Continu Verbeteren

Gelijktijdig verhogen van de klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en productiviteit

Continu verbeteren staat tegenwoordig bij veel organisaties hoog op de agenda. Door te transformeren naar een cultuur van continu verbeteren worden ze wendbaar en kunnen ze inspelen op de snel veranderende wereld (VUCA), terwijl ze werken aan het verhogen van de klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en productiviteit.

Continu verbeteren levert concurrentievoordeel op

Continu verbeteren kan voor organisaties op de korte termijn leiden tot prestatieverbetering, maar om blijvende resultaatverbetering te realiseren is een cultuuromslag nodig. Deze cultuuromslag wordt gerealiseerd met een transformatie van de organisatie waarbij de huidige werkwijzen en gedragingen geleidelijk worden heroverwogen en aangepast totdat continu verbeteren in het DNA van de organisatie is verankerd.

Continu verbeteren als concurrentievoordeel

De wereld verandert sneller dan ooit tevoren en de snelheid van verandering gaat verder toenemen. Verandering wordt een constante factor voor organisaties. Prijs, product en marktpositie zijn niet langer doorslaggevende succesfactoren, maar het vermogen van organisaties om zich aan te passen, om te veranderen en te verbeteren bepaalt het succes en de toekomstbestendigheid.

Van snelle technologische ontwikkelingen tot een continu veranderende klantvraag, de uitdagingen waar organisaties mee te maken krijgen zijn divers en veranderen snel. Hierdoor is het onmogelijk voor hen om zich voor te bereiden op iedere verandering. Door te transformeren naar een cultuur van continu verbeteren ontwikkelen ze het vermogen om zich aan te passen op het moment dat het nodig is. Zo worden ze wendbaar, blijven ze relevant voor klanten en stakeholders en werken ze tegelijkertijd aan het verhogen van de klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en productiviteit.

Transformatie naar cultuur van continu verbeteren

Een transformatie van de organisatie klinkt groot en ingrijpend maar het is geen plotselinge verandering. Het is eerder een reis waarbij geleidelijk verschillende elementen binnen de organisatie worden heroverwogen en aangepast. Door te focussen op juiste elementen op het juiste moment verandert de manier van werken, denken en doen van medewerkers, waardoor de organisatie transformeert.

De transformatie is een reis die geen standaard route naar succes kent. Iedere organisatie is uniek en heeft eigen behoeften en doelstellingen. De elementen die het succes van de reis bepalen zijn daarentegen wel voor iedere organisatie gelijk:

  • Organisatie: De structuur van de organisatie en de wijze waarop de besturing is ingericht vormen de randvoorwaarden voor een cultuur van continu verbeteren.
  • Strategie: Door een heldere formulering en verbinding met de organisatiestrategie vormt de verbeter- of veranderstrategie de strategische basis de transformatie.
  • Processen: Processen leveren waarde voor de (interne) klant en alle stakeholders. Door inzicht te krijgen in de processen en deze – in lijn met de strategie – te verbeteren wordt deze waarde continu verbeterd.
  • Mensen: Een organisatie kan alleen ontwikkelen als de medewerkers binnen de organisatie zich ontwikkelen. Door de juiste kennis en vaardigheden aan te reiken, te werken aan effectieve teams (teamontwikkeling) en hen te begeleiden bij de verandering (verandermanagement) wordt de ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd en de transformatie versneld.

Deze elementen die leiden tot een succesvolle transformatie hebben we verzameld in het UPD-model. Met behulp van dit model bieden we organisaties of afdelingen een aanpak om gericht te werken aan een cultuur van continu verbeteren.

Lees meer over het model en onze aanpak

Continu verbeteren is geen methode

Bij continu verbeteren denken we al snel aan bewezen methodes en filosofieën als Lean, Lean Six Sigma en Agile / Scrum. De tools en technieken uit deze methodes kunnen organisaties helpen om op korte termijn de resultaten te verbeteren. Maar om blijvende prestatieverbetering te realiseren is een holistische aanpak nodig waarin verschillende methodes gecombineerd worden met de menselijke en organisatorische kant van de organisatie.

Zo worden binnen een Lean deployment regelmatig elementen uit Agile gebruikt. En is de PDCA-cyclus uit Lean onlosmakelijk verbonden aan een Agile transformatie. En in beide gevallen zijn het leiderschap, de structuur van de organisatie, teamontwikkeling en verandermanagement onlosmakelijk verbonden aan het succes van de transformatie.

En in de huidige tijd zijn best-practices op het gebied van process mining en robotic process automation onmisbaar binnen een cultuur van continu verbeteren.

Kortom, de transformatie naar een cultuur van continu vraagt om een holistische aanpak waarbinnen slimme combinaties gemaakt worden tussen methodes, digitale oplossingen en mensen. En hoewel organisaties deze aanpak zelf zouden kunnen formuleren, is goede begeleiding hierbij vaak van doorslaggevend belang.

Businesscases en klantverhalen

Even sparren?

Wil je meer weten over hoe wij organisaties begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.