Coachend Leiderschap en Empowerment | Lees er hier over

Coachend Leiderschap

Traditioneel leiderschap heeft veelal een sturend karakter. De leidinggevende vertelt zijn of haar medewerkers welke dienstverlening verzorgt mag worden voor de klant. Hierdoor worden de medewerkers en daarmee de organisatie intern gericht. De dienstverlening wordt afgestemd op de eisen die de organisatie daaraan stelt. Maar wat als de klant andere wensen heeft of zelfs continu veranderende wensen heeft? Dit vraagt om wendbaarheid van de organisatie en dat begint bij een verandering van leiderschap. Een verandering van sturend naar coachend leiderschap.

Wat is coachend leiderschap?

In essentie houdt coachend leiderschap in dat de leidinggevende een begeleidende rol inneemt in plaats van een directieve rol. Door coachend leiderschap worden medewerkers gestimuleerd om zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid te nemen en meer voldoening te halen uit het werk.

Coachend leiderschap klinkt logisch, maar de overgang vanaf directief leiderschap brengt in de praktijk vaak uitdagingen met zich mee. Vanuit het voetbal kennen we de uitdrukking dat een goede speler niet direct een goede coach maakt en dat geldt hier ook. Een goede directieve manager is niet per definitie een goede coachende manager.

Empowerment door Coachend Leiderschap

Coachen betekent dat je oprecht de tijd neemt voor de medewerkers. Dat je als leider écht naar ze luistert en proactief de kwaliteiten van de medewerkers ontwikkelt. Hierdoor wordt de medewerker in zijn kracht gezet. De medewerker wordt door de leidinggevende in staat gesteld om zelf te bepalen hoe hij of zij het werk doet. Hierdoor wordt het eigenaarschap en de betrokkenheid van de medewerker verhoogd.

Coachend Leiderschap en toekomstbestendigheid

Door coachend leiderschap worden medewerkers empowered om zelf de best mogelijke dienstverlening aan de klant te verlenen. Om te zorgen voor optimale klantbeleving, waardoor de organisatie perfect aangesloten blijft bij de marktvraag. En juist deze aansluiting is essentieel voor organisaties om toekomstbestendig te worden.

Meer weten over Coachend Leiderschap of onze visie op hoe organisaties wendbaar, slagvaardig en toekomstbestendig worden? Neem dan contact met ons op via 020-3453015.