waar doordachte analyses aan ten grondslag liggen en waar de opgestelde verbeteracties direct de obstakels binnen het team aanpakken. Een teamplan waar de docenten in het team achter staan en waar ze voor willen gaan. Kortom een plan dat waarde toevoegt voor de

Resultaatgerichte zelfsturing voor onderwijsteams

Digitaal werken gaat prima. Maar geldt dat ook voor digitaal samenwerken om de onderwijskwaliteit te verbeteren? Zowel voor het dagelijks werk als voor het teamplan? Wij zien dat onderwijsteams worstelen met samenwerken op afstand. Hoe worden of blijven zij een écht team? En hoe zorgen ze – ook opafstand – dat zij waarde blijven toevoegen

Inspiratiesessie “Ontwikkeling van kwaliteitszorg en een kwaliteitscultuur met het Teamportret”

Op 13 februari 2020 organiseert UPD een inspiratiesessie bij mboRijnland met als onderwerp “Ontwikkeling van kwaliteitszorg en een kwaliteitscultuur met het Teamportret”. Tijdens deze sessie ervaren de deelnemers hoe het Teamportret bijdraagt aan de ontwikkeling van kwaliteitszorg en een kwaliteitscultuur. mboRijnland verzorgt een uniek onderdeel van de sessie, waarbij ze laten zien hoe zij het

Download de brochure “Teamportret voor Onderwijsteams”

Bij UPD geloven we dat alle teams binnen het onderwijs prima in staat zijn om zelf regie te voeren over de eigen kwaliteitszorg en de aanwezige kwaliteitscultuur. Daarom hebben wij een methode ontwikkeld om teams deze regie ook daadwerkelijk te geven. Voor iedereen die wilt weten waar het Teamportret precies voor wordt ingezet, hoe de

Arcus 3.0: We zagen alle punten van kwaliteitsbeleid

Ik ben een zij-instromer uit het bedrijfsleven en heb het bedrijfsmatig werken wel in mijn genen zitten. De basis ligt in het omgaan met elkaar. Afspraken maken én nakomen, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Onze opleidingen waren vrij individualistisch, ieder voor zich, ieder z’n eigen lessen. Ons team bestaat uit 24