Het Regiemodel | Leren omgaan met lastige situaties | UPD

Regiemodel

Bewustwording van de eigen ongewenste situatie

Om te kunnen veranderen moeten we ons eerst bewust worden van de huidige situatie. We moeten inzien hoe ons eigen gedrag bijdraagt aan een ongewenste situatie. En welke patronen er voor zorgen dat we niet uit deze situatie komen. Daar gebruiken we bij UPD het regiemodel voor.

Het regiemodel zorgt voor bewustwording

Het regiemodel is een werkvorm waarmee we met een groep mensen gaan verkennen hoe ze zelf kunnen handelen in lastige situaties. Dat doen we met acteurs die herkenbare scènes vertolken waardoor iedereen inziet wat de huidige manier van handelen is. Vervolgens gaan we samen kijken naar hoe het ook anders kan en de groep geeft de acteurs aanwijzingen. Iedereen ziet direct het effect van deze aanwijzingen, waarna we dit herhalen. Totdat we een gewenste situatie gecreëerd hebben.

Met het regiemodel creëren we een veilig klimaat om te experimenteren. De scène is weliswaar herkenbaar voor de organisatie, de situatie blijft fictief. De acteurs zijn als het ware een levend laboratorium. We zien in de praktijk dat het regiemodel zorgt voor een toename in de verander- en trainingsbereidheid van de groep. Daarbij zien de groepsleden van elkaar dat ze niet alleen zijn in hun worsteling. Dit vergroot het wederzijdse begrip, draagt bij aan de wil om samen te verbeteren en geeft teamleden inzicht in de patronen van zichzelf en anderen.

Aanpak

Het regiemodel wordt veelal ingezet bij verschillen in werkwijze, uitdagingen op het gebied van samenwerking of verschillen in visie/strategie. Deze interactieve werkvorm vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Die voorbereiding begint met het inventariseren van de huidige ongewenste situatie. Wat speelt er binnen de groep? En welke ongewenste situatie willen we verbeteren?

Als dat duidelijk is gaan we scène materiaal verzamelen over deze situatie(s). We doen dit door een aantal medewerkers te interviewen. De informatie die we verzamelen ‘scripten’ we naar een aantal korte, herkenbare, maar ook onwenselijke situaties die kunnen worden voorgelegd aan de groep.

We werken een programma uit wat meestal een dagdeel in beslag neemt. Dit geeft alle ruimte om verschillende scènes te spelen en te laten regisseren door de groep. Na afloop van de bijeenkomst volgt een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek delen we onze bevindingen over de sessie. En bepalen we samen wat er verder nodig is om tot noodzakelijke verbeteringen te komen en deze te borgen.

Resultaat

Door het regiemodel in te zetten krijgt de groep een beter inzicht in de patronen die zorgen voor ongewenste resultaten. Daarbij komt er vaak ontzettend veel nieuwe informatie op tafel over de denk- en werkwijze van de groep. Er wordt inzichtelijk wat de groep in essentie écht bezighoudt. En hoe zij vinden dat problemen opgelost moeten worden. En door de scènes te regisseren leert de groep direct een nieuwe aanpak voor lastige situaties.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over het regiemodel contact op met 020 – 345 3015 of vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.