Businesscases Continu Verbeteren Overzicht | Consulting | UPD

Duurzame prestatieverbetering bij The Chocolate Family

Hou de organisatie tegen het licht en kijk waar verbeterpotentieel zit. Dat was de vraag waarmee Henk-Jan Huurman aanklopte bij UPD. Na een quickscan werd inzichtelijk dat er al veel goed ging, maar dat er ook nog voldoende verbeterpotentieel onbenut bleef in deze chocoladefabriek in België.

Minder klachten, meer rendement

Continu verbeteren | Prestatieverbetering | Door een drukkerij van etiketten en labels is aan UPD de vraag gesteld om te ondersteunen bij het implementeren van verbeteringen in de processen en verandering van houding en gedrag.

Adverteren met Lean en Lean Six Sigma

Het aantal FTE zegt niet altijd wat over de doorvoersnelheid van orders. Dat ondervond een mediabedrijf aan den lijve. Vooral de orders van grote adverteerders liepen regelmatig vertraging op. En ondanks dat er steeds meer mensen aangenomen werden, werd het probleem er niet minder op.

Goed monitoren is niet ontsporen

Een specifiek proces bij Eurailscout liep niet lekker. Klanten klaagden over levertijden van data en over de betrouwbaarheid van de gegevens. Aan UPD is gevraagd om een Quick Scan uit te voeren naar de potentiele oorzaken.