Prestatieverbetering - UPD

Prestatieverbetering

In korte tijd naar meetbare en duurzame verbetering

Sneller, slimmer, beter, efficiënter. De wereld verandert in een ongekend tempo en organisaties moeten meebewegen om te voorkomen dat ze ingehaald worden door de concurrentie. In deze complexe en volatiele wereld kunnen performance uitdagingen flinke hoofdpijndossiers zijn. Wij helpen organisaties door deze uitdagingen snel en duurzaam op te lossen. Zo kunnen zij zich richten op zaken als klanttevredenheid, betrokken medewerkers en het realiseren van de strategie.

Prestatieverbetering

Betrouwbare, duurzame en voorspelbare prestaties zijn de fundering van veel organisaties. Andersom leiden onvoorspelbare of onbetrouwbare prestaties vaak tot een flinke capaciteitsdruk. Medewerkers zijn dan teveel tijd kwijt met het blussen van brandjes en hebben te weinig tijd over voor structurele verbetering. De prestaties vormen dan een rem op de groei en het behalen van de ambities.

Integrale prestatieverbetering

Performance uitdagingen, tegenvallende prestaties en onbetrouwbaarheid in processen worden veelal opgelost met een lokale quick-fix. Op het punt waar de prestatie achterblijft of een proces faalt wordt een interventie gedaan om het in de toekomst te voorkomen. En vaak bestaat die quick-fix uit mensenwerk; een extra controle van de machine, een extra overlegmoment, een extra in-processmeting of een extra kwaliteitscontrole. En voor we het ons realiseren hebben we een systeem gecreëerd wat bestaat uit een verzameling van interventies.

Wij geloven niet in quick-fixes. Ze fungeren namelijk veelal als een masker voor het daadwerkelijke probleem. Volgens ons gaat duurzame prestatieverbetering over een integrale, systemische aanpak waarbij zowel het – gehele – proces als het bijbehorende gedrag van mensen wordt verbeterd. En de ervaring leert dat dit vaak niet lang hoeft te duren. Een integrale en systemische verbetering kan vaak in dezelfde tijd gerealiseerd worden als een quick-fix.

Welke prestaties kunnen we verbeteren?

Zijn er uitdagingen op het gebied van:

  • Te lage Overall Equipment Effectiveness (OEE) rendementen;
  • Te lage leverbetrouwbaarheid;
  • Inefficiëntie in het voorraadproces of supply chain;
  • Structurele lage klanttevredenheid;
  • Te veel overhead;
  • Lage medewerkertevredenheid of hoge staff turnover;

Dan is de kans groot dat wij op korte termijn de resultaten van de processen die hieraan ten grondslag liggen kunnen verbeteren.

Onze aanpak voor prestatieverbetering