Masterclass – Belbin Teamrol Management


Hoe laat je talenten maximaal tot bloei komen? Hoe zet je medewerkers in hun kracht? Hoe laat je mensen effectief met elkaar samenwerken? Hóe dat te doen en in praktijk te brengen is een vraagstuk dat veel organisaties bezig houdt. Van 'efficiënt willen zijn' naar 'je waarde effectief leren inzetten'. Lean Six Sigma leert ons dat we meer waarde voor de klant toevoegen en efficiënter zijn, als we verspillingen in processen elimineren. En verspilling? Die komt in verschillende vormen.

Tim Woods

Ken je Tim Woods al? Een erg bekende verschijning binnen de wereld van Lean Six Sigma. Maar, in levende lijve kun je hem niet tegenkomen. Tim Woods bestaat niet echt. Het is noch een persoon, noch een naam, maar een acroniem voor de acht vormen van verspilling. De laatste letter 's' staat voor 'skills', ofwel de verspilling van talent. Want wanneer je als organisatie bezig bent met het creëren van een continu verbetercultuur, is het waardevol inzetten van menselijk potentieel een belangrijk streven. .

De juiste keuzes maken

Het teamrolmanagementmodel van bijzonder Hoogleraar Dr. M. Belbin is een beproefde en gevalideerde methode die qua uitgangspunten naadloos aansluit bij het werken met Lean Six Sigma. De methode geeft antwoord op vragen over verspillingen van talent en energie in samenwerkingsverbanden. Het is bijvoorbeeld een effectief hulpmiddel bij het doen van een stakeholdersanalyse of het inzetten van de coachingskata. Welke medewerker is succesvol in welke rol binnen een bepaalde DMAIC- of PDCA-fase?

Wij leren je:

  • alles over Belbins onderzoek en het ontstaan van het teamrolmodel, de achtergronden en onderbouwing van het model.
  • de ins en outs over de relaties tussen Lean Six Sigma en Belbin.
  • de tools, technieken en de toepasbaarheid van teamrolmanagement in organisaties die werken aan continu verbeteren.

Bovenstaande wordt door onze experts op praktische wijze toegelicht aan de hand van verschillende werkvormen. Van alle deelnemers wordt ter voorbereiding een digitaal Belbin teamrolassessment gevraagd waarbij 360 graden feedback uit de eigen context centraal staat. De uitslag van dit assessment gaan we behandelen tijdens de masterclass door het toe te passen in oefeningen. Zo ervaar je zelf de kracht van het model.

Onderdeel van de Master Black Belt

De Masterclass 'Belbin Teamrolmanagement' is een facultatief onderdeel van het Master Black Belt Curriculum. Deze Masterclass is zowel te boeken als individuele Masterclass of te volgen als onderdeel van de Master Black Belt Opleiding.


De prijs van deze Masterclass is €595,- (excl. BTW).

Certificering en praktijkbegeleiding

In de visie van UPD vervult een Master Black Belt een cruciale rol bij de uitrol en implementatie van een succesvol Lean Six Sigma programma. Voor die sleutelpositie is niet alleen theoretische bagage een vereiste, maar ook praktijkervaring met programmamanagement, change management, coaching- en training. In sommige Master Black Belt trainingen en certificeringsprogramma’s wordt echter sterk de nadruk gelegd op technische onderwerpen, hetgeen geen recht doet aan de rol van de Master Black Belt.

De UPD Master Black Belt opleiding en certificering legt, naast de theoretische verdieping, dan ook het accent op:

  • Het coachen van (Lean) Six Sigma practitioners zoals Black Belts en Green Belts.
  • De resultaatverantwoordelijkheid voor (Lean) Six Sigma programma’s.
  • Het zelf ontwikkelen van trainingsmateriaal en overdragen van kennis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Buis via 020-345 3015.

training met PE punten

Register Accountants, Register Controllers en Accountant Administratieconsulenten die Permanente Educatie (PE) plichtig zijn, krijgen Permanente Educatie (PE) uren voor deelname aan deze training.


Plaatsen Prijs (ex. BTW)
  • Liever een andere startdatum en/of locatie?

    Vul dan onderstaand formulier in. We kijken met alle plezier wat we kunnen organiseren.

Cached on Fri 23/08 19:23