Ronde tafel voor gemeenten | Doorbreek het hardnekkige patroon

Ronde tafel voor gemeenten

Doorbreek het patroon

Vrijwel iedere gemeente in Nederland heeft te maken met een (te) hoge werkdruk. Met een toename van externe inzet en uitbreiding van het personeelsbestand als gevolg. Om vervolgens te concluderen dat de werkdruk hierdoor helemaal niet verlaagd wordt. Integendeel zelfs. Daarbij zorgt deze hoge werkdruk – en de aandacht die het vraagt – ervoor dat gemeenten niet toekomen aan structurele en duurzame verbeteringen. Terwijl deze zaken juist hand in hand gaan.

Ronde tafel voor gemeenten

Tijdens deze ronde tafel brengen we collega-gemeenten en experts bij elkaar waarbij ze in een interactieve sessie, praktische handvatten ontdekken om de werkdruk te verminderen en hardnekkige patronen die hieraan bijdragen te doorbreken.

Uitgesteld vanwege Corona-maatregelen

Gezien de huidige Corona-maatregelen hebben we besloten om de ronde tafel voor gemeenten uit te stellen. We zullen een nieuwe datum plannen zodra de omstandigheden dit toelaten. Door het formulier onder aan deze pagina in te vullen maak je jouw interesse kenbaar. We laten dan zo spoedig mogelijk weten wat de nieuwe datum wordt, waarna je kunt beslissen of je definitief deel wilt nemen aan de ronde tafel.

Wat deze ronde tafel je kan brengen

Tijdens de ronde tafel krijg je:

 • Een interactief programma met voldoende ruimte voor vragen, antwoorden en discussie;
 • Een verrassende, nieuwe kijk op het onderwerp ‘werkdruk’;
 • Handvatten om ingesleten patronen te herkennen waardoor bepaalde ongewenste situaties ontstaan;
 • Beter inzicht in de term systeemdenken en hoe complexe vraagstukken benaderd kunnen worden;
 • Voldoende ruimte om kennis te maken met collega-gemeenten en experts uit het vakgebied;
 • Hernieuwde energie om proactief te werken aan het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Doorbreek het patroon wat leidt tot ongewenste resultaten

Binnen veel organisaties heerst een aanname dat meer mensen, meer werk verzetten. En vanuit die aanname komt de overtuiging dat meer capaciteit de werkdruk dus verlaagt. Hierbij worden ongewenste neveneffecten, zoals een toename van overleg of managen van de extra inzet, over het hoofd gezien. Meer capaciteit leidt niet automatisch tot een lagere werkdruk. Integendeel. Vaak leidt het tot een hogere werkdruk. Het gevolg is dat er nog meer mensen ingezet worden en zo ontstaat een patroon wat zichzelf in stand houdt en structurele verandering tegenhoudt.

Dit patroon is niet alleen onwenselijk omdat het niet zoveel bijdraagt aan het verlagen van de werkdruk, het heeft nog een aantal andere nadelige consequenties:

 • De noodzaak om te investeren in eigen mensen neemt af.
 • De financiële druk neemt toe.
 • De noodzaak om het werk beter in te richten neemt af.
 • De kwaliteit van de dienstverlening neemt af.

Tijdens de ronde tafel laten we zien hoe dit patroon precies in elkaar steekt, welke onderliggende overtuigingen eraan ten grondslag liggen én hoe het ook anders kan.

Artikel in VNG Magazine

Deze ronde tafel volgt op een artikel wat wij hebben gepubliceerd in het magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wil je meer weten over deze bijdrage of het hele artikel lezen?

Lees dan hier verder

Programma & Praktische gegevens

De ronde tafel is uitgesteld, we hopen deze in het begin van 2022 alsnog te kunnen organiseren. De exacte locatie zullen we op een later tijdstip bekendmaken, maar we richten ons op een locatie centraal in het land. Het globale programma ziet er als volgt uit:

 • 09:00 – 09:30 | Ontvangst met koffie
 • 09:30 – 09:45 | Welkom en introductie door UPD
 • 09:45 – 10:30 | Patronen die leiden tot ongewenste resultaten
 • 10:30 – 10:45 | Pauze
 • 10:45 – 11:15 | Uitleg over Chris Argyris en de KAR-methodiek
 • 11:15 – 12:30 | Oefenen met de KAR-methodiek in break-outs
 • 12:30 – 12:50 | Conclusies
 • 12:50 – 13:00 | Afsluiting

Kosten en inschrijving

Deelname aan de ronde tafel is kosteloos voor medewerkers van gemeenten (maximaal 2 per gemeente). Inschrijven kan via onderstaand formulier. Om de interactie tijdens de ronde tafel zo hoog mogelijk te houden, is er een maximaal aantal beschikbare plaatsen. Wanneer je onderstaand formulier invult, stellen we je op de hoogte zodra de nieuwe datum en locatie bekend is. Je kunt dan definitief beslissen of je deel wilt nemen aan de ronde tafel.