Prestatieverbetering - UPD

Prestatieverbetering

In korte tijd naar meetbare en duurzame verbetering

Sneller, slimmer, beter, efficiënter. De wereld verandert in een ongekend tempo en organisaties moeten meebewegen om te voorkomen dat ze ingehaald worden door de concurrentie. In deze complexe en volatiele wereld kunnen performance uitdagingen flinke hoofdpijndossiers zijn. Wij helpen organisaties door deze uitdagingen snel en duurzaam op te lossen. Zo kunnen zij zich richten op zaken als klanttevredenheid, betrokken medewerkers en het realiseren van de strategie.

Prestatieverbetering

Betrouwbare, duurzame en voorspelbare prestaties zijn de fundering van veel organisaties. Andersom leiden onvoorspelbare of onbetrouwbare prestaties vaak tot een flinke capaciteitsdruk. Medewerkers zijn dan teveel tijd kwijt met het blussen van brandjes en hebben te weinig tijd over voor structurele verbetering. De prestaties vormen dan een rem op de groei en het behalen van de ambities.

Integrale prestatieverbetering

Performance uitdagingen, tegenvallende prestaties en onbetrouwbaarheid in processen worden veelal opgelost met een lokale quick-fix. Op het punt waar de prestatie achterblijft of een proces faalt wordt een interventie gedaan om het in de toekomst te voorkomen. En vaak bestaat die quick-fix uit mensenwerk; een extra controle van de machine, een extra overlegmoment, een extra in-processmeting of een extra kwaliteitscontrole. En voor we het ons realiseren hebben we een systeem gecreëerd wat bestaat uit een verzameling van interventies.

Wij geloven niet in quick-fixes. Ze fungeren namelijk veelal als een masker voor het daadwerkelijke probleem. Volgens ons gaat duurzame prestatieverbetering over een integrale, systemische aanpak waarbij zowel het – gehele – proces als het bijbehorende gedrag van mensen wordt verbeterd. En de ervaring leert dat dit vaak niet lang hoeft te duren. Een integrale en systemische verbetering kan vaak in dezelfde tijd gerealiseerd worden als een quick-fix.

Welke prestaties kunnen we verbeteren?

Zijn er uitdagingen op het gebied van:

  • Te lage Overall Equipment Effectiveness (OEE) rendementen;
  • Te lage leverbetrouwbaarheid;
  • Inefficiëntie in het voorraadproces of supply chain;
  • Structurele lage klanttevredenheid;
  • Te veel overhead;
  • Lage medewerkertevredenheid of hoge staff turnover;

Dan is de kans groot dat wij hier samen op korte termijn tot een duurzame oplossing komen. Het sleutelwoord hierbij is samen. De ervaring leert dat duurzame prestatieverbetering alleen tot stand komt wanneer het door de organisatie gedragen wordt. We zijn dus niet de consultants ‘die wel even komen vertellen hoe het moet’, we zijn eerder een partner die in co-creatie komt tot gedragen een duurzame oplossingen.

Onze werkwijze voor prestatieverbetering

We passen de invulling van onze werkwijze altijd aan op de situatie en de organisatie. Maar globaal doorlopen we in onze werkwijze altijd de volgende stappen:

  • Begrijpen: Het succes van duurzame prestatieverbetering begint bij het begrip van de huidige situatie. Waarom gaan dingen zoals ze gaan?
  • Ontwerpen: Vervolgens kunnen we bepalen hoe de gewenste situatie er uit ziet. Hoe zouden dingen moeten gaan? En waar moeten de veranderingen plaatsvinden om dat te realiseren?
  • Implementeren: Het doorvoeren van de verbeteringen is geen plug-and-play actie. We monitoren de resultaten en bekijken of de verbeteringen de gewenste resultaten behalen en sturen bij waar nodig.
  • Borgen: Samen zorgen we dat de veranderingen en verbeteringen blijvend resultaat opleveren.

Als rode draad door deze werkwijze loopt het principe van ‘voor doen, samen doen, zelf doen’. Waar we in onze werkwijze in de eerste fase nog stevig de regie nemen, geven we deze regie steeds meer over aan de medewerkers. We leren ze hoe zelf kunnen werken aan duurzame prestatieverbetering, ook als wij er niet meer zijn. Hierdoor zorgen we dat niet alleen de prestatieverbetering duurzaam is, maar ook de investering in onze samenwerking een duurzaam resultaat oplevert voor de organisatie.

In sommige gevallen bouwen we een moment in waarin we een businesscase maken die als onderlegger dient voor een go of no-go beslissing. Dit doen we bijvoorbeeld in het geval van Rapid Process Improvement.

Lees hier meer over onze aanpak

Hoe kunnen we helpen?

Meer weten over duurzame prestatieverbetering? We vertellen er graag meer over. Neem daarvoor contact op met Peter Potters via onderstaande gegevens.

  Telefoon: 06 – 30 176 872
  Email: p.potters@upd.nl