UPD Onderwijs - Scan op het gebied van gepersonaliseerd leren

Scan gepersonaliseerd leren

Veel onderwijsteams en instellingen zijn momenteel bezig met een beweging richting gepersonaliseerd leren. Maar is deze beweging volgens een heldere koers? Waar de acties logisch en gepland zijn? En weet iedereen wat er van hem of haar wordt verwacht op het gebied van gepersonaliseerd leren?

Met onze scan op het gebied van gepersonaliseerd leren krijgen teams en instellingen antwoorden op deze vragen. En daarbij helpen we ze om inzichtelijk te krijgen wat er nog nodig is om een succesvolle beweging richting gepersonaliseerd leren te maken.

Uniforme uitdagingen

Wij zien dat de uitdagingen waar teams en instellingen mee te maken hebben op het gebied van gepersonaliseerd leren in grote mate gelijk zijn. De uitdagingen zijn allemaal terug te herleiden naar één of meer van onderstaande thema’s:

  • Samenhang en koers
  • Synergie en samenwerking
  • Structurele verbetering
  • Borging

Deze thema’s behandelen we op deze pagina uitgebreider, maar grote kans dat er direct herkenning optreedt bij het bekijken van deze thema’s.

Scan gepersonaliseerd leren

Bij UPD hebben we een scan ontwikkeld op het gebied van gepersonaliseerd leren. Deze scan maakt voor teams en instellingen inzichtelijk waar ze staan op dit gebied. De scan is echter geen audit. Wij vinden niet dat het aan ons is om instellingen te vertellen hoe gepersonaliseerd leren eruit moet zien. Onderwijsteams zijn in staat om daar zelf eigenaarschap op nemen. De scan laat ze zien waar ze vandaag de dag staan als het gaat om gepersonaliseerd leren, of ze een duidelijke richting hebben en of ze op weg zijn om hun doelen te realiseren. Nadat ze dit inzicht hebben verkregen, zorgen we dat ze met doelgerichte interventies de nodige tools en middelen krijgen om zélf hiermee aan de slag te gaan.

Het beeld wat gecreëerd wordt met de scan komt direct uit het team zelf. Aan de hand van een beproefd model (zie Route21) geven teamleden met een survey zelf aan waar zij staan op het gebied van gepersonaliseerd leren. Per aspect wordt aangeven in welke fase het team zich bevindt. In eerste instantie wordt deze input per teamlid opgehaald.

Vervolgens wordt de uitkomst gevalideerd door het team. Tijdens de validatie geeft het team een definitief oordeel over de fase waarin zij zich bevinden per aspect. De scan is dus helemaal gebaseerd op de input van het team en zo hebben zij direct een gedeeld en gedragen beeld van waar ze staan én waar ze naartoe willen.

Beproefd model

Voor de scan op het gebied van gepersonaliseerd leren hanteren wij het Route21 model. Dit model geeft een referentiearchitectuur voor de werking van een MBO-instelling en erkent 7 procesketens. Het model bevat – naar onze mening – alle onderdelen die van belang zijn voor een succesvolle beweging richting gepersonaliseerd leren.

Route 21 gepersonaliseerd leren

De relevante aspecten uit het model zijn opgenomen in onze scan op het gebied van gepersonaliseerd leren. Deze aspecten in de scan helpen teams en instellingen om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hebben we een helder beeld over wat gepersonaliseerd leren voor ons betekent?
  • Hebben we een gezamenlijk beeld bij de gewenste situatie?
  • Hebben we voldoende inzicht in de huidige situatie?
  • Hebben we onze prioriteiten helder en weten we hoe we van de huidige situatie naar de gewenste situatie komen en wat daar voor nodig is?

Geschikt voor de hele onderwijsinstelling

De beweging richting gepersonaliseerd leren vraagt nogal wat de instelling en de teams. Meer dan ooit te voren moeten teams samenwerken, is de ondersteuning vanuit de onderwijslogistiek cruciaal en moeten de (ICT-)systemen naadloos aansluiten bij het primaire proces. Daarom vinden wij het niet meer dan logisch dat de scan hierin voorziet. De scan is dus in te zetten op iedere laag binnen de instelling en op ieder onderdeel. Van directie tot onderwijsteams en van het primaire proces tot ondersteunende diensten.

Meer weten over de scan op het gebied van gepersonaliseerd leren?

Joris van de Lindeloof UPD

Neem voor meer informatie contact op met Joris van de Lindeloof via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: joris@upd.nl