Stephanie Boosten | Lean Trainer / Coach | UPD

Stephanie Boosten

LEAN-trainer

Stephanie is een verbinder die er in gelooft dat mensen de drijvende kracht zijn achter verbeteren als zij in staat worden gesteld om te leren wat écht nodig is, op het moment dat het toepasbaar is. In de praktijk zie je haar o.a. de Lean filosofie en bijhorende tools in dialoog toepasbaar maken. Organisatiecultuur en menselijk gedrag verliest ze daarbij niet uit het oog. Hierin neemt zij haar ervaring mee die ze heeft opgedaan in het bedrijfsleven. Ze heeft verschillende teams begeleid bij hun ontwikkeling en het continu verbeteren.

Binnen UPD geeft Stephanie Lean trainingen en verzorgt ze al coachend praktijkbegeleiding bij de inzet van Lean. De basis voor haar stijl is de oprechte interesse in mens en inhoud waardoor zij mensen kan motiveren om met nieuwe kennis en inzichten daadwerkelijk aan de slag te gaan. In co-creatie kan zij vaststellen welke type trainingen en/of interventies ingezet kunnen worden zodat ze bijdragen aan het gewenste resultaat.

In de evaluaties van onze trainingen lezen we over Stephanie dat ze in staat is om praktijk(voorbeelden) aan theorie te koppelen en dat ze zorgt voor een leeromgeving waarin deelnemers van elkaar kunnen leren.

Relevante ervaring

  • Policy Deployment geïnitieerd en bij de Commerciële-, Service- en Administratie- afdelingen van Coöperatie VGZ. Verbinden van operationele, tactische en strategische doelen;

  • Het verzorgen van Green Belt coaching en Lean praktijkbegeleiding. Dit betekent dat ik individuen en groepen ondersteun bij de inzet van Lean in hun eigen verbeterprojecten en/of als werkwijze in de gehele organisatie. Zo begeleid ik managers van de supportafdeling van PwC met hun A3s en ben ik daarnaast bij een middelgroot laboratorium met de Lean-leider aan de slag om in kleine stappen een verbetercultuur te laten groeien;

  • Lean Black Belt project op het snijvlak van sales- en backoffice systemen dat heeft geleid tot een efficiëntere waardestroom (meer snelheid en kwaliteit met verlaagde capaciteit) voor zakelijke verkoop en administratie. Dit leidde tot een stijging van de tevredenheid van zakelijke klanten en medewerkers;

  • Lean inzetten in de vorm van het Essent Business System. Doorontwikkeling in de toepassing van Lean als werkwijze in een groot bedrijf – een beweging gecreëerd, geïmplementeerd en begeleid van toolgericht naar doelgericht met behulp van de juiste tools.