Versterking van UPD met Michael Spierenburg en Martin van den Berg

Versterking op het gebied van Agile, teamcoaching en verandermanagement

Martin van den Berg & Michael Spierenburg sluiten zich bij ons aan

De tijd waarin we leven wordt overheerst door de Corona-pandemie en de maatregelen die in dat kader getroffen worden. Dat heeft invloed op onze klanten en op ons. Geen reden om stil te zitten, integendeel. We blijven onze dienstverlening continu verbeteren en verbreden en investeren in onze toekomst. In dat kader zijn we bijzonder blij met de aansluiting van Martin van den Berg en Michael Spierenburg per 1 januari. Met hun komst versterken we ons verder op het gebied van Agile, teamcoaching en verandermanagement.

Martin en Michael hebben in 2011 Het Adviesbureau opgericht waarmee ze zich richtten op het wendbaar organiseren van organisaties en het begeleiden van verandering. Met als speerpunten Agile werken, continu verbeteren met Lean en Leiderschap- en teamontwikkeling.

Met de kennis en ervaring die Martin en Michael meebrengen wordt onze dienstverlening verbreed en versterkt. Integraal en op het gebied van Agile, teamcoaching en verandermanagement. Maak hieronder kennis met onze nieuwe collega’s:

Martin van den Berg

Martin van den Berg

Martin heeft jarenlange ervaring als managementconsultant en coach. Deze ervaring zet hij in om teams en organisaties te begeleiden die willen blijven leren en ontwikkelen. Martin weet dat het lerende vermogen van organisaties het hoogst haalbare onderscheidend vermogen is. En dat merk je in ieder contact met hem. Hij heeft oprechte interesse in waarom dingen ‘gaan zoals ze gaan’ en gebruikt zijn onuitputtelijke positieve energie om ze – waar nodig – in perfecte samenwerking te veranderen.

Martin voelt zich thuis in organisaties waar hij complexe problemen kan helpen oplossen. Hiervoor gebruikt hij zijn organisatiesensitiviteit, zijn ervaring met Lean, Agile, STM, Holacracy en gebruikt hij inzichten uit onder andere Spiral Dynamics en Systeemdenken.

Michael Spierenburg

Michael Spierenburg

Nadat hij onder meer bij organisatieadviesbureaus zoals KPMG en &Samhoud heeft gewerkt, is Michael Het Adviesbureau begonnen. Michael gelooft dat iedere organisatie het in zich heeft om een wendbare en lerende organisatie met gelukkige medewerkers te worden. Deze overtuiging, gecombineerd met een passie voor de psychologie en veranderkundige dynamiek op de werkvloer en maakt dat hij snel waarde weet toe te voegen aan organisaties.

Hij is veelal actief als programma-/ projectmanager in Agile/Scrum programma’s, Lean verbetertrajecten en programma’s richting zelfsturing. Hij coacht managementteams en interne (Lean/Agile) consultants in veranderprogramma’s richting klantgerichter en effectiever werken.

Michael geniet van complexe veranderprogramma’s waar hij zijn veranderkundige en sociale vaardigheden kan combineren met zijn analytische helikopter-view.

Complexiteit eenvoudig gemaakt

De consulting wereld staat bol van buitenlandse termen, moeilijke benamingen en een overdosis aan managementtheorieën. Wij geloven dat het onze taak is om deze complexiteit toepasbaar te maken voor organisaties. Theorieën zijn namelijk geen blauwdrukken. De weg naar duurzame wendbaarheid en prestatieverbetering is voor iedere organisatie anders.

Martin en Michael begrijpen dit als geen ander en bewijzen dit in de dagelijkse praktijk. Voor iedereen die dus eindelijk wil weten wat toegepast Agile betekent voor de organisatie of hoe je teams met een paar simpele interventies autonomer en klantgerichter krijgt? Bel Martin (06-42308465) of Michael (06-24800451) maar even op, ze leggen het graag uit.


Meer weten?

Meer informatie over de aansluiting van Martin en Michael bij UPD of de versterking van onze dienstverlening? Neem dan contact op met Erwin Rexwinkel of Pim Bouwman via 020-3453015.