Masterclass - Interactie ontwerp | UPD

Masterclass – Interactie ontwerp

Als programmamanager – of Master Black Belt – ga je workshops, vergaderingen en bijeenkomsten begeleiden waarbij ‘warme consensus’ bij de aanwezigen essentieel is. Het is aan jou om te zorgen dat tijdens deze bijeenkomsten de juiste interactie op gang gebracht wordt, het goede gesprek gevoerd wordt en er zo min mogelijk spanningen ontstaan.

Je hebt waarschijnlijk al gemerkt dat dit een uitdagende taak kan zijn. Je krijgt te maken met verschillende instapniveaus, verschillende meningen en een gebrek aan alignment. In deze masterclass leer je een aantal werkvormen waarmee je de gewenste interactie vooraf al kunt ontwerpen. Met deze werkvormen wordt jouw begeleiding flexibeler en neemt de kans toe dat de doelen van de bijeenkomsten bereikt worden.

Interactie en alignment

In jouw rol als Master Black Belt begeleid jij de organisatie in de gewenste verandering. Hiervoor organiseer je onder andere werksessies, bijeenkomsten en rapportagebesprekingen. Hierbij krijg je te maken met verschillende lagen van het (strategisch) leiderschap van de organisatie.

Voor het succes van deze bijeenkomsten dien je als Master Black Belt in te kunnen spelen op de situaties die hier ontstaan. Denk hierbij aan deelnemers die mentaal afhaken omdat ze de complexiteit of het abstractieniveau niet begrijpen, bijeenkomsten waar de werkvorm niet aansluit op de dynamiek van de groep, verschillende teamrollen of bijeenkomsten waar de spanning te snijden is.

Om je voor te bereiden op deze verantwoordelijkheid binnen de rol van master black belt behandelen we in deze masterclass de volgende onderwerpen:

  • Vormgeven van de groepsdynamiek – Iedere groep heeft eigen gesprekspatronen ontwikkeld en houdt deze – vaak onbewust – in stand. Deze patronen bepalen de dynamiek en de interactie tussen mensen. Tijdens de masterclass leer je om deze patronen te herkennen en te doorbreken om zo de groepsdynamiek te verbeteren.
  • Benutten van de collectiviteit – Ieder individu heeft unieke kennis, ervaring en talenten. In jouw (toekomstige) rol is het zaak om de individuele kwaliteiten te verbinden om het collectief te versterken. Door alle leden van de groep te betrekken en te motiveren creëer je collectieve kracht in de groep.
  • Emotionele intelligentie – Als begeleider en facilitator moet je beschikken over de emotionele intelligentie om de verschillen in mensen te herkennen en te benutten. Door het verbeteren van de luistervaardigheden en het empathisch vermogen kun je beweging in de groep creëren en tegelijkertijd de talenten van mensen beter benutten.
  • Weerstand & Conflict – Weerstand tijdens verandertrajecten is onvermijdelijk. Maar weerstand is niet per definitie slecht, sterker nog als er goed mee wordt omgegaan kan weerstand het beslissingsproces verbeteren. Tijdens de masterclass leer je hoe je om kunt gaan met weerstand en dit kunt inzetten voor betere besluitvorming.
  • Besluitvorming – Snelle en gedegen besluitvorming is nodig om de voortgang in verander- en verbetertrajecten te borgen. Daarbij is het belangrijk dat de genomen besluiten door iedereen gedragen worden. Tijdens de masterclass behandelen we de besluitvorming en werken we met verschil tussen consensus en consent.
  • Beweging creëren – Het nemen van een besluit is een eerste stap, vervolgens moeten deze besluiten in de praktijk gebracht worden. Tijdens de masterclass leer je hoe je er voor kunt zorgen besluiten leiden tot gerichte acties, terwijl je de autonomie en het eigenaarschap bij mensen vergroot.

De investering voor deze eendaagse masterclass bedraagt € 795,-(excl. BTW). Deze prijs is inclusief het lesmateriaal, lunch- en locatie kosten.

Deze masterclass incompany boeken?

Uit ervaring weten we dat cursisten beter en sneller leren met herkenbare casuïstiek uit de eigen praktijk. Door deze masterclass incompany te verzorgen, kunnen we de casuïstiek volledig toespitsen op de eigen werkomgeving. Hierdoor kunnen deelnemers sneller en effectiever de kennis in praktijk kunnen brengen.

Lees hier meer over de incompany mogelijkheden

Locatie
Startdatum
Beschikbaarheid
Prijs
 
Loenen aan de Vecht
18 jun 2024
Beschikbaar
€  795
Loenen aan de Vecht
29 nov 2024
Beschikbaar
€  795