Wat is het verschil tussen Lean en Lean Six Sigma?

Lean en Lean Six Sigma zijn dikke vrienden. Beide bedrijfsstrategieën helpen organisaties om effectief doorbraken te realiseren op lange termijn. Maar zelfs de allerbeste vrienden zijn verschillend. En dat is maar goed ook. Wij zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rijtje.

verschil lean six sigma

Herkomst van Lean

De term ‘Lean’ zag het levenslicht pas in 1991. Toch bestonden de leidende principes toen al enige tijd. Aan het begin van de 20e is Toyota namelijk begonnen met het ontwikkelen van het Toyota Production System. Tot de jaren ’70 schonken grote organisaties weinig aandacht aan dit systeem. Tot rond 1973 grootschalige bezuinigingen doorgevoerd moesten worden. Aan het begin van de jaren ’90 kwam het toonaangevende boek ‘The machine that changed the world’ uit van James Womack en Daniel Jones, waarmee Lean was geboren; gebaseerd op het Toyota Production System.

Herkomst van Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een samentrekking van Lean en Six Sigma. Six Sigma kent de oorsprong bij Motorola in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Rond de eeuwwisseling werd Lean Six Sigma gevormd door de principes van Six Sigma te combineren met Lean. In eerste instantie voornamelijk gericht op productie-omgevingen, wordt Lean Six Sigma vandaag de dag in vrijwel iedere sector succesvol toegepast.

Verschil tussen Lean en Lean Six Sigma

  • Lean vereist betrokken medewerkers die continu willen leren en verbeteren. Verbeterteams worden op de gemba samengesteld en gecoacht. Lean Six Sigma vraagt hetzelfde van medewerkers, maar werkt met projectteams om samen een probleem te analyseren en op te lossen. Projectteams bestaan uit Orange, Green en Black Belts.
  • Lean werkt vanuit de ‘Future State’ en is er op gericht om ‘obstakels’ te verwijderen die in de weg staan om een bepaald doel te bereiken. Six Sigma werkt vanuit de ‘Current State’ en focust op het wegnemen van oorzaken die het probleem veroorzaken in de prestatie van het proces.
  • Bij Lean wordt ‘5x Why’ gebruikt om achter een oorzaak van een probleem te komen en worden experimenten opgezet om stap voor stap te verbeteren op weg naar het verbeterdoel en onderweg te leren door te doen (Verbeter Kata en Coachings Kata). Lean Six Sigma wordt ingezet als het probleem complex is en vele variabelen invloed hebben op het probleem en het risico te groot is om te experimenteren. Leren gebeurt vooral door analyseren.
  • Lean vraagt een cultuuromslag om fouten te mogen maken en bottum-up te organiseren. Lean Six Sigma vraagt een cultuuromslag om beslissingen te nemen op basis van feiten.
  • Lean stelt de waarde van de klant centraal. De waardestroom wordt in kaart gebracht, waardoor verspillingen herkend en geëlimineerd worden. Ook bij Lean Six Sigma staat de ‘Voice of the Customer’ centraal en wordt gewerkt vanuit een probleemstelling. Deze wordt projectmatig en met gebruik van statistische methodes geanalyseerd, om zo de oorzaken van variatie te elimineren.
  • Lean draait voor 80 procent om kleine dagelijkse, bottum-up verbeteringen en 20 procent bestaat uit het doen van projecten. Lean Six Sigma legt de nadruk op verbeterprojecten en een top-down benadering. Projectteams bestaan uit Orange, Green en Black Belts.
  • Lean gebruikt Plan, Do, Check, Act (PDCA) als kapstok om zodoende continu, in kleine stapjes, te kunnen verbeteren. Lean Six Sigma maakt gebruik van Define, Measure, Analyse, Improve en Control (DMAIC) om structuur aan te brengen binnen verbeterprojecten, om zodoende een prestatiedoorbraak te forceren.

Lean Six Sigma

Alleen Six Sigma implementeren binnen een organisatie is vaak niet succesvol gebleken. Het afleveren van een verbeteroplossing, hoe mooi en effectief ook, is vaak niet voldoende. Als er geen continue verbetercultuur heerst binnen een organisatie, is het lastiger om een Six Sigma verbetering te laten beklijven. Six Sigma pusht en Lean pullt. Daarom werkt juist de combinatie van Lean en Six Sigma zo goed. Waar Lean ervoor zorgt dat elke medewerker elke dag met continu verbeteren bezig is, zorgt Six Sigma voor de structuur. Lean Six Sigma creëert betrokkenheid van de medewerkers, zonder de gestructureerde projectaanpak uit het oog te verliezen. Een Lean Six Sigma organisatie verbetert elke dag. Verbeteren zit de medewerkers als het ware in het bloed.

Wat past bij jou?

Klinkt ‘een continue verbetercultuur creëren’ je als muziek in de oren? Of zie je meer in het gestructureerd aanpakken van projecten met een kop en een staart? Doe hier onze gratis keuzewijzer en krijgt direct een advies voor de meest geschikte methode voor jouw situatie.

Vraag een vrijblijvend opleidingsadvies aan

Onze opleidingsadviseurs zitten klaar om je te helpen bij het vinden van de meest geschikte opleiding voor jouw doelstellingen. Je kunt eenvoudig contact opnemen via 020-345 3015. Liever gebeld worden? Laat dan je gegevens achter via onderstaand formulier en één van onze opleidingsadviseurs belt je terug.