Lean Deployment | Een cultuur van continu verbeteren realiseren

Lean Deployment

Duurzame verbetering van klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en productiviteit

Te hoge kosten, te lage kwaliteit, te weinig flexibiliteit of ontevreden medewerkers. Het startpunt voor een Lean deployment is voor iedere organisatie anders. De resultaten daarentegen tonen vaak overeenkomsten: een significante stijging in de klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en productiviteit.

Lean Deployment

We realiseren ons heel goed dat we hierboven wel stellen dat hoge kosten het startpunt van een Lean deployment kan zijn, maar dat we lage kosten niet als resultaat benoemen. Wij geloven dat de focus van een organisatie nooit op de kosten mag liggen. Uit ervaring weten we dat een focus op kwaliteit en klantwaarde vanzelf leidt tot een verlaging van de kosten. Lees hier verder als je meer wilt weten over onze visie hierop.

Lean deployment of Lean implementatie?

‘Implementatie’ is één van de mogelijke vertalingen van het Engelse woord ‘Deployment’. Maar wat ons betreft is dit een vertaling die geen recht doet aan de Lean filosofie. Deployment kan ook vertaald worden naar ‘inzet van’ en dat dekt wat ons betreft de lading veel beter.

Het woord implementatie doet namelijk vermoeden dat het een plug-and-play oplossing is en dat het top-down opgelegd kan worden, zoals nieuwe boekhoudsoftware. Dat schept verkeerde verwachtingen bij mensen, teams en het leiderschap. Daarom spreken wij over ‘inzet van’ of – zoals we in dit geval doen – hanteren we gewoon het Engelse woord: ‘Deployment’. Een Lean transformatie is wat ons betreft hetzelfde als een Lean deployment.

Lean Deployment

Bij een Lean deployment wordt een cultuur van continu verbeteren gerealiseerd binnen de organisatie aan de hand van de Lean filosofie waardoor:

 • Iedere laag binnen de organisatie stuurt op het creëren van optimale klantwaarde;
 • Verspillingen binnen de organisatie herkend en geëlimineerd worden;
 • Continu verbeteren wordt verweven met het DNA van de organisatie;
 • De klant- en medewerkertevredenheid significant verbeteren, en
 • De productiviteit van de organisatie als geheel vergroot wordt.

Het realiseren van een cultuur van continu verbeteren vraagt dat de organisatie zich ontwikkelt op het gebied van inhoud en mindset, een combinatie van hard en hart zoals we dat noemen. Om duurzame resultaten te behalen is een ontwikkeling op het gebied van inhoud en mindset nodig. Een combinatie van hard en hart zoals we dat noemen. Hiermee bedoelen we dat de verbeteraanpak altijd bestaat uit een methodologische aanpak (hard) en een menselijke kant (hart).

Bij UPD hebben we een model ontwikkeld wat gebaseerd is op de vier elementen voor een succesvolle transformatie, waarin mens en methode hand in hand gaan. Lees hier meer over deze elementen en onze aanpak.

Lean Deployment in 4 fasen

De reis naar een cultuur van continu verbeteren met behulp van een Lean deployment kent geen standaard route naar succes. Iedere organisatie is uniek en heeft eigen behoeften en doelstellingen. Echter, de fasen die we samen doorlopen zijn wel gelijk:

 1. Connectie en verkenning: Iedere transformatie start met een uitgebreide verkenning. We gaan in gesprek om te begrijpen wat er speelt binnen de organisatie, wat de exacte doelstellingen zijn en wat binnen de organisatie maakt dat deze doelstellingen nog niet gerealiseerd worden.
 2. Huidige situatie: Vervolgens besteden we uitgebreid aandacht aan het begrijpen van de huidige situatie. Dit gebeurt grotendeels op de ‘werkvloer’. Hiertoe hebben we beschikking over uitgebreide analysetools – zoals de quickscan en de volwassenheidsscan – die inzicht geven in hoe de organisatie ingericht is, welk potentieel er nog schuilt binnen de organisatie en hoe volwassen de verbeterorganisatie is.
 3. Route bepalen: Nu we een goed beeld hebben van de gewenste bestemming en het vertrekpunt met data in beeld hebben gebracht kunnen we bepalen wat er nodig is om de organisatie te transformeren. Dat doen we altijd samen met onze opdrachtgevers. We stellen een gefaseerd plan waarmee we stap voor stap de huidige manieren van werken en gedrag aanpassen om te komen tot een DNA-verandering binnen de organisatie.
 4. Keuzes maken, leren en bijsturen: Tijdens de Lean deployment kan het soms voelen alsof al het vertrouwde op losse schroeven staat. Op die momenten gaat het over het maken van de juiste keuzes op de juiste momenten om het geheel in goede banen te leiden. Daarom blijven we samen altijd reflecteren op de acties die we uitvoeren. We bekijken of we de juiste interventies inzetten en sturen bij waar nodig. Zo zorgen we dat de organisatie – ook in onzekere tijden – op koers blijft.

Onze aanpak voor de Lean deployment is erop gericht om onszelf overbodig te maken. Door een cultuur van continu verbeteren tot in de kleinste haarvaatjes van de organisatie te krijgen en het lerend vermogen (bijvoorbeeld door een lerende organisatie te bewerkstelligen) van de organisatie te vergroten, kan de organisatie zich – zonder onze hulp – verder ontwikkelen. Lees hier alles over onze aanpak

Modulaire aanpak met vier elementen die leiden tot een succesvolle transformatie

Vanaf de quickscan en/of volwassenheidsscan maken we gebruik van een modulaire aanpak. We weten namelijk dat er geen one-size-fits-all aanpak bestaat voor een Lean Deployment. We gebruiken in onze aanpak de eerder beschreven vier elementen voor een succesvolle transformatie:

 • Strategie
 • Processen
 • Mensen
 • Organisatie

Hiermee krijgt de organisatie of afdeling per onderwerp inzichtelijk wat de huidige situatie is en welk verbeterpotentieel er is. Afhankelijk van de wensen en doelen bepalen we dan samen de aanpak. Gaan we direct aan de slag met meerdere onderwerpen? Of richten we ons eerst op 1 of 2 onderwerpen?

Door te werken met modulaire aanpak blijft de organisatie zelf de regie voeren over de transformatie. Niet alleen op het gebied van de kosten, maar net zo goed op de werkzaamheden die we uitvoeren en de doelen die we nastreven. Dit leidt tot een resultaatgerichte aanpak, waarbij we de organisatie stapsgewijs begeleiden tijdens de transformatie.

Even sparren?

Wil je meer weten over hoe wij organisaties begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.