Werkdruk bij gemeenten: Doorbreek het patroon

Publicatie in VNG Magazine

Is het verhogen van de capaciteit door externe inzet het antwoord op een hoge werkdruk bij gemeentelijke instanties? Wij zien in de praktijk dat dit niet altijd het geval is. Integendeel. Regelmatig zien we dat het verhogen van de capaciteit leidt tot een hogere werkdruk. Hoe komt dat? En hoe kan het dat we toch vaak denken aan meer mensen als de werkdruk toeneemt? Daarover schreven we in de november uitgave van het VNG Magazine.

Werkdruk bij gemeenten: Doorbreek het patroon

Het VNG Magazine is het magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wat 20 keer per jaar verschijnt. In de novembereditie – die in het teken van HRM & Opleidingen staat – publiceerden wij een bijdrage over het doorbreken van hardnekkige patronen die leiden tot ongewenste resultaten.

Waarnemen en doorbreken van patronen

Wanneer de werkdruk toeneemt is het bijna een natuurlijke reactie om te denken aan het toevoegen van capaciteit. Want: ‘Meer mensen, verzetten meer werk’. Door deze overtuiging is het logisch dat bij een toenemende werkdruk de capaciteit wordt verhoogd met behulp van externe inzet. Hierbij wordt echter over het hoofd gezien dat ‘meer mensen’ ook leidt tot meer overleg. En dat de externe inzet ook gemanaged moet worden. Externe inzet is daarom niet altijd de meest efficiënte of duurzame oplossing voor de hoge werkdruk.

En wat gebeurt er als de externe inzet meer werk oplevert dan dat het de werkdruk verlaagt? Dan worden er nog meer mensen ingezet. En zo ontstaat er een hardnekkig patroon dat zichzelf in stand houdt en structurele verandering tegenhoudt.

In de bijdrage in het VNG Magazine laten we zien hoe gemeenten dergelijke patronen kunnen herkennen en doorbreken. De digitale uitgave van het magazine is hier te lezen voor leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Geen lid van de VNG?

Het magazine is exclusief voor leden van de vereniging. Is jouw organisatie geen lid, maar wil je toch meer weten over deze patronen (die overigens niet zijn voorbehouden aan gemeenten)? Onderstaand artikel – wat voor iedereen toegankelijk is – gaat uitgebreid in op dit onderwerp.

Lees hier het artikel

Bijdrage in het VNG Magazine

De bijdrage in het VNG Magazine en de artikelen over het herkennen en doorbreken van patronen binnen gemeentelijke instanties zijn tot stand gekomen met behulp van 3 ervaren consultants. Hieronder stellen we ze kort voor:

Martin de Ruiter - UPD

Martin is als trainer en consultant verbonden aan UPD. Als acteur is hij één van de grondleggers van het trainingsacteren in Nederland. Deze kennis en ervaring gebruikt hij in zijn dagelijks werk bij het adviseren en begeleiden van verschillende (gemeentelijke) organisaties.


Tjeerd van Dijk - UPD

Als consultant zet Tjeerd zich met passie in voor centrale en decentrale overheden. Hierbij helpt hij organisaties met thema’s rondom continu verbeteren, effectieve teamsamenwerking, leiderschapsontwikkelingen en de ontwikkeling van een lerende organisatie.


Wil je meer weten over het herkennen en doorbreken van hardnekkige patronen? Of over de bijdrage van Martin of Tjeerd in het VNG Magazine? Neem dan contact op via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: contact@upd.nl