Arcus 3.0: Het kwaliteitsbewustzijn is dus heel erg gegroeid

Het teamportret gaf ook echt die trots

Vorig jaar was het proces rond het samenstellen van het nieuwe curriculum niet op een goede manier gegaan. Toen hebben we als team afgesproken om alle processen op een andere manier op te zetten. Er was groot draagvlak voor verandering in het team, geboren uit nood en betrokkenheid. Een echte kentering in cultuur, waarbij teamleden zelfs refereerden aan Teams in the lead. Met deze achtergrond gingen we het teamportret gericht op de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur opstellen.

arcus college team handel

Team Handel & Ondernemerschap

Puzzelen

Het teamportret is een adequaat instrument. We hebben tijdens de sessie heel veel op die A3-tjes gezet en dat bleek de concretisering die zo nodig was. Meer mensen werden zich bewust van welke aspecten er allemaal zijn en wat van hen werd verwacht. Medewerkers voelden zich meer betrokken, ook omdat ze over alles een mening konden geven. De docenten zagen dat ze serieus werden genomen en ze waren trots op alle acties die we al deden! Het portret gaf ook echt die trots. Het team wist niet dat we al zo goed op weg waren. We hebben veel punten positief bijgesteld en puzzelden over het feit dat een 2,8 een 2 werd. Wat moeten we doen om van die 2,8 een 3 te maken? In een tweede sessie met een ander deel van het team scoorde iedereen hetzelfde! Ook dat was voor ons erg verrassend. Sleutelwoord is vertrouwen. Heb je het niet zelf verzonnen, vertrouw dan je collega. Docenten zijn autonome, zelfs belerende leiders en 30 leiders bij elkaar maakt nog geen team. Maar trots is wel teambuildend. Vier je successen, dat is iedereen bijgebleven.

Precies verklaren

Alles is goed door gekauwd, we hebben aandachtsgebieden gedefinieerd en iedereen is betrokken. Teamleden hebben zich op die kwaliteitsaspecten kunnen inschrijven waar ze het meeste affiniteit mee hebben. De grootste verandering is dat er een duidelijke verbeterslag op kwaliteit is. Nu hebben mensen overzicht en kunnen de voortgang laten zien in de veranderde KPI’s. Als we een half jaar geleden waren gevraagd om met de inspectie te praten, dan hadden we gekletst als Brugman. Nu kunnen we 6 documenten laten zien die onze KPI’s precies verklaren. Het kwaliteitsbewustzijn is dus heel erg gegroeid.