Rapid Performance Improvement

Voor snelle resultaatverbetering

Loopt jouw organisatie tegen performance probleem aan? Mogelijk zo acuut dat het direct in de weg staat van groei of een gezonde cash-flow? Dan duren reguliere implementatietrajecten te lang om het hoofd boven water te houden. Met onze ‘Rapid Performance Improvement’ aanpak helpen we organisaties snel weer op weg.

Geschiedenis leert ons dat organisaties van elke omvang en uit elke branche met (acute) uitdaging te maken kunnen krijgen. Wanneer een bedrijf in een crisis verkeert of voor een dergelijke uitdaging staat, helpen wij het managementteam om de problemen te identificeren, het bedrijf te stabiliseren en snel tastbare resultaten te behalen.

Fasering RPI-traject op hoofdlijnen


Klik hier voor een grote versie van de afbeelding

Lees meer over onze aanpak in de productsheet. Daarin lees je hoe RPI succesvol wordt toegepast en het gemiddelde verbeterpotentieel per type RPI-traject.

Waarom UPD?

Ons doel is om bedrijven op weg te helpen naar een continu verbeterende organisatie. UPD is niet het consultancybureau dat binnenkomt, verbeteringen op tafel legt en weer weggaat. We werken altijd samen met de organisatie eigen teams om gezamenlijk de verbeteringen te signaleren, operationele strategieën te realiseren en zo de organisatie te leren om blijvende waarde te creëren.

Ons team brengt met jouw organisatie:

  • een praktische, hands-on aanpak
  • inzichtelijke operationele en sectorervaring
  • analytische hulpmiddelen om snelle feiten over prestaties vast te stellen
  • coaches die helpen de medewerkers op dezelfde lijn te krijgen
  • een lange historie van snel werken in een onzekere omgeving
  • klantspecifieke oplossingen zoals RPI, In-company trainingen, E-Learning op maat en Lean Operationeel Management

Verschil met de UPD Quickscan

Een UPD Quickscan wordt uitgevoerd om te komen tot een gezamenlijke identificatie van het verbeterpotentieel. Na analyse wordt bepaald waar de meest kansrijke gebieden voor verbetering liggen, welke vervolgstappen nodig zijn en tot welke verbeteringen dit gaat leiden, inclusief het rendement op de investering.

Dit is ook meteen het verschil met een RPI-traject. De Quickscan is een omvangrijke en organisatiebrede analyse. Waarbij we bij RPI-trajecten ons richten op specifieke processen.

Dit wordt ook duidelijk in de doorlooptijd. Een geheel RPI-traject duurt acht weken in totaal. De Quickscan neemt afhankelijk van de scope 5 tot 15 dagen in beslag met een doorlooptijd van 3 tot 6 weken.

Uit de Quickscan komt een omvangrijk plan van aanpak om het verbeterpotentieel te realiseren. De implementatiefase na de Quickscan duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden.

Direct meer weten? Laat een terugbelverzoek achter.