6 resultaatgebieden om het effect van verandering zichtbaar te maken

Resultaatgebieden

Waarbij kunnen we je helpen?

Om het succes van veranderingen binnen organisaties te kunnen bepalen is het essentieel om heldere doelen te formuleren. Deze doelen vormen niet alleen de leidraad, maar vormen tegelijkertijd de motivator voor iedere laag van de organisaties. Bij UPD helpen we organisaties om te komen tot strategierealisatie en continu verbeteren aan de hand van 6 resultaatgebieden. Aan de hand van deze resultaatgebieden maken we het resultaat van de verandering zichtbaar en tastbaar.

Resultaatgebieden in vogelvlucht

De resultaatgebieden hebben een belangrijke rol in onze consulting aanpak. Voordat we beginnen met een consultingtraject, toetsen we eerst of de aanpak en interventies bijdragen aan één of meerdere resultaatgebieden. Hieronder een kort overzicht van de 6 resultaatgebieden waar we hierbij naar kijken:

Klanttevredenheid

Klanten zijn het bestaansrecht van iedere organisatie. Zoals Sam Walton (oprichter van Walmart) al stelde: “There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else“. Het is voor organisaties daarom essentieel om te zorgen dan hun klanten tevreden zijn en blijven.

Meer over klanttevredenheid

Betrokken medewerkers

Betrokken medewerkers zijn essentieel voor het komen tot strategierealisatie en continu verbeteren. De medewerkers zijn uiteindelijk degene die de strategie uit moeten voeren en op de werkvloer aan structurele verbeteringen moeten werken. Een investering in de medewerkers is dus met recht een investering in de organisatie als geheel.

Meer over betrokken medewerkers

Procesoptimalisatie

Inefficiënte en onbetrouwbare processen zijn binnen een organisatie een soort van sluipmoordenaar. Ze zijn niet heel zichtbaar, maar ondertussen wordt de groei belemmerd, staat de winstgevendheid onder druk en is de organisatie niet in staat om wendbaar en flexibel te zijn.

Meer over procesoptimalisatie

Winstoptimalisatie

Organisaties streven naar duurzame groei. Dit wordt vaak vertaald naar groei in klanten, producten & diensten en/of collega’s. Een gezonde financiële basis is hierbij minstens net zo belangrijk. Het vormt het fundament voor alle toekomstige groei.

Meer over winstoptimalisatie

De lerende organisatie

Een lerende organisatie en bewust ontwikkelende organisatie is onlosmakelijk verbonden aan wendbare organisaties. Het vermogen om te blijven leren is namelijk noodzakelijk om in te kunnen spelen op een snel veranderende omgeving.

Meer over de lerende organisatie

Strategierealisatie

Een strategie is pas waardevol als het de organisatie lukt om deze ook daadwerkelijk te realiseren. En dat is een uitdaging waar organisaties regelmatig tegenaan lopen.

Meer over strategierealisatie