Masterclass – Policy Deployment

Wij vinden dat succes een keuze is. Maar het is wel een kunst om de juiste keuze te maken.

Policy Deployment is een coherente methode die de doelgerichtheid van jouw organisatie vergroot door de systematische doorvertaling van de visie naar concrete doorbraken (3-5 jarige doelen), naar jaardoelen en vervolgens vertaald naar concrete processen die geïnnoveerd of verbeterd moet worden.

De invoering van Policy Deployment brengt focus en balans in de bedrijfsdoelstellingen door de belangen van alle ‘stakeholders’, zoals klanten, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en de omgeving, in ogenschouw te nemen en met elkaar in balans te brengen.

Tijdens deze Masterclass krijgen deelnemers een korte introductie in de basisprincipes van het Lean Transformatiemodel. Aan de hand van een (bij voorkeur) eigen ingebrachte case, wordt wegwijs gemaakt in de aanpak van Policy Deployment. De strategie wordt concreet gemaakt door het formuleren van doorbraken: 3 jaarsdoelen waarvan vandaag lijkt dat deze onmogelijk zijn om te behalen. Met behulp van de ‘X-matrix’ worden de deelnemers uitgedaagd hoe deze doorbraken terug te vertalen naar concrete jaardoelen, verbeterprioriteiten per waardeketen, KPi’s en het opstellen van de reviewplanning incl. bijhorende reviewdocumenten (bowlingchart, actieplan, countermeasure sheet).

Let op: deze Masterclass is alleen voor Black Belts Lean Six Sigma. Dit onderdeel is namelijk opgenomen in het standaard curriculum van de Black Belt in Lean Opleiding.

Onderdeel van de Master Black Belt

De Masterclass ‘Policy Deployment’ is een onderdeel van Master Black Belt Curriculum. Deze Masterclass is zowel te boeken als individuele Masterclass of te volgen als onderdeel van de Master Black Belt Opleiding.

Bekijk de UPD on Tour video over de masterclass Policy Deployment

De prijs van deze Masterclass is €595,- (excl. BTW).

Certificering en praktijkbegeleiding

In de visie van UPD vervult een Master Black Belt een cruciale rol bij de uitrol en implementatie van een succesvol Lean Six Sigma programma.

Voor die sleutelpositie is niet alleen theoretische bagage een vereiste, maar ook praktijkervaring met programmamanagement, change management, coaching- en training. In sommige MBB trainingen en certificeringsprogramma’s wordt echter sterk de nadruk gelegd op technische onderwerpen, hetgeen geen recht doet aan de rol van de MBB.

De UPD Master Black Belt training en certificering legt, naast de theoretische verdieping, dan ook het accent op:

  • Het coachen van (Lean) Six Sigma practitioners zoals Black Belts & Green Belts.
  • De resultaatverantwoordelijkheid voor (Lean) Six Sigma programma’s.
  • Het zelf ontwikkelen van trainingsmateriaal en overdragen van kennis.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs, via 020-345 3015.

training met PE punten

Register Accountants, Register Controllers en Accountant Administratieconsulenten die Permanente Educatie (PE) plichtig zijn, krijgen Permanente Educatie (PE) uren voor deelname aan deze training.

Locatie
Startdatum
Plek vrij
Prijs
 
Utrecht
26 mrt 2021
8 plaatsen
€  595