Masterclass – Systeemdenken

Systeemdenken, wat is dat nou precies? Veel mensen denken dat ze aan Systeemdenken doen. Want als ze een proces verbeteren, dan verbeteren ze toch iets binnen de organisatie, waardoor het geheel beter functioneert? Technisch zeker waar, maar dit is niet de essentie van Systeemdenken. Om te weten wat het wel is, moeten we het iets verder ontleden.

Het woord systeem komt van het Griekse woord sustèma, wat organisch geheel, systeem betekent. Sustèma komt van de werkwoordvorm sunistèmi, wat betekent ik stel samen, van sun ‘samen’ en ‘histèmi’ ‘doen staan’ of ik ‘suggereer’. Deze actieve vorm van het oorspronkelijke Griekse werkwoord is een illustratie van wat een systeem doet. Het stelt dingen samen, het verbindt ze, het is de verhouding en wederzijdse interactie. De definitie van een systeem is:

“Een netwerk van onderling afhankelijke sets van elementen die samenwerken, samenhangend georganiseerd op een manier die het doel van het systeem bereikt”.

Het is belangrijk om te onthouden dat binnen een systeem alle onderdelen een onderlinge afhankelijkheid hebben en samenwerken. Volgens deze regel is een organisatie dus ook een systeem. Het is een set van complexe processen die zich aan elkaar aanpassen, op elkaar reageren en elkaar beïnvloeden. En dat geldt niet alleen voor de processen, maar ook voor de mensen binnen organisaties. Ze maken continu gebaren die reacties oproepen en uitlokken bij elkaar, zoals sociale systemen dat doen.

Neem maar een herkenbaar voorbeeld van een sociaal systeem; de buurt waar je in woont. Jouw buurt is jouw buurt door de huizen die er staan en de mensen die er wonen, samen maken ze het resultaat voor jou; of je er al dan niet fijn woont. Als er in jouw buurt 1 gezin verhuist en vervangen wordt door een gezin met totaal andere normen en waarden, zal dat niet heel veel effect hebben op ‘het systeem’.

Als alle buren deze normen en waarden dan overnemen, verandert het hele systeem, met als gevolg een ander resultaat. Je zult dan stellen ‘dat de buurt verandert’ en dat klopt ook.

In deze masterclass kom je te weten wat de verschillen zijn tussen linear denken en systeemdenken. Want de meeste organisaties worden linear aangestuurd wat een grote plaaggeest kan zijn voor het toepassen van Lean. Je leert om ‘het systeem’ te zien, en hoe je dat zelf voor jouw organisatie kunt doen. Je leert waarom het begrijpen van processen, de variatie er in en menselijk gedrag zo belangrijk is voor procesverbetering. Immers de gedragingen van mensen worden veroorzaak door het systeem. Wist je bijvoorbeeld dat wanneer er iets fout gaat de mens er in 96% van de gevallen zelf niets aan kon doen, maar dat de fout veroorzaakt wordt door ‘het systeem’.

Wij leren je de interacties en de patronen te zien, en hoe ze te doorbreken. Generieke interventies op resultaat zijn vaak onvoldoende duurzaam omdat ze onvoldoende gedrag veranderen. In deze masterclass leggen wij je graag uit hoe dit komt, en vooral wat je er aan kunt doen.

Daarnaast leer je welke metingen van belang kunnen zijn om systeemdenken te bevorderen. Onze huidige boekhoudkundige methode is ook linear en om deze reden niet erg ondersteunend aan een organisatie als geheel te zien. Naast de financiële metingen krijg je ook tips voor niet financiële metingen die systeemdenken ondersteunen.

Je zult begrijpen dat Leiderschap eveneens een belangrijk onderdeel is. In de masterclass leer je welke rol een leider heeft als het om systeemdenken gaat. Je krijg praktische handvatten.

En wat heeft systeemdenken met Lean te maken, nou alles. Als afsluiting van de masterclass leggen wij je uit hoe het Lean gedachtegoed, de tools en technieken samen komen in het transformatiemodel en welke relatie dit heeft met systeemdenken.

Je gaat weg uit deze masterclass met het inzicht hoe je de juiste omgeving kan creëren en de organisatie als geheel kunt zien en wat de rol van Leiderschap, metingen, processen en gedrag daar in is.

De prijs van deze Masterclass is €595,- (excl. BTW).

Certificering en praktijkbegeleiding

In de visie van UPD vervult een Master Black Belt een cruciale rol bij de uitrol en implementatie van een succesvol Lean Six Sigma programma.

Voor die sleutelpositie is niet alleen theoretische bagage een vereiste, maar ook praktijkervaring met programmamanagement, change management, coaching- en training. In sommige MBB trainingen en certificeringsprogramma’s wordt echter sterk de nadruk gelegd op technische onderwerpen, hetgeen geen recht doet aan de rol van de MBB.

De UPD Master Black Belt training en certificering legt, naast de theoretische verdieping, dan ook het accent op:

  • Het coachen van (Lean) Six Sigma practitioners zoals Black Belts & Green Belts.
  • De resultaatverantwoordelijkheid voor (Lean) Six Sigma programma’s.
  • Het zelf ontwikkelen van trainingsmateriaal en overdragen van kennis.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs, via 020-345 3015.

training met PE punten

Register Accountants, Register Controllers en Accountant Administratieconsulenten die Permanente Educatie (PE) plichtig zijn, krijgen Permanente Educatie (PE) uren voor deelname aan deze training.

Locatie
Startdatum
Plek vrij
Prijs
 
Utrecht
14 apr 2021
7 plaatsen
€  595