Download: Whitepaper Policy Deployment

Door Jan Heijneman

Policy Deployment is geen rocket science, het is een kwestie van de juiste dingen op het juiste moment doen. Om dit inzichtelijk te maken hebben we bij UPD het transformatiemodel ontwikkeld. Deze visuele weergave van de ideale situatie maakt voor iedereen, op alle niveaus, inzichtelijk hoe verbeteringen in de breedste zin een bijdrage leveren aan het bereiken van de ambities die worden nagestreefd. Want dat is wat er veelal ontbreekt in organisaties. Er wordt héél hard gewerkt, maar niet alles staat ten dienste van het bereiken van de strategische ambities. Het transformatiemodel met als uitgangspunt Policy Deployment brengt samenhang in dat harde werken met als eindresultaat het behalen van de beoogde ambities.

Policy Deployment Jan Heijneman UPD

De Whitepaper Policy Deployment is een samenvatting van het onderzoek dat Jan Heijneman, verbeterexpert bij UPD, heeft uitgevoerd voor zijn studie MSc Lean Enterprise aan de Universiteit in Buckingham in 2017 en 2018.

Jan: “Zelf gebruik ik Policy Deployment in mijn dagelijkse werk als Consultant bij UPD. Ik geloof én heb ervaren dat wanneer je dit goed uitvoert, een organisatie en de mensen die er werkzaam zijn ambities kunt laten bereiken. Zoals ik hierboven al stelde, is deze whitepaper gebaseerd op mijn academisch onderzoek. Ik heb geprobeerd de inhoud leesbaar, begrijpelijk en belangrijker nog: toepasbaar te maken.”

Download Whitepaper Policy Deployment

Vul de lege velden in om de 'Whitepaper Policy Deployment' te downloaden.

*De ingevoerde gegevens bewaren we totdat jij aangeeft dat je geen informatie meer van ons wilt ontvangen. In dat geval wordt de informatie nog maximaal 2 maanden bewaard, waarna het wordt verwijderd uit onze systemen. Indien je klant bent bij UPD gelden hiervoor andere procedures. Daarover vind je alles in de privacyverklaring.

Contact

Wil je meer uitleg over Policy Deployment of ben je op zoek naar een specialist die helpt bij de implementatie? Neem dan contact op met Jan Heijneman per mail via j.heijneman@upd.nl. Voor vragen omtrent de masterclass kun je mailen naar thespark@upd.nl.

Cached on Mon 15/07 23:39