Doe de Quickscan en breng je verbeterpotentieel in kaart - UPD

Doe de Quickscan en breng je verbeterpotentieel in kaart

ROI-garantie van 200%

Een Quickscan geeft een breed inzicht in het verbeterpotentieel dat er in de organisatie zit, zowel kwalitatief als kwantitatief. We maken samen met het managementteam en de medewerkers een foto van de huidige manier van werken en het resultaat ván dat werken. Op basis van die foto bepalen we het verbeterpotentieel.

Doel van een Quickscan

Een Quickscan wordt uitgevoerd om te komen tot een gezamenlijke identificatie van het verbeterpotentieel. De Quickscan biedt inzicht in lopende problemen, is een objectieve evaluatie van de huidige performance en geeft inzicht in de financiële waarde die blijft liggen.

De voordelen van een Quickscan

 • Je krijgt een helder beeld van het verbeterpotentieel aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
 • Je hebt een duidelijke 0-meting die als startpunt van de verbeterreis fungeert
 • De Quickscan geeft direct input en draagvlak voor het verbeterprogramma
 • De Quickscan geeft inzicht in het potentieel, maar ook hoe dat potentieel verzilverd kan worden
 • Je krijgt een overzichtelijk kosten-baten overzicht voor het verzilveren van het verbeterpotentieel
 • Je krijgt van ons een ROI garantie op de Quickscan (lees daarover hieronder meer)

Vanuit verschillende perspectieven

Tijdens de quickscan bekijken we de organisatie vanuit verschillende perspectieven, we noemen dat lenzen. Iedere lens helpt om gericht te kijken naar een bepaald aspect en daar best-practices en mogelijke verbeteringen te identificeren. De lenzen die tijdens de quickscan gebruikt worden zijn:

 • Focus op de klant – In hoeverre heeft de organisatie focus op de klant en klantwaarde? En hoe wordt de dienstverlening nu gewaardeerd door de klant?
 • Procesefficiëntie – Heeft een organisatie de processen voldoende in kaart, werken ze actief aan het verbeteren van de processen en is er ruimte voor verbetering binnen de processen?
 • Operationeel Management – Lukt het de organisatie om doelen om te zetten in KPI’s en hier actief op te sturen? En is er een structuur aanwezig om het gesprek over de KPI’s en doelen te voeren binnen de teams die hier invloed op hebben?
 • Houding en Gedrag – Hoe is de samenwerking binnen en tussen teams? Zijn de teams effectief? En is er sprake van voldoende psychologische veiligheid om eigenaarschap te nemen en te blijven leren?
 • Organisatie en vaardigheden – Worden de beschikbare vaardigheden van mensen voldoende benut? Beschikt het leiderschap over de nodige vaardigheden om effectief te zijn? En wordt er actief gewerkt aan het ontwikkelen van de nodige vaardigheden?

Gezamenlijk vormen deze lenzen een integraal beeld van de harde en zachte aspecten binnen de organisatie.

ROI Garantie

In de afgelopen jaren hebben wij talloze Quickscans uitgevoerd. Op basis van deze ervaring kunnen wij – als enige – een ROI garantie geven op onze Quickscan. Wij garanderen een ROI van minimaal 200% op de gestelde KPI’s mits het verbeterpotentieel wordt verzilverd. Dit doen we samen met jou. We begeleiden je in het vrijmaken en beschikbaar maken van de middelen, personeel en tijd om dit te realiseren.

Quickscan en volwassenheidsscan bij Eurailscout

Eurailscout is een Europese organisatie gericht op het monitoren van de conditie van de spoorwegen infrastructuur. Eurailscout wil de meest kosteneffectieve basis en gefundeerde voorspellingen leveren over de infrastructuur ten aanzien van de veiligheidscondities en te verwachten onderhoudskosten.

Met behulp van de volwassenheidsscan is de status van de huidige ‘Lean Cultuur’ bepaald. Tijdens de Quickscan is het ‘probleemproces’ geanalyseerd. De uitkomsten hiervan gaven aanleiding tot de volgende activiteiten:

 • Het managementteam kreeg een ‘Champion training’
 • Sleutelpersonen werd opgeleid tot Green Belt in Lean
 • Vier werkstromen werden verbeterd

Totale gerealiseerde impact bij Eurailscout is een jaarlijkse return van gemiddeld € 1.500.000 op een investering van circa € 75.000.

Download de Quickscan Productsheet

De scan brengt overzichtelijk in beeld wat er verbeterd kan worden én wat deze verbeteringen opleveren. Zo is de Quickscan het perfecte startpunt van iedere verbeterreis!

Lees meer over onze aanpak en de opbrengsten uit de Quickscan in de productsheet.

Aanpak

We nemen de hele organisatie mee in deze analyse en maken ze zo eigenaar het gehele verbetertraject. Dit door te luisteren, te begrijpen en de medewerkers invloed te geven op de aanpak en het uiteindelijke resultaat. Hiermee activeren we de medewerkers om een bijdrage te leveren aan de te realiseren verbeteringen.

De Quickscan is gericht op:

 • Het creëren van een gezamenlijke noodzaak en visie (waarom en wat verbeteren)
 • Het geven van prikkels door met elkaar tot inzicht te komen in ‘waar het beter kan ‘
 • Het vergaren van input om een gedegen plan van aanpak met benodigde middelen te kunnen maken.

Met de Quickscan leggen we de nodige basis om een succesvolle verandering te realiseren.

Wat omvat een Quickscan

Alle activiteiten in het Quickscan proces hebben tot doel de business case te (onder)bouwen en de organisatie te voorzien van waardevolle informatie. De aanpak van een Quickscan is altijd maatwerk, afhankelijk van de scope en de beoogde resultaten.

1. On Boarding

In deze fase vergaren we een grof beeld van de organisatie, de uitdagingen en structuren.

Dit doen we door in te lezen in interne en externe documentatie, scoping interviews en bepalen we samen met de opdrachtgever de te toetsen hypotheses tijdens de Quickscan. Dat doen we op basis van het 5 box model. Voor elk box in dit model definiëren we een basis-set aan hypotheses. Zo worden alle onderdelen binnen een organisatie onderzocht.

Tijdens de on-boarding creëren we ook het bewustzijn, begrip en draagkracht binnen de organisatie. Een essentieel onderdeel om zo de nodige verander bereidheid van de medewerkers te borgen.

2. Analyse

In deze fase starten we met het analyseren van de werkwijze, projectorganisatie, prestaties en resultaten. Dit bijvoorbeeld doormiddel van data analyse en root-cause analyse. Het doel van deze fase is;

 • Opleveren van een objectieve – op feiten gebaseerde analyse – van de huidige situatie en de grondoorzaken die leiden tot de huidige situatie.
 • Het creëren van een visie op de ‘Future State’ en het verbeterpotentieel wat schuilt tussen de huidige en toekomstige resultaten.
 • Identificeren van Quickwins die direct leiden tot resultaat.

3. Plan van aanpak

Als laatste stap ontwerpen en ontwikkelen we een plan van aanpak om tot de gewenste ‘Future State’ te komen en de bijbehorende businesscase. Dit houdt in dat we een gedetailleerd plan, inclusief planning van resultaten, structuur en mijlpalen opstellen om het verbeterpotentieel te bereiken.

Meer weten over onze integrale aanpak?

De Quickscan is een onderdeel van onze integrale aanpak. In de Quickscan wordt bepaald wat het verbeterpotentieel is. Daarna begint het echte werk voor de organisatie; het realiseren van dit verbeterpotentieel.

Lees meer over onze aanpak en welke voordelen dit oplevert.

De ideale verbeterreis ziet er voor iedereen anders uit. Geen enkel individu, team of organisatie is immers hetzelfde. In onze dienstverlening maken wij onderscheid tussen zes succesfactoren die gezamenlijk als voorwaarde gelden bij het realiseren van de ideale klantbeleving. Het resultaat? Hogere klanttevredenheid, geïnspireerde medewerkers, verbeterde samenwerking, geoptimaliseerde bedrijfsprocessen, gerealiseerde strategische doelen, financiële groei en een herkenbare bedrijfscultuur waarbij alles en iedereen continu nadenkt over hoe het werk beter kan.

Contact

Neem voor meer informatie over de Quickscan contact op met Peter Potters via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 06 – 30 176 872
  Email: p.potters@upd.nl