Korte termijnfocus: de beste manier om je bedrijf om zeep te helpen

Door Patrick van Dijk, Lean-Expert

Een bedrijfsstrategie die zich richt op een korte termijnfocus is hetzelfde als rennen met het hoofd naar beneden. Je rent misschien wel snel en je kunt zien of je geen misstappen zet. Maar je hebt geen idee waar je heen gaat of hoe de weg er verderop uitziet.

Policy deployment failures

In de regel hebben bedrijven een strategie die zich richt op de korte termijn óf de lange termijn. Een strategie gericht op de korte termijn richt zich op een kortere periode in de toekomst, meestal een jaar. Dit is voor veel bedrijven handig en herkenbaar omdat het overeenkomt met de operationele planning en het fiscale boekjaar. Een lange termijnfocus strekt zich uit over een langere periode, meestal een jaar of vijf en soms nog langer.

Ik hoor vaak de misvatting dat bedrijven beide strategieën tegelijkertijd kunnen hebben. Maar helaas, dat gaat niet. Met een kortetermijnstrategie focus je niet alleen op het aankomende jaar, maar je richt als organisatie ook de doelen en meetinstrumenten daarop in. Het nadeel hiervan is dat de doelen losstaand en eindig zijn. In het geval van een langetermijnstrategie maak je nog steeds doelen voor de korte termijn, maar deze doelen zijn dan een onderdeel in het grotere geheel van de langetermijndoelstellingen, de doorbraken van de organisatie. Feitelijk heeft een organisatie met een lange termijnfocus dus strategische doelen die gecascadeerd zijn naar korte termijndoelen. Praktisch iedere organisatie heeft korte termijndoelen, maar de vraag die ze zichzelf moeten stellen is of deze doelen gebaseerd zijn op een langetermijnstrategie en in de regel is dat niet het geval?

Kortetermijnstrategie; de voor- en nadelen

Met een kortetermijnstrategie kun je alle veldslagen winnen, maar de oorlog nog steeds verliezen omdat je simpelweg de verkeerde veldslagen gekozen hebt.

Een kortetermijnstrategie zorgt voor veel quick-wins en het regelmatig behalen van de doelstellingen. Toch kan het op de langere termijn uitmonden in grote problemen voor organisaties. Wanneer een organisatie enkel draait op een kortetermijnstrategie zal dit op de lange termijn leiden tot een neerwaartse spiraal waar velen niet meer uitkomen.

Kijk bijvoorbeeld maar even mee naar Nokia. Nog niet zo lang geleden waren zij dé naam op het gebied van mobiele telefoons. De mobieltjes werden geroemd om de betrouwbaarheid, superieure hardware en de batterij. Ze hadden werkelijk iedere veldslag gewonnen van hun concurrentie. En toch hebben ze de oorlog verloren, zwaar verloren. Ze hadden namelijk niet voorzien dat leveranciers als Google (met Android) ervoor zou zorgen dat hun concurrentievoordeel volledig irrelevant zou worden voor de doelgroep.

Mobiliteit van het topmanagement is een direct gevolg van korte termijndoelen en beloning

Het hebben van een korte termijnfocus heeft een nadelig effect op het topmanagement. Zij worden namelijk beloond op het behalen van de korte termijn doelstellingen. Zolang deze doelstellingen behaald worden, maakt het voor hen niet uit wat er op de langere termijn gebeurd. Daarom zien we tegenwoordig ook zoveel wisselingen in het topmanagement; ze halen relatief snel de doelstellingen, worden daarvoor beloond en stappen over om hetzelfde trucje nog een keer te doen.

Het behalen van korte termijndoelen is in dit perspectief relatief eenvoudig te realiseren voor het management. Bezuinigen op opleidingsbudget, R&D of nieuwe technologie en het financiele jaardoel is zo gerealiseerd. Dit soort korte termijn kostenreducties zijn eenvoudig te realiseren, echter brengen erg veel schade met zich mee op de langere termijn met het verliezen van concurrentievoordeel of wendbaarheid als voorbeeld.

Vanuit een menselijk perspectief

Dus, korte termijndoelen leveren meer tastbare doelen op, sneller en meer frequent behalen van de targets en daarmee de bonussen die daaraan gekoppeld zijn. Maar, vanuit een menselijk perspectief zul je er geen betrokkenheid bij de organisatie mee creëren.

Een focus op de langere termijn heeft als gevolg dat de doelen vaak minder tastbaar zijn en er meer tijd nodig is om ze te behalen. In de dagelijkse praktijk kan het daarmee uitdagend zijn om de motivatie en interesse van de medewerkers vast te houden. De ervaring leert echter dat een langetermijnstrategie, gecombineerd met goed management, zorgt voor meer loyaliteit, betrokkenheid, passie en een échte verbinding met de visie en doelen van de organisatie. Het idee om bij te dragen aan het grotere doel van de organisatie is voor veel medewerkers belangrijker dan het behalen van korte termijndoelen. Het is dus zaak om de lange termijn strategie te operationaliseren door middel van policy deployment om concrete tastbare doelen te genereren voor de medewerkers in lijn met de visie.

Hoe kun je zien wat voor strategie er gehanteerd wordt?

Heel eenvoudig; kijk naar de beloning van het topmanagement. Worden ze beloond op het behalen van de kortetermijndoelstellingen? Dan hanteert het bedrijf een kortetermijnstrategie, ook al zullen veel organisaties zeggen van niet. In veel gevallen zie ik organisaties waar het topmanagement er van overtuigd is dat ze een langetermijnstrategie hanteren, maar toch enkel beloond worden op de kortetermijndoelstellingen. Wat mij betreft is dat een signaal dat ze simpelweg niet begrijpen dat een langetermijnstrategie vereist dat de organisatie, het management en de beloning op een andere manier ingericht moet worden. Organisaties die failliet gaan, hebben vaak de slag gemist door te lang te blijven hangen in hun veilige paradigma. Ze zijn visieloos, richten zich op de korte termijn, nemen geen moeilijke keuzes en gaan hetzelfde proberen nog beter te doen of met minder kosten. Veel organisaties hebben moeite met het loslaten van een business model waar een markt voor is en vandaag de dag nog winstgevend is.

De vraag is alleen: hoe lang nog?

Meer weten?

Wil je meer informatie op het gebied van policy deployment? Bellen kan naar 020-345 3015, mailen naar contact@upd.nl

.