Workshop Lean Cultuur – in korte duur!

De Lean doorbraakmethode

Als logische aanvulling op onze Lean Six Sigma Trainingen heeft UPD, samen met Frank van der Laan en Toine Simons, een effectieve verandermethode ontwikkeld: de Lean Doorbraak Methode (LDM™). Deze methode beantwoordt de vraag hoe je snel beweging krijgt in een team en op welke manier je de kwaliteiten van mensen maximaal kunt benutten.

Deze methode wordt middels een effectieve training overgedragen aan management dat met verandering te maken heeft. Het biedt praktische tools om teams en medewerkers in de veranderstroom snel én blijvend te begeleiden en te stimuleren.

De Lean Doorbraak Methode als verandermethode

Verandering realiseren kan een moeizaam proces zijn: je doet een stap naar voren en twee stappen terug. Dat komt omdat het moeilijk is om oude patronen los te laten. Mensen kunnen wel hun gedrag en werkzaamheden herschikken, maar hebben altijd de neiging om onbewust oude, ingesleten routinepaden te bewandelen.

'Lean Cultuur - in korte duur!' reikt een praktisch stappenplan aan. Een simpele aanpak, waarmee je belemmeringen aanpakt die veranderingen in de weg staan, en snel tot resultaten komt. Het intelligente van de methode is de cognitieve grondslag: iedereen met een gemiddeld IQ en een normale motivatie kan de Lean Doorbraak Methode (LDM™) leren toepassen. Opvallend is dat de verandering niet vanuit je hart, maar vanuit je hoofd komt.

De methode laat zien dat het gaat om de bron van het denken: enerzijds de denkbeelden die mensen hebben ten aanzien van hun 'eigen bijdrage', anderzijds het gedrag van 'de ander' en hun beeld van 'de situatie'. De aanpak brengt inspiratie in plaats van irritatie en laat scherp zien dat verandering is gebaseerd op het maken van keuzes. En keuzes maken kan iedereen. De methode wordt in de praktijk als zeer bruikbaar ervaren.

Voor wie is deze methode bestemd?

De training ‘Lean Cultuur – in korte duur!’ is bedoeld voor managers en medewerkers die betrokken zijn of zich betrokken voelen, bij cultuurverandering en Lean Six Sigma Implementaties. Met name operationeel management, HR-managers, consultants, coaches en projectmanagers zullen grote meerwaarde van deze training ondervinden. Vooral als er veel onrust is geweest, snelheid geboden is bij een verander/verbetertraject, of als er belangrijke ambities of doelen gerealiseerd moeten worden.

Maak nader kennis met de Lean Doorbraak Methode

Hoe kan je snelle verandering in organisaties faciliteren? Dat is de vraag die we met deze training zullen beantwoorden. Een nieuwe cultuur laat zich niet realiseren met oude denkbeelden, het vraagt om een andere weg. Anders kijken, anders denken, anders doen. Dit is een uitdaging voor de gehele organisatie. Het verbeterpotentieel van de mensen vrijspelen is hierbij de bepalende succesfactor.

Meer weten?

Binnenkort organiseren wij een praktische kennismakings workshop in Naarden. In 3 uur krijgt u waardevolle inzichten aangereikt die uw visie op veranderen direct zullen veranderen. Schrijf je in voor het kennismakingsprogramma Lean Cultuur-in korte duur!

Duur workshop: 1 dagdeel
Kosten: € 175,- per deelnemer

Deze opleiding staat momenteel niet gepland, maar kan wel in-company worden gehouden. Meer weten? Bel of mail dan even voor nadere informatie.

  • Contactgegevens