Wat is Operational Excellence?

Een doorlopende reis zonder eindbestemming

Operational Excellence is het streven van organisaties naar het bereiken van de hoogste mate van operationele efficiëntie en effectiviteit binnen de organisatie. Het doel hiervan is om processen te stroomlijnen, verspilling te elimineren en waarde te maximaliseren voor zowel klanten, belanghebbenden als medewerkers.

De doorlopende zoektocht naar Operational Excellence

Operational Excellence is geen op zichzelf staande methode zoals bijvoorbeeld Lean of Lean Six Sigma, maar het streven omvat verschillende filosofieën en methodieken. Deze worden – naar gelang de doelstellingen van de organisatie – ingezet om te zorgen dat de organisatie uitblinkt in haar bedrijfsprestaties. De doorlopende zoektocht naar verbetering en perfectie kent voor deze organisaties geen eindbestemming. Er is immers altijd iets te verbeteren.

Operational Excellence als waardestrategie

Samen met Product Leadership en Customer Intimacy vormt Operational Excellence de 3 waardestrategieën zoals Treacy en Wiersema deze beschreven in het boek ‘The Discipline of Market Leaders’. Deze strategieën geven richting aan de manier waarop organisaties een leiderschapspositie in hun markt kunnen bereiken.

Wat is Operational Excellence precies?

Binnen Operational Excellence streeft de organisatie naar het bereiken van een optimale balans tussen kwaliteit, kosten en snelheid, zodat de zij haar klanten de best mogelijke waarde kan bieden. Ten onrechte wordt hier vaak aangenomen dat dit enkel procesmatige verbeteringen betreft. Operational Excellence draait om het creëren van een cultuur van continu verbeteren en het nastreven van perfectie in elk aspect van de organisatie.

Het gaat verder dan het implementeren van individuele verbeteringsinitiatieven; het is een alomvattende aanpak om bedrijfsprestaties voortdurend te verhogen. Hierbij worden alle medewerkers betrokken bij het identificeren van kansen voor verbetering en wordt een cultuur van eigenaarschap en verantwoordelijkheid gestimuleerd voor het leveren van uitmuntende resultaten.

Pijlers van Operational Excellence

De belangrijkste pijlers van Operational Excellence reflecteren het integrale beeld wat we hierboven schetsen waarbij de mensen, het leiderschap en de cultuur even belangrijk zijn als de procesverbeteringen. De pijlers zijn:

 • Continu verbeteren van processen: Organisaties die Operational Excellence omarmen, streven naar het continu identificeren en elimineren van verspillingen, knelpunten en inefficiënties in hun processen. Dit gebeurt vaak door middel van methodologieën zoals Lean en Lean Six Sigma, die gericht zijn op het optimaliseren van de waardestroom en het minimaliseren van variatie.
 • Focus op de klant: Een belangrijk principe van Operational Excellence is het begrijpen van de behoeften en verwachtingen van klanten en het leveren van producten en diensten die aan deze eisen voldoen. Klantfeedback is essentieel om de waardepropositie voortdurend te verbeteren en klantgericht denken te stimuleren.
 • Leiderschap en betrokkenheid: Effectief leiderschap is cruciaal bij het bevorderen van Operational Excellence. Leiders moeten het goede voorbeeld geven, medewerkers inspireren en betrekken bij het verbeterproces en een cultuur van samenwerking en innovatie bevorderen.
 • Datagedreven besluitvorming: Operational Excellence benadrukt het belang van het nemen van beslissingen op basis van feiten en gegevens. Door middel van prestatie-indicatoren en gegevensanalyse kan de organisatie processen nauwlettend volgen en trends identificeren om proactief verbeteringen aan te brengen.
 • Leren en ontwikkelen: Het streven naar Operational Excellence houdt nooit op. Organisaties moeten een omgeving van continu leren en ontwikkelen creëren om te blijven innoveren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Uit deze pijlers blijkt dat Operational Excellence geen losstaande methode is. Voor ieder van de pijlers zijn er best-practices beschikbaar binnen de beproefde methodes. Zo brengt Lean een sterke focus op de klant aan, bevat Lean Six Sigma de data elementen om tot gedegen besluiten te komen en heeft Agile de waarden en principes om continu leren te stimuleren. Organisaties die streven naar Operational Excellence vormen daarom regelmatig een holistische aanpak waarin verschillende methodes en filosofieën gecombineerd worden.

Elementen die leiden tot een succesvolle transformatie

Bij UPD begeleiden we organisaties bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren. Hiervoor hebben we een model ontwikkeld waarin de elementen die zorgen voor een succesvolle transformatie vertegenwoordigd zijn. De relatie tussen deze elementen, de pijlers van Operational Excellence en de principes van Lean zal niemand ontgaan.

Bekijk hier de elementen en onze expertise

De voordelen van Operational Excellence

Zoals al eerder geschreven kent Operational Excellence geen eindbestemming, we kunnen eigenlijk wel stellen dat de reis in dit geval de bestemming is. Gedurende de reis zullen organisaties die werken aan Operational Excellence de volgende voordelen ervaren:

 • Hogere efficiëntie en productiviteit: Verspilling wordt geëlimineerd, processen worden gestroomlijnd en de organisatie kan meer doen met minder inspanning en middelen.
 • Betere kwaliteit: Klanttevredenheid neemt toe doordat de kwaliteit van producten en diensten voortdurend wordt verbeterd.
 • Lagere kosten: Door processen te optimaliseren, worden onnodige kosten vermeden, wat resulteert in een hogere winstmarge.
 • Snellere doorlooptijden: Met gestroomlijnde processen kunnen organisaties sneller reageren op klantvragen en veranderingen in de markt.
 • Hogere medewerkertevredenheid: Medewerkers voelen zich meer betrokken en gewaardeerd in een organisatie die excellence nastreeft.
 • Blijvend concurrentievoordeel: Operational Excellence stelt organisaties in staat om zich te onderscheiden van hun concurrenten en toekomstbestendig te blijven.

Meer weten?

Wil je weten hoe je binnen de organisatie kunt werken aan Operational Excellence? Of wil je even sparren over een vraagstuk op het gebied van continu verbeteren? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.