RPA en Operational Excellence - UPD

RPA en Operational Excellence

Hoe veelbelovend ook, robotisering blijft een middel en vormt geen doel op zich. De inzet van robots gaat uiteindelijk ook besparingen opleveren: de bewerkingstijd van repetitieve taken gaat drastisch omlaag. Processen gaan sneller en de kwaliteit wordt voorspelbaar.

Dat is voor ieder bedrijf mooi, maar wat is het hoger doel? Leidende organisaties in Operational Excellence zien RPA niet alleen als middel om de cost/income te verbeteren. Zij hebben hun organisatie doorgelicht en kennen de zwakkere plekken in hun bedrijfsvoering die versterkt moeten worden. Het zijn die plekken waar de huidige prestatie meetbaar achterblijft op het gestelde doel.

Deze organisaties kiezen ervoor om niet ‘hetzelfde met minder’ te doen, ook al stelt dit de aandeelhouder op korte termijn tevreden. Zij doen meer met hetzelfde, omdat dit de organisatie een structurele voorsprong op de concurrentie oplevert. Stel daarom als organisatie van meet af aan vast hoe je de benefits wilt gebruiken om klantwaarde te vergroten.

Eerst optimaliseren, dan pas automatiseren

RPA is ook zeker niet altijd het beste medicijn. Ja, de mogelijkheden op het gebied van RPA zijn immens, maar alleen als de processen in de basis correct zijn. Voor RPA geldt: Eerst optimaliseren, dan pas automatiseren. Het gemak waarmee tijdrovende taken in een proces gerobotiseerd kunnen worden is verleidelijk. Een robot is in 4-8 weken operationeel. In korte tijd kan op die ene taak een flinke efficiëntiewinst geboekt worden. Maar echte procesbeheersing en stabiliteit vraagt dat ook het proces geoptimaliseerd is.

De robot als masker

Als het proces niet geoptimaliseerd is, fungeert de robot als masker. Doordat de robot het werk uitvoert, is het voor de organisatie niet zichtbaar dat het proces in essentie al niet klopt. Het gevolg is dan dat er weliswaar een capaciteitswinst geboekt wordt, maar dat de toegevoegde waarde van het proces alsnog achterblijft.

Vanuit onze ervaring hebben wij een handig 5-stappenplan ontwikkeld waarmee een gezonde basis gelegd wordt voor het robotiseringsproces. Dit stappenplan vind je terug in de whitepaper die je hier kunt downloaden.