UPD - Onderwijs - Download de ONDERWIJSBETER handboeken

Download de ONDERWIJSBETER handboeken

MBObeter, MBObeter Light, MBObeter Borgen en VObeter

De afgelopen jaren is de ONDERWIJSbeter-methodiek ingezet om de onderwijskwaliteit te analyseren en te verbeteren. Inmiddels is de methode door meer dan 200 teams ingezet en zijn er 150 procesbegeleiders opgeleid. De resultaten spreken voor zich. Bij teams die de methodiek hebben ingezet is sprake van meer eigenaarschap binnen het team, een verbeterde onderwijskwaliteit, hogere studententevredenheid en gestegen rendementen.

Download de ONDERWIJSBETER handboeken en hulpmiddelen

Wanneer de methodiek op de juiste wijze ingezet wordt is het team of de instelling binnen een periode van 2 tot 6 maanden verzekerd van resultaat. Dit resultaat bestaat uit een gedegen door het onderwijsteam gedragen analyse van de problematiek en een plan van aanpak voor de complexere verbeteringen. Vaak zijn de eerste effecten voor leerlingen ook al zichtbaar door het direct doorvoeren van eenvoudige verbeteringen.

Download de handboeken

Ter ondersteuning van onze dienstverlening hebben wij een aantal handboeken met bijbehorende hulpmaterialen gepubliceerd. Deze handboeken kunnen als naslagwerk dienen tijdens een lopend project of als gids voor nieuwe projecten.

De handboeken zijn vrij toegankelijk en kunnen hieronder individueel gedownload worden.

Kies de bestanden die je nodig hebt

MBObeter | Het originele handboek met daarin een vertaling van diverse bruikbare Lean Six Sigma gereedschappen.

Download het MBObeter Handboek

MBObeter cases | Een beschrijving van de pilots bij ROC Mondriaan en SintLucas waarbinnen de diverse Lean Six Sigma gereedschappen zijn getest.

Download de cases

MBObeter Light | Een beschrijving van een korte en pragmatische route op basis van de MBObeter-methodiek om in teamverband te komen tot een gedragen oorzaakanalyse van de problematiek. Onder andere in te zetten in geval van onvoldoende rendement of ontevreden studenten.

Download de cases

MBObeter Light Hulpbestanden | Een set aan praktische formats die je kunt gebruiken voor je eigen MBObeter light project. In handboek MBObeter light wordt veelvuldig verwezen naar deze bestanden.

Download de hulbestanden

MBObeter Borgen | Een praktisch vervolg op handboek MBObeter light. In MBObeter borgen worden handvatten aangereikt om veranderingen (verbeteringen) duurzaam te kunnen borgen binnen je team.

Download de cases

MBObeter Borgen Hulpbestanden | Een set aan praktische formats die je kunt gebruiken bij het borgen van verbeteringen.

Download de hulbestanden

Meer weten over ONDERWIJSbeter?

Wij begeleiden de instelling en/of teams graag bij het toepassen van de methodiek om te werken aan betere resultaten. Of we kunnen medewerkers opleiden om zelfstandig de ONDERWIJSbeter methodiek in te zetten. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Joris van de Lindeloof via 020 – 345 3015 of via contact@upd.nl.