Lean opleidingen

van UPD

Een Lean transformatie zorgt voor een cultuuromslag binnen een organisatie die het mogelijk maakt dat elke medewerker focust op het creëren van maximale waarde voor de klant. Dit betekent dat iedereen verspillingen binnen werkprocessen herkent en deze processen meetbaar en aantoonbaar kan optimaliseren.

Wilt u leren hoe u een Continu Verbetercultuur creëert? Hieronder vindt u al onze Lean opleidingen.

Populaire Lean opleidingen

Orange Belt
Green Belt
Black Belt


Opleidingen voor iedereen die kennis wil maken met Lean om bij te kunnen dragen aan verbeterinitiatieven

Lean Kennismaking
Wat kan Lean voor uw organisatie betekenen?

Lean in het Onderwijs
Maak in vogelvlucht kennis met Lean voor het Onderwijs.

Yellow Belt in Lean
Leer dezelfde ‘verbetertaal’ te spreken.

Orange Belt in Lean
Leer de basis van Lean Management.

Orange Belt in Lean Onderwijs
Speciaal voor de onderwijssector.


Opleidingen voor projectleiders en beroepsverbeteraars die verbeterprojecten gaan uitvoeren

Green Belt in Lean
Hier start de Lean transformatie!

Green Belt in Lean Onderwijs
Speciaal voor de onderwijssector.


Opleidingen voor senior verbeterproject- of programmaleiders

Upgrade Green Belt to Black Belt in Lean
Word Black Belt in Lean: verdiepen en verbreden in de Lean Filosofie.

Black Belt in Lean
Green Belt en Black Belt in Lean opleiding in één.


Instant impact met Lean

Workshop Kata
Met de “Verbeter- en de Coachings Kata” leert u om, samen met uw medewerkers, volgens een gestructureerde aanpak/routine te werk te gaan.

VSM Training
De kracht van Value Stream Mapping is het blootleggen van knelpunten in processen en het opsporen van verspilling. Deze Lean techniek maakt daarmee gerichte en blijvende verbetering mogelijk.

5S training
Met het 5S Praktijk Programma realiseert u in zes sessies een georganiseerde en gestandaardiseerde werkomgeving.