Download: Whitepaper Policy Deployment - UPD

Download: Whitepaper Policy Deployment

Policy Deployment is geen rocket science, het is een kwestie van de juiste dingen op het juiste moment doen. Om dit inzichtelijk te maken hebben we bij UPD het transformatiemodel ontwikkeld. Deze visuele weergave van de ideale situatie maakt voor iedereen, op alle niveaus, inzichtelijk hoe verbeteringen in de breedste zin een bijdrage leveren aan het bereiken van de ambities die worden nagestreefd. Want dat is wat er veelal ontbreekt in organisaties. Er wordt héél hard gewerkt, maar niet alles staat ten dienste van het bereiken van de strategische ambities. Het transformatiemodel met als uitgangspunt Policy Deployment brengt samenhang in dat harde werken met als eindresultaat het behalen van de beoogde ambities.

De Whitepaper Policy Deployment is een samenvatting van het onderzoek dat collega’s hebben uitgevoerd voor de studie MSc Lean Enterprise aan de Universiteit in Buckingham in 2017 en 2018.

We gebruiken Policy Deployment in ons dagelijkse werk bij onze klanten en hebben ervaren dat wanneer dit goed uitgevoerd wordt, een organisatie en de mensen die er werkzaam zijn ambities kunt laten bereiken. Zoals we hierboven al stelden, is deze whitepaper gebaseerd op academisch onderzoek. We hebben geprobeerd de inhoud leesbaar, begrijpelijk en belangrijker nog: toepasbaar te maken.”

Contact

Wil je meer uitleg over Policy Deployment of het transformatiemodel? Neem dan contact op via contact@upd.nl of 020 – 345 3015.