Opleidingen voor het UAF

Vergroten van de arbeidsmarktkansen door een Green Belt Lean of Lean Six Sigma

In onze samenwerking met het UAF bieden we cliënten van het UAF de mogelijkheid om een Green Belt in Lean, of Lean Six Sigma Green Belt te volgen om hiermee de arbeidsmarktkansen te vergroten. Op deze pagina hebben we alle relevante informatie verzameld voor de cliënten en begeleiders vanuit het UAF.

Opleidingen voor het UAF

Op deze vind je de informatie over de inschrijving, het opleidingstraject en de meest gestelde vragen. Mochten er na het lezen van deze informatie toch nog vragen zijn? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of inschrijven@upd.nl.

Over de opleidingen

De Green Belt opleidingen voor Lean en Lean Six Sigma zijn de meest gevolgde opleidingen in Nederland om als zelfstandig verbeterprofessional aan de slag te kunnen gaan. Tijdens de opleidingen krijgen deelnemers de kennis en vaardigheden om blijvende prestatieverbetering te realiseren binnen organisaties.

Hiervoor reiken we de deelnemers de nodige kennis aan, maar richten we ons vooral op de toepassing van deze kennis in de praktijk. Het succes van continu verbeteren schuilt voor een groot deel in de samenwerking tussen mensen. Daarom helpen we de deelnemers bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden om mensen in beweging te krijgen en te houden.

Lesvorm en studiebelasting

Voor onze opleidingen maken we gebruik van een combinatie tussen E-Learning en klassikale lesdagen. De E-Learning ben je in totaal ongeveer 16 uur mee bezig en dient als voorbereiding op de lesdagen. Tijdens de lesdagen (virtueel of klassikaal) ga je samen met een trainer de theorie verder uitdiepen. Voor de Green Belt in Lean volg je – behalve de E-Learning – nog 4 klassikale lesdagen. Voor Lean Six Sigma Green Belt volg je – behalve de E-Learning – nog 6 klassikale lesdagen.

De doorlooptijd van een praktijkopdracht – inclusief praktijkcertificering is ongeveer 4-6 maanden voor beide opleidingen.

Inschrijven en praktische informatie

De Green Belt in Lean en Lean Six Sigma Green Belt opleiding start meerdere keren per maand op verschillende locaties in het land. In de aanloop naar de opleiding ontvangen de deelnemers de inloggegevens voor de E-Learningomgeving. Verder wordt er van de deelnemers verwacht dat zij de nodige voorbereidingen treffen voor het uitvoeren van een praktijkopdracht. Bij al onze opleidingen staat de toepassing van de theorie in de praktijk centraal. Wij geloven namelijk niet in ‘trainen om het trainen’, waarbij het volgen van een training of opleiding ophoudt als het boek uit is. Daarom begeleiden we onze cursisten naar resultaatverbetering op de werkvloer aan de hand van een praktijkopdracht. Op deze pagina kun je alle informatie lezen over de praktijkopdracht en de tijdlijn voor de Green Belt opleidingen bekijken.

Voordat jij je als cliënt van het UAF kunt inschrijven, vindt er eerst een intakegesprek plaats met een trajectbegeleider van het UAF. In dit gesprek bespreek je jouw leerdoelen, wensen, de mogelijkheden voor een praktijkopdracht en andere bijzonderheden. Hierna helpen zij je om je in te schrijven voor de meest geschikte opleiding. Door onderstaand formulier in te vullen kun jij je aanmelden voor een intakegesprek.

Meest gestelde vragen

Wat is het verschil tussen Lean en Lean Six Sigma?

Lean en Lean Six Sigma zijn beide bewezen filosofieën om te komen tot continu verbeteren. Het grootste verschil zit in de structuur waarlangs de filosofieën de verbeteringen realiseren. Lean gebruikt hiervoor de PDCA-cyclus en Lean Six Sigma gebruikt DMAIC. Daarbij kent Lean Six Sigma een duidelijk statistisch element wat niet standaard in de Lean filosofie is opgenomen.

In welke taal worden de opleidingen gegeven?

De opleidingen worden gegeven in het Nederlands. Indien er een cliënt van het UAF deelneemt aan één van onze opleidingen wordt de betreffende trainer hiervan op de hoogte gesteld. Hij of zij zal – waar nodig – rekening houden met het feit dat Nederlands niet voor iedereen de moedertaal is.

Bestaan de groepen alleen uit cliënten van het UAF?

Nee. De groepen bestaan uit deelnemers van verschillende organisaties en met verschillende achtergronden. Dit zorgt ervoor dat de deelnemers beter van elkaar kunnen leren op het gebied van praktijktoepassing, ze krijgen immers kennis en ervaring van deelnemers uit verschillende sectoren.

Kunnen er meerdere cliënten van het UAF in één opleidingsgroep zitten?

Bij voorkeur hebben we opleidingsgroepen die zo divers mogelijk zijn, het kan in een enkel geval voorkomen dat er twee cliënten in dezelfde opleidingsgroep zitten.

Krijg ik een certificaat na mijn opleiding?

Ja. Voor zowel de Green Belt Lean als de Lean Six Sigma Green Belt krijg je na succesvolle afronding een certificaat. Deze certificering bestaat uit twee delen; theorie en praktijk. Het theoriecertificaat ontvang je als slaagt voor het theorie-examen. De praktijkcertificering is de echte kroon op het werk en bewijst dat je de kennis en vaardigheden kunt toepassen in de praktijk om hier resultaatverbetering mee te realiseren. De praktijkcertificering ontvang je nadat je met succes de praktijkopdracht hebt afgerond.

Wat als ik geen praktijkopdracht kan vinden?

De praktijkopdracht vormt de basis voor de praktijkcertificering. Als je geen praktijkopdracht kunt vinden dan ontvang je geen praktijkcertificaat. De meeste waarde van de opleidingen zit in de praktijkopdracht en de begeleiding die daarbij komt kijken. Je kunt dus – bij uitzondering – zonder praktijkopdracht deelnemen.

Zit er werkgarantie bij de opleidingen?

Nee. Lean en Lean Six Sigma zijn filosofieën die regelmatig worden toegepast binnen organisaties. Het volgen van een Green Belt opleiding draagt daarom bij aan het vinden van een baan, maar er zit geen baangarantie bij de opleidingen. Wij helpen deelnemers aan onze opleidingen niet bij het vinden van een baan, cliënten van het UAF moeten zelf solliciteren (eventueel met ondersteuning van de trajectbegeleiders).

Zijn alleen de Green Belt Lean en Lean Six Sigma toegankelijk?

In principe zijn de Green Belts de standaard in ons partnerschap met het UAF. Maar mocht een andere opleiding echt beter passen, neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie

Heb je na het lezen van deze pagina toch nog vragen? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of inschrijven@upd.nl.