Ontwikkeling van het zelfportret voor Onderwijsteams

Het zelfportret geeft onderwijsteams per aspect een indruk van de fase waarin het team zich bevindt. Het resultaat moet het team uitnodigen om verder te ontwikkelen en heeft een lerend effect. Het team krijgt inzicht in wat er nodig is om van Fase X naar Fase Y te groeien.

Voorbeeld van het fasemodel

Onder aspect ‘Visie van het team op onderwijs’ wordt de volgende vraag aan alle docenten gesteld:

Geef aan in welke fase dat jij denkt dat jouw team zich bevindt.

Fase 1 We hebben als team geen gezamenlijke visie op het door ons te verzorgen onderwijs. Het vormt geen onderwerp van gesprek in het team. Wij hebben geen gezamenlijke waarden en opvattingen benoemd. Een basis voor het formuleren van een gezamenlijke ambitie en kwaliteitsdoelstellingen ontbreekt.

Fase 2 Er staat wellichteen teamvisie op papier. Deze is volgens mij een keer door iemand geformuleerd, maar niet op draagvlak gecheckt. Het team kijkt er eigenlijk nooit naar. Op zijn best zou je de visie kunnen zien als een soort papieren ontwerp dat geen verdere doorvertaling naar ons handelen heeft gekregen.

Fase 3 Er staat een teamvisie op papier. Daar is ook wel eens een bespreking aan gewijd. Er is enig draagvlak voor. Er zijn en worden pogingen ondernomen om er conclusies voor ons handelen aan te verbinden. Dit komt echter meer van de teammanager en de stafmedewerker en niet van binnenuit het team.

Fase 4 Er staat een heldere teamvisie op papier. Deze is op basis van interne discussie tot stand gekomen en gezamenlijk door het team vastgesteld. Het team staat er volledig achter. De visie vormt de basis voor een eigen kwaliteitsbeleid van ons als team. We houden onze visie regelmatig tegen het licht en stellen deze, indien nodig, op grond daarvan bij.

Interventies op basis van het zelfportret

Op basis van het zelfportret krijgen teams en onderwijsinstellingen de mogelijkheid om gedifferentieerde ondersteuning aan te bieden. Er zijn op hoofdlijnen verschillende uitkomsten mogelijk:

Uitkomst Portret Mogelijke interventies Toelichting
Resultaten onvoldoende en geen sprake van een kwaliteitscultuur – Gerichte analyses en verbeteringen om resultaten te verbeteren
– Coaching en ondersteuning van team en teammanagement om een kwaliteitscultuur te creëren
Problematiek en behoefte team staan centraal en bepalen welke interventie ingezet wordt en door wie deze begeleid wordt (intern, extern)
Resultaten onvoldoende maar wel sprake van een kwaliteitscultuur Gerichte maatwerk analyses en verbeteringen om het team te helpen bij het versneld verbeteren van de resultaten Bij een positieve trend van resultaten kan vertrouwen uitspreken een mogelijkheid zijn (dus geen interventies)
Resultaten voldoende maar geen sprake van een kwaliteitscultuur Coaching en ondersteuning van team en teammanagement om een kwaliteitscultuur te creëren Een negatieve trend op de resultaten zal de urgentie versterken om een kwaliteitscultuur te creëren
Resultaten voldoende en wel sprake van een kwaliteitscultuur Vertrouwen uitspreken Het team kan dienen als best practice voor andere teams binnen de organisatie

Meer informatie over het Zelfportret

Neem gerust contact op met Joris van de Lindeloof voor meer informatie over het zelfportret voor onderwijsteams. Joris is bereikbaar via nummer 020 345 30 15 of email joris@upd.nl.

Of vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.