Wat is het verschil tussen Lean en Lean Six Sigma?

Lean en Six Sigma zijn dikke vrienden. Beide bedrijfsstrategieën helpen organisaties om effectief doorbraken te realiseren op lange termijn. Maar zelfs de allerbeste vrienden zijn verschillend. En dat is maar goed ook. Wij zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rijtje.

verschil lean six sigma  
  • Lean is een filosofie voor continue verbetering, gebaseerd op het Toyota Production System (TPS). Six Sigma is als verbetermethodiek ontstaan bij Motorola en tot bedrijfsfilosofie doorontwikkeld bij General Electric.
  • Lean vereist betrokken medewerkers die continu willen leren en verbeteren. Verbeterteams worden op de gemba samengesteld en gecoacht. Six Sigma vraagt hetzelfde van medewerkers, maar werkt met projectteams om samen een probleem te analyseren en op te lossen. Projectteams bestaan uit Orange, Green en Black Belts.
  • Lean werkt vanuit de ‘Future State’ en is er op gericht om ‘obstakels’ te verwijderen die in de weg staan om een bepaald doel te bereiken. Six Sigma werkt vanuit de ‘Current State’ en focust op het wegnemen van oorzaken die het probleem veroorzaken in de prestatie van het proces.
  • Bij Lean wordt ‘5x Why’ gebruikt om achter een oorzaak van een probleem te komen en worden experimenten opgezet om stap voor stap te verbeteren op weg naar het verbeterdoel en onderweg te leren door te doen (Verbeter Kata en Coachings Kata). Six Sigma wordt ingezet als het probleem complex is en vele variabelen invloed hebben op het probleem en het risico te groot is om te experimenteren. Leren gebeurt vooral door analyseren.
  • Lean vraagt een cultuuromslag om fouten te mogen maken en bottum-up te organiseren. Six Sigma vraagt een cultuuromslag om beslissingen te nemen op basis van feiten.
  • Lean stelt de waarde van de klant centraal. De waardestroom wordt in kaart gebracht, waardoor verspillingen herkend en geëlimineerd worden. Ook bij Six Sigma staat de ‘Voice of the Customer’ centraal en wordt gewerkt vanuit een probleemstelling. Deze wordt projectmatig en met gebruik van statistische methodes geanalyseerd, om zo de oorzaken van variatie te elimineren.
  • Lean draait voor 80 procent om kleine dagelijkse, bottum-up verbeteringen en 20 procent bestaat uit het doen van projecten. Six Sigma legt de nadruk op verbeterprojecten en een top-down benadering. Projectteams bestaan uit Orange, Green en Black Belts.
  • Lean gebruikt Plan, Do, Check, Act (PDCA) als kapstok om zodoende continu, in kleine stapjes, te kunnen verbeteren. Six Sigma maakt gebruik van Define, Measure, Analyse, Improve en Control (DMAIC) om structuur aan te brengen binnen verbeterprojecten, om zodoende een prestatiedoorbraak te forceren.

Lean Six Sigma

Alleen Six Sigma implementeren binnen een organisatie is vaak niet succesvol gebleken. Het afleveren van een verbeteroplossing, hoe mooi en effectief ook, is vaak niet voldoende. Als er geen continue verbetercultuur heerst binnen een organisatie, is het lastiger om een Six Sigma verbetering te laten beklijven. Six Sigma pusht en Lean pullt. Daarom werkt juist de combinatie van Lean en Six Sigma zo goed. Waar Lean ervoor zorgt dat elke medewerker elke dag met continu verbeteren bezig is, zorgt Six Sigma voor de structuur. Lean Six Sigma creëert betrokkenheid van de medewerkers, zonder de gestructureerde projectaanpak uit het oog te verliezen. Een Lean Six Sigma organisatie verbetert elke dag. Verbeteren zit de medewerkers als het ware in het bloed.

Wat past bij jou?

Klinkt ‘een continue verbetercultuur creëren’ je als muziek in de oren? Of zie je meer in het gestructureerd aanpakken van projecten met een kop en een staart? Doe hier onze gratis keuzewijzer en krijgt direct een advies voor de meest geschikte methode voor jouw situatie.