Strategierealisatie | Een strategie die ook echt gerealiseerd wordt

Strategierealisatie

Focus op een strategie die gerealiseerd wordt

Wat zou er gebeuren als iedereen binnen de organisatie de strategie begrijpt, omarmt en gemotiveerd is om deze te realiseren? Wij helpen organisaties bij het formuleren van heldere strategieën, het voeren van de strategische dialoog en het benutten van onderlinge verschillen tussen mensen. Zo zorgen we dat de strategie daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Strategierealisatie

De meeste teams richten zich op het formuleren van een ‘goede strategie’. Maar een strategie die niet gerealiseerd wordt is per definitie niet goed. Slechts 30% van alle strategieën wordt daadwerkelijk gerealiseerd. Waarom? Omdat de medewerkers onvoldoende betrokken zijn, de strategie niet concreet wordt en het juiste gesprek niet – of op de verkeerde plek – gevoerd wordt.

Strategieën falen omdat ze niet geïmplementeerd worden

Het formuleren van de strategie is een proces wat binnen leiderschap teams vaak veel tijd een aandacht vergt. Na weken of maanden van overleg, discussie en een ontelbaar aantal revisies is er een strategie geformuleerd. Deze strategie wordt gepresenteerd aan de rest van de organisatie. Alle medewerkers luisteren aandachtig, stellen een paar kritische vragen en doen enthousiast. Om vervolgens weer verder te gaan waar ze mee bezig waren.

Een strategie die niet geïmplementeerd wordt, faalt per definitie. Het is er leiderschap teams dus veel aan gelegen om te zorgen dat de strategie wél geïmplementeerd wordt. We zien in de praktijk dat het organisaties niet lukt om de strategie te implementeren omdat:

 • De strategie te abstract is. Het verhaal klinkt goed, maar het is niet concreet genoeg om te implementeren.
 • De strategische dialoog niet gevoerd wordt met de verschillende lagen binnen de organisatie.
 • Er eigenlijk onvoldoende commitment en overeenstemming is binnen het leiderschap en ze dus eigenlijk niet op één lijn zitten.
 • Er onvoldoende eigenaarschap is over de strategie, waardoor deze ongeloofwaardig wordt.
 • De waan van de dag regeert over het realiseren van de strategie.
 • Het échte gesprek over de strategie niet – of niet op de juiste plek – gevoerd wordt.

Aanpak om te komen tot strategierealisatie

De lijst hierboven kan nog verder aangevuld worden, maar in essentie is het allemaal terug te herleiden naar 3 bronoorzaken:

 1. Onvoldoende betrokkenheid;
 2. Onvoldoende concreetheid, en
 3. Ontbreken van een cultuur van gezamenlijk leren.

Bij UPD hebben we een aanpak ontwikkeld waarbij we organisaties en hun leiders helpen bij het aanscherpen van de strategie en het formuleren van concrete, heldere en breed gedragen strategische initiatieven. We ondersteunen ze bij het voeren van de strategische dialoog en helpen ze om inzichtelijk te krijgen wat er nog geleerd moet worden.

Daarbij helpen we de organisatie om de aanwezige verschillen te benutten en niet onder tafel te houden om de neuzen makkelijker dezelfde kant op te krijgen. Dit zorgt voor een organisatie waarin het veilig is en leren en continu verbeteren niet alleen worden aangehangen, maar ook wordt gepraktiseerd.

De aanpak die we hiervoor hebben ontwikkeld bestaat uit 7 stappen, die deels sequentieel en deels simultaan uitgevoerd kunnen worden:

 1. Leiderschap op één lijn
 2. Rapid Strategy Deployment
 3. Uitwerken strategische initiatieven
 4. Opstellen Compelling story
 5. Governance van de strategische initiatieven
 6. Organisatie op één lijn
 7. Operationeel management

Meer weten over UPD consulting?

Guyonne Schellings UPD

Neem voor meer informatie over strategierealisatie en continu verbeteren contact op met Guyonne Schellings via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: contact@upd.nl