UPD - Onderwijs - Download het boekje "Betekenisvol Teamplan"

Download het boekje “Betekenisvol Teamplan”

Voor onderwijsteams

Bij UPD geloven we dat teams binnen het onderwijs prima in staat zijn om een teamplan op te stellen waarmee ze zelf hun onderwijskwaliteit kunnen bewaken en verbeteren.

Met de methode ‘Betekenisvol Teamplan’ zorgen we dat het teamplan waarde toevoegt, direct toepasbaar is en gedragen wordt door het team. Tegelijkertijd kan het teamplan gebruikt worden om verantwoording af te leggen aan toezichthouders (CvB, RvT, onderwijsinspectie) en belanghebbenden (studenten, bedrijfsleven, overheid).

In dit boekje vind je alles over deze aanpak; hoe het werkt, welke stappen er doorlopen worden en wat het resultaat van deze aanpak is. Via onderstaand formulier ontvang je dit boekje direct in jouw mailbox.