Lean Deployment | Lagere kosten en betere kwaliteit

Lean Deployment

Duurzame verbetering van klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en productiviteit

Te hoge kosten, te lage kwaliteit, te weinig flexibiliteit of ontevreden medewerkers. Het startpunt voor een Lean deployment is voor iedere organisatie anders. De resultaten daarentegen tonen vaak overeenkomsten: een significante stijging in de klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en productiviteit.

Lean Deployment

We realiseren ons heel goed dat we hierboven wel stellen dat hoge kosten het startpunt van een Lean deployment kan zijn, maar dat we lage kosten niet als resultaat benoemen. Wij geloven dat de focus van een organisatie nooit op de kosten mag liggen. Uit ervaring weten we dat een focus op kwaliteit en klantwaarde vanzelf leidt tot een verlaging van de kosten. Lees hier verder als je meer wilt weten over onze visie hierop.

Deployment is geen implementatie

‘Implementatie’ is één van de mogelijke vertalingen van het Engelse woord ‘Deployment’. Deze vertaling doet alleen geen recht aan de Lean filosofie. Deployment kan ook vertaald worden naar ‘inzet van’ en dat dekt wat ons betreft de lading veel beter.

Het woord implementatie doet namelijk vermoeden dat het een plug-and-play oplossing is en dat het top-down opgelegd kan worden, zoals nieuwe boekhoudsoftware. Dat schept verkeerde verwachtingen bij mensen, teams en het leiderschap. Daarom spreken wij over ‘inzet’ of – zoals we in dit geval doen – hanteren we gewoon het Engelse woord: ‘Deployment’.

Lean Deployment

Met een Lean Deployment bedoelen we de inzet van de Lean filosofie binnen organisaties om:

  • Iedere laag binnen de organisatie te laten sturen op het creëren van optimale klantwaaarde;
  • Verspillingen binnen de organisatie te herkennen en te verminderen of te elimineren;
  • Een cultuur te ontwikkelen waarbij continu verbeteren verweven wordt met het DNA van de organisatie;
  • Een significante verbetering van de klant- en medewerkertevredenheid te realiseren, en
  • De productiviteit van de organisatie als geheel te vergroten.

Om duurzame resultaten te behalen is een ontwikkeling op het gebied van inhoud en mindset nodig. Een combinatie van hard en hart zoals we dat noemen. Hiermee bedoelen we dat de verbeteraanpak altijd bestaat uit een methodologische aanpak (hard) en een menselijke kant (hart). Bij UPD gebruiken we hiervoor een aanpak waarin mens en methode hand in gaan.

Lean Deployment in 4 fasen

De route naar succes en duurzame resultaten is voor iedere organisatie anders. Afhankelijk van de huidige situatie, de doelen en de omgeving waarin de organisatie opereert verandert de aanpak van een Lean Deployment. Echter, de fasen die we samen doorlopen zijn wel gelijk:

1. Connectie

Het startpunt is voor iedere organisatie en afdeling uniek. Wij vinden het essentieel om te begrijpen waar de organisatie vandaan komt, hoe die georganiseerd is, wat de prioriteiten zijn en waarmee rekening gehouden moet worden. Hier maken we connectie met uw organisatie.

2. Quickscan

Learning to see: vroeg in de implementatie bepalen we de huidige situatie. Samen kijken we middels krachtige analyses door 5 verschillende lenzen naar de bedrijfsvoering. Zowel op de harde als de zachte kant. Dit werkt als een spiegel: waar zitten de best practices en waar zit het verbeterpotentieel?

3. Ontwerp

Doel van deze fase ​ In deze fase wordt bepaald welk verbeterpotentieel we willen benutten en waar de prioriteiten liggen. Ook leiden we medewerkers en leidinggevenden op in het continu verbeteren

4. Uitvoering

Doel van deze fase ​  Medewerkers leren hoe zij afwijkingen in hun dagelijkse werk kunnen signaleren en bespreken en daarbij verbeteringen kunnen oppakken die in lijn liggen met de doelen van de organisatie. 

Continu: Programma- en verandermanagement

​Programma en verandermanagement zijn essentieel voor de implementatie van succesvol continu verbeteren. Programmamanagement leidt tot effectief sturen op doelen en voortdurende afstemming van het programma op de bredere organisatie. Verandermanagement leidt tot snellere acceptatie, adaptie en eigenaarschap van de nieuwe werkwijze, dus tot gedragsverandering. Dit is een centraal element bij continu verbeteren.

Modulaire aanpak met 5 lenzen

Vanaf de quickscan tot de uitvoering maken we gebruik van een modulaire aanpak. Wij geloven namelijk niet in one-size-fits-all wanneer het aankomt op een Lean Deployment. In de quickscan-fase bekijken we de organisatie al door 5 verschillende lenzen:

  • Klantfocus
  • Operationeel Management
  • Procesefficientie
  • Gedrag & Leiderschap
  • Organisatie & vaardigheden

Hiermee krijgt de organisatie of afdeling per onderwerp inzichtelijk wat de huidige situatie is en welk verbeterpotentieel er is. Afhankelijk van de wensen en doelen bepalen we dan samen de aanpak. Gaan we direct aan de slag met meerdere onderwerpen? Of richten we ons eerst op 1 of 2 onderwerpen?

Door te werken met modulaire aanpak blijft de organisatie zelf de regie voeren over de transformatie. Niet alleen op het gebied van de kosten, maar net zo goed op de werkzaamheden die we uitvoeren en de doelen die we nastreven. Dit leidt tot een resultaatgerichte aanpak, waarbij we de organisatie stapsgewijs helpen bij het omarmen van continu verbeteren.

Contact

Neem voor meer informatie over een Lean Deployment contact op met Peter Potters via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 06 – 30 176 872
  Email: p.potters@upd.nl