Focus op kortetermijnresultaten is een uitdaging voor continu verbeteren

Eerste inzichten uit het nationale benchmarkonderzoek

Gepresenteerd op ELEC 2023

Te veel focus op kortetermijnresultaten van de organisatie is een belangrijke uitdaging voor verdere ontwikkeling van continu verbeteren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van ons benchmarkonderzoek naar continu verbeteren binnen organisaties in Nederland. Dit inzicht is – met een aantal andere inzichten – gepresenteerd tijdens ELEC 2023 – the European Conference for Educators, Academics and Professionals.

Overzicht van inzichten zoals gepresenteerd tijdens ELEC 2023

De overmatige focus op de kortetermijnresultaten is een belangrijke uitdaging voor de aankomende 12 maanden, volgens de deelnemers aan het onderzoek. Andere belangrijke uitdagingen zijn:

  • Onvoldoende borging van verbeteringen en de nieuwe manier van werken binnen de organisatie.
  • Er is onvoldoende verbinding tussen de strategie van de organisatie en continu verbeteren.

Versnellende en remmende factoren

Tijdens ELEC 2023 presenteerde Peter Potters een aantal voorlopige inzichten over de verschillen in volwassenheid tussen sectoren, gebruikte technieken en methodes op het gebied van continu verbeteren en focusgebieden voor de aankomende 12 maanden.

Extra aandacht was er voor de versnellende en remmende factoren die respondenten hebben ervaren sinds de start van continu verbeteren binnen de organisatie. Deze factoren, samen met de uitdagingen voor de aankomende 12 maanden én inzichten op het gebied van duurzaamheid zijn verzameld in een onepager en uitgedeeld aan de aanwezigen. Via onderstaande button kun je deze onepager bekijken en downloaden.

Bekijk de onepager

* De onepager is samengesteld ten behoeve van ELEC, waar de voertaal Engels is.

Duurzaamheid

In het benchmarkonderzoek wordt ook onderzocht in welke mate duurzaamheid een belangrijk thema is binnen de organisatie en of duurzaamheid ook als doel is opgenomen binnen de continu verbeterstrategie. Op de afbeelding in dit artikel is te zien dat hoewel organisaties duurzaamheid een belangrijk thema vinden, de vertaalslag naar duurzaamheidsdoelen voor continu verbeteren nog niet altijd gemaakt is. Dit inzicht zullen we op een later moment uitgebreid bekijken.

Draag voor 31 december bij aan het benchmarkonderzoek

Het benchmarkonderzoek loopt nog tot 31 december 2023. Na deze datum is inzenden niet meer mogelijk en zullen we alle bevindingen publiceren in een onderzoeksrapport. Het is onze overtuiging dat we door dit onderzoek organisaties handvatten kunnen geven om continu verbeteren binnen de organisatie te starten of te verstevigen. Daarom willen we iedereen aanmoedigen om het onderzoek in te vullen en hiermee een bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van continu verbeteren in Nederland.

Na het invullen van het onderzoek ontvang je – indien gewenst – van ons het rapport met de onderzoeksresultaten, een vergelijking van de volwassenheid van jouw organisatie ten opzichte van de benchmark (met tips en ideeën om direct de volwassenheid van continu verbeteren te vergroten) en een persoonlijke toelichting op de resultaten uit de benchmark.

Verder verloten we 2 UPD-opleidingsvouchers ter waarde van € 3.000,- onder alle respondenten. Deze vouchers kunnen gebruikt worden om een opleiding naar keuze bij UPD (deels) te bekostigen.

Vul het onderzoek in

Meer weten?

Wil je meer weten over de eerste inzichten uit het onderzoek? Of wil je alvast een vergelijking van de volwassenheid van jouw organisatie ten opzichte van de voorlopige resultaten? Neem dan contact met ons op via contact@upd.nl of 020 – 345 3015.