Chantal van der Lelie | Trainer & Coach | UPD

Chantal van der Lelie

Trainer in Samenwerking & Effectiviteit

Vanuit mijn interesse in de dynamiek en de wederzijdse afhankelijkheid tussen mens(en) en organisatie heb ik in verschillende rollen binnen het HR en People & Change werkveld bij kunnen dragen aan het vormgeven, uitdragen en implementeren van HR beleid en thema’s.

In mijn werk laat ik mij het meest omschrijven als een teamplayer waarbij ik steeds focus op het optimale resultaat voor organisatie en/of afdeling. Hierbij houd ik oog voor persoonlijke ambities en kwaliteiten en anderzijds de ambities van de organisatie.

Relevante ervaring

  • Ik heb de verandering van het operationele karakter van HR naar de meer strategische HR rol mede vorm gegeven en binnen organisaties uitgerold waarbij de uitdaging vooral lag op het betrekken en verantwoordelijk maken van de lijn bij alle HR gerelateerde initiatieven en de uitvoering daarvan. Voorbeelden van initiatieven zijn het uitrollen van een nieuw e-HRM systeem bij de VU, het uitwerken en invoeren van een nieuw People development-beleid bij Deloitte, KPMG en UPD en het beleggen van de HR agenda in de lijn. Ook reorganiseren en het voorbereiden van overnames zijn voorbeelden van opdrachten waar ik aan bij heb kunnen dragen.

  • De afgelopen jaren heb ik mijn HR business partner vaardigheden uitgebreid in de rol van trainer en consultant op gebied van teamontwikkeling en effectieve communicatie. Ik zie dit als een waardevolle verdieping die verder bijdraagt aan het in kracht brengen van individuen, teams en organisaties om gezamenlijke doelen te realiseren.

  • In de rollen als HR business partner, trainer en als consultant houd ik bij alles wat ik doe het doel voor ogen, werk ik vanuit de visie van de organisatie en draag ik bij aan de operationalisering van de missie. Ik zet graag de puntjes op de i ook als dit meer tijd en inspanning vraagt.

Meer over Chantal

Chantal gelooft dat wanneer het een organisatie lukt om als geheel te blijven leren, ze het grootste concurrentievoordeel in handen heeft wat ze maar kunnen wensen. Via haar betrokkenheid bij de Sprekerspoule vertelt ze hier graag mee over. Lees over de sprekerspoule en waarvoor je deze in kunt zetten via onderstaande link.

naar de sprekerspoule