Versterking van UPD met Michael Spierenburg en Martin van den Berg

Versterking op het gebied van Agile, teamcoaching en verandermanagement

Martin van den Berg sluit zich aan bij UPD

De tijd waarin we leven wordt overheerst door de Corona-pandemie en de maatregelen die in dat kader getroffen worden. Dat heeft invloed op onze klanten en op ons. Geen reden om stil te zitten, integendeel. We blijven onze dienstverlening continu verbeteren en verbreden en investeren in onze toekomst. In dat kader zijn we bijzonder blij met de aansluiting van Martin van den Berg per 1 januari. Met zijn komst versterken we ons verder op het gebied van Agile, teamcoaching en verandermanagement.

Martin heeft in 2011 Het Adviesbureau opgericht waarmee hij zich richtte op het wendbaar organiseren van organisaties en het begeleiden van verandering. Met als speerpunten Agile werken, continu verbeteren met Lean en Leiderschap- en teamontwikkeling.

Met de kennis en ervaring die Martin meebrengt wordt onze dienstverlening verbreed en versterkt. Integraal en op het gebied van Agile, teamcoaching en verandermanagement. Maak hieronder kennis met onze nieuwe collega:

Martin van den Berg

Martin van den Berg

Martin heeft jarenlange ervaring als managementconsultant en coach. Deze ervaring zet hij in om teams en organisaties te begeleiden die willen blijven leren en ontwikkelen. Martin weet dat het lerende vermogen van organisaties het hoogst haalbare onderscheidend vermogen is. En dat merk je in ieder contact met hem. Hij heeft oprechte interesse in waarom dingen ‘gaan zoals ze gaan’ en gebruikt zijn onuitputtelijke positieve energie om ze – waar nodig – in perfecte samenwerking te veranderen.

Martin voelt zich thuis in organisaties waar hij complexe problemen kan helpen oplossen. Hiervoor gebruikt hij zijn organisatiesensitiviteit, zijn ervaring met Lean, Agile, STM, Holacracy en gebruikt hij inzichten uit onder andere Spiral Dynamics en systeemdenken.

Complexiteit eenvoudig gemaakt

De consulting wereld staat bol van buitenlandse termen, moeilijke benamingen en een overdosis aan managementtheorieën. Wij geloven dat het onze taak is om deze complexiteit toepasbaar te maken voor organisaties. Theorieën zijn namelijk geen blauwdrukken. De weg naar duurzame wendbaarheid en prestatieverbetering is voor iedere organisatie anders.

Martin begrijpt dit als geen ander en bewijst dit in de dagelijkse praktijk. Voor iedereen die dus eindelijk wil weten wat toegepast Agile betekent voor de organisatie of hoe je teams met een paar simpele interventies autonomer en klantgerichter krijgt: Bel UPD en vraag naar Martin van den Berg. Hij legt het graag uit.