UPD - Onderwijs - Arcus 3.0: We zagen alle punten van kwaliteitsbeleid

Arcus 3.0: We zagen alle punten van kwaliteitsbeleid

De nieuwe teammanager en het teamportret tezamen waren voor ons het kantelpunt

Ik ben een zij-instromer uit het bedrijfsleven en heb het bedrijfsmatig werken wel in mijn genen zitten. De basis ligt in het omgaan met elkaar. Afspraken maken én nakomen, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Onze opleidingen waren vrij individualistisch, ieder voor zich, ieder z’n eigen lessen. Ons team bestaat uit 24 mensen in verschillende takken van sport, dat maakt het complexer om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Als je terugkijkt naar het teamproces, dan zie ik dat we allemaal steeds dezelfde fouten maakten. Het ging stuk op procedures, op het niet nakomen van afspraken. We hebben nu sinds vijf maanden een nieuwe teammanager. Hij is duidelijk in afspraken en maakt inzichtelijk waar we mee bezig zijn. De nieuwe teammanager en het teamportret tezamen waren voor ons het kantelpunt. Dit is een hele positieve draai geweest.

arcus college kwaliteitsbeleid

Bart Keulen, docent leisure en hospitality, sport en recreatie en facilitaire dienstverlening

De schouders eronder

Niet iedereen was even blij met de vragenlijst en het teamportret. Het Arcus College zit middenin een veranderproces en dat brengt veel onrust met zich mee. Mensen hebben hier ook onvoldoende zelfkritiek, antwoorden dat ze het al jaren zo doen en leggen de schuld vaak buiten zichzelf neer. De vragenlijst die we moesten invullen voor het teamportret bleek een goede eerste stap, omdat veel kwaliteitsaspecten de revue passeerden. De antwoorden hebben we een dagdeel met elkaar besproken om zo te komen tot een definitief en gedragen teamportret. We waren in staat om aan te geven dat procedures niet helder en haalbaar waren. Er was erg veel discussie, strijdvaardigheid en betrokkenheid. Discussies waren waardevol en we zagen alle punten van kwaliteitsbeleid. Niemand heeft de poten onder andermans stoel weggezaagd. Een dikke meerderheid wilde na het teamportret de schouders er wel onder zetten.

Willen veranderen

Op basis van Arcus 3.0 en het teamportret heeft de teammanager een aantal speerpunten gedefinieerd en besproken met het team. Daar is een gemeenschappelijke visie uitgekomen. Iedereen is betrokken bij de zes speerpunten, elk speerpunt heeft een caseholder. De teammanager heeft gekeken welke kwaliteiten eenieder heeft. We kunnen nu volop gaan ontwikkelen! Het gaat om willen veranderen in het team, samen de kar trekken. Dat is van groot belang en mede een uitvloeisel van het teamportret.