Met een Selfie continu verbeteren binnen onderwijsteams

Direct inzicht in de huidige situatie
Teamselfie Onderwijs
 • Hebben jouw onderwijsteams behoefte om de pdca-cyclus beter te doorlopen?
 • Wil je niet méér plannen maken, maar de uitvoering op teamniveau efficiënt evalueren en op basis daarvan bijsturen?
 • Heb je binnen jouw organisatie ambities geformuleerd en wil je helder inzicht in welke bijdrage onderwijsteams aan deze ambitie leveren?
 • Vind je teamontwikkeling belangrijk en staat het ontwikkelen van een lerende cultuur voor jou centraal?

Als het antwoord op een van bovenstaande vragen ‘ja’ is, dan is de Selfie wellicht een geschikt hulpmiddel voor jouw instelling om je doelen te bereiken.

Wat is de Selfie?

De Selfie is een concept dat onderwijsteams efficiënt ondersteunt bij het volledig doorlopen van de pdca-cyclus. Deze Selfie geeft je instelling inzicht in de stand van zaken met betrekking tot het bereiken van je strategische- en teamdoelstellingen. Om teams zo min mogelijk te belasten wordt direct gekeken naar in hoeverre teams voldoen aan de wettelijke eisen. Het concept van de Selfie bestaat uit een online zelfevaluatie en een procesgang waarbinnen teams daadwerkelijk met de resultaten aan de slag gaan. De Selfie is onderdeel van de pdca-cyclus en draagt hiermee bij aan een permanente verbetercultuur die medewerkers van je organisatie op teamniveau invullen.

De Selfie enquête wordt door alle onderwijsgevenden ingevuld en bestaat uit 3 onderdelen:

 1. De strategische doelstellingen (kwaliteitsdoelstellingen) binnen jouw organisatie.
 2. Het kader van de inspectie / beoordelingskader accreditatiestelsel van de NVAO
 3. Specifieke teamambities.

Na het invullen van de Selfie ontvang je per team en op afdelings- en organisatieniveau een rapportage met daarin de stand van zaken in relatie tot de ambities uit bovengenoemde onderdelen. De resultaten van de Selfie worden in een teamsessie per team besproken, waarin het inzicht in de huidige situatie met elkaar wordt gedeeld. Op basis van de Selfie rapportage worden successen besproken en gevierd, en tegelijkertijd (nieuwe) prioriteiten bepaald om aan te pakken. De prioriteiten worden opgenomen in het teamplan (voor komend studiejaar) of kunnen direct worden aangepakt (quick wins).

selfie-onderwijs

Hoe werkt de Selfie?

Het proces van de Selfie ziet er als volgt uit:

 1. Medewerkers ontvangen een uitnodiging om de Selfie in te vullen.
 2. Medewerkers vullen de Selfie in. De gegevens worden opgeslagen en op organisatie-/ teamniveau wordt een rapportage gegenereerd
 3. Analyseren van de uitkomsten uit de rapportage als voorbereiding op de teamsessie
 4. Teamsessie: in teamverband de uitkomsten van de Selfie bespreken. Leidinggevende van het team maakt 1 geconsolideerd beeld namens het gehele team.
 5. Prioriteiten bepalen voor het hele team en op basis daarvan het teamplan bepalen.

De kracht van de teamsessie is dat het teambeeld gedragen wordt door het team en dat men zich eigenaar voelt van het teamplan en de benodigde verbeteracties. De Selfie draagt hiermee bij aan de lerende organisatie, teamprofessionalisering en een permanente verbetercultuur.

Wil je een indruk van de Selfie krijgen? Klik dan hier.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Joris van de Lindeloof via nummer 020 345 30 15 of email j.vandelindeloof@upd.nl.

Of vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.