Stuur op je eigen kwaliteitscultuur

Verbeter je eigen kwaliteitscultuur

Verbeterkracht zit in iedereen. Dus ook in onderwijsteams. Wij geloven dat onderwijsteams perfect in staat zijn om zelf de regie te voeren over hun eigen kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Met onze methode ‘Stuur op je eigen kwaliteitscultuur’ helpen wij teams om deze regie te nemen. Door toepassing van de methode krijgen onderwijsteams inzicht in de eigen kwaliteitsstatus. Daarbij wordt een indruk gegeven van waar het team staat als het gaat om de inrichting van een kwaliteitszorgsysteem en de aanwezigheid van een kwaliteitscultuur. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat teams de nodige interventies, tools en middelen krijgen om zélf te verbeteren. Iedere dag weer.

Zelfportret per team

De studenten van vandaag zijn het bedrijfsleven van morgen. Door te zorgen dat studenten beter opgeleid worden, hebben wij impact op de ‘BV Nederland’ van de toekomst. Daarom hebben wij in samenwerking met Wijnand Dickhoff (Phasis) een model ontwikkeld dat antwoord geeft op de vraag: wat zijn de resultaten (KPI’s) van een team en in hoeverre voeren onderwijsteams de regie over het bewaken van hun eigen kwaliteit?

Het zelfportret geeft naast de kenmerken en resultaten van het onderwijsteam antwoord op twee vragen:

 • Is er sprake van een kwaliteitssysteem binnen het team?
  • is er sprake van systematische kwaliteitszorg?
 • Is er sprake van een kwaliteitscultuur binnen het team?
  • In hoeverre wordt dit ondersteund door een professionele dialoog, samenwerking en leiderschap binnen het team?

Meer weten over de ontwikkeling van het model?

Dit model is ontwikkeld naar aanleiding van het promotieonderzoek van Wijnand Dickhoff (Phasis) en heeft dus een degelijke basis. Een samenvatting van dit onderzoek is hier te lezen. Het gehele onderzoek kan hier worden gedownload.

Ontwikkeling van het zelfportret

De ontwikkeling van het zelfportret voor onderwijsteams bestaat uit 4 fasen;

 • Fase 1: opstellen Portret per team en evalueren
 • Fase 2: bepalen en inrichten ondersteuning
 • Fase 3: Begeleiden bij uitvoeren
 • Fase 4: effectmeting, evalueren en bijstellen ondersteuning

Op deze pagina geven wij uitgebreide uitleg over hoe het zelfportret tot stand komt.

Bewezen effectief

De afgelopen jaren hebben wij deze methode bij meerdere onderwijsinstellingen uitgerold en het resultaat spreekt voor zich. Onderwijsinstellingen die werken met onze methode merken dat:

 • Zowel de teams zelfs áls leidinggevenden en bestuur inzicht verkrijgen in de kwaliteit van de onderwijsteams.
 • Teams hier zelf de regie over nemen;
 • Teams proactiever tot verbetering komen;
 • De methode bijdraagt aan een hogere onderwijskwaliteit, waardoor;
  • het rendement van de opleidingen verhoogd wordt
  • de uitval vermindert
  • de waardering van studenten en het beroepenveld verbetert
  • teams als voldoende of goed beoordeeld worden door de onderwijsinspectie op de onderdelen kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur

Lees hier de klantverhalen van onderwijsinstellingen die onze methode al succesvol inzetten.

Meer informatie over de methode “Stuur op je eigen kwaliteitscultuur”?

Wil je meer weten over hoe wij onderwijsinstellingen helpen bij het stimuleren van continu verbeteren? Neem gerust contact op met Karen Fraser – van de Reep via nummer 020 345 30 15 of email k.fraser@upd.nl.

Of vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.