Operational Excellence: Een Doorlopende zoektocht

Operational Excellence: een doorlopende zoektocht

Zonder eindbestemming

Veel organisaties zien Operational Excellence als de eindbestemming van een reis. Maar wat als Operational Excellence helemaal geen eindbestemming heeft? Wat als de reis de bestemming is. Operational Excellence is een doorlopende zoektocht naar continue verbetering.

OperationalExcellence

Wat is Operational Excellence precies?

De overtuiging van organisaties om te willen excelleren in de dienstverlening naar klanten. Dát is Operational Excellence. Het First-Time-Right principe staat centraal. Dit betekent dat alles binnen de organisatie in één keer goed moet, op de juiste tijd en tegen de juiste prijs.

Bij Operational Excellence staat klantdenken centraal

Binnen Operational Excellence wordt de klant centraal gesteld. Het doel is om de betrouwbaarheid naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Operational Excellence hanteert 3 standaarden:
  1. Foutloos. Alles binnen de organisatie moet in één keer goed gaan. Alle werkprocessen moeten foutloos ingericht zijn. Dit vraagt om hoge betrokkenheid van de werknemers.
  2. Productie op het juiste moment. Dit betekent dat organisaties moeten zorgen dat een overschot of tekort in productie nooit plaats kan vinden, oftewel de productie moet gestroomlijnd zijn.
  3. Productie tegen de juiste prijs. Met het centraal stellen van de klant komt uiteraard ook het prijsaspect naar voren. Uit oogpunt van betrouwbaarheid mag een klant namelijk nooit teveel betalen voor een product.

Lean Six Sigma als gids

Er zijn verschillende methodes die organisaties kunnen ondersteunen in de doorlopende zoektocht naar continue verbetering. Lean Six Sigma is de gids bij uitstek voor deze zoektocht. Door te concentreren op datgene wat voor de klant écht belangrijk is en door fouten in de uitvoering terug te dringen, wordt het aantal processtappen gereduceerd (Lean) en wordt de uitkomst van de processen voorspelbaar gemaakt (Six Sigma). Daarbij heeft Lean Six Sigma een sterke focus op de menselijke kant van organisaties. Volgens de Lean Six Sigma methode is er enkel succes te behalen, indien er voldoende aandacht is voor de gedragskant. Mensen maken namelijk een onmiskenbaar onderdeel uit van het functioneren van organisaties.

“A journey of a thousand miles begins with a single step”

Vraagt u zich af waar u moet beginnen met uw ultieme zoektocht naar continue verbetering? Speciaal voor iedereen die graag een start wil maken met continu verbeteren organiseert UPD regelmatig de workshop ‘Wat is Lean Six Sigma?’ Tijdens deze interactieve kennismakingsworkshop delen onze consultants de geheimen van Lean en de toegevoegde waarde van Six Sigma. Wilt u deelnemen aan deze gratis workshop? Kijk dan hier naar de eerstvolgende beschikbare data en schrijf u direct in!