Praktijkopleiding Green Belt in Lean

De ‘Praktijkopleiding Green Belt in Lean’ is een fonkelnieuwe deeltijdstudie die zich volledig toespits op direct resultaten boeken bij jou op de werkvloer. Na een online leertraject waarin je de theoretische kennis oefent en toetst ga je samen met de andere deelnemers direct aan de slag met continu verbeteren en vernieuwen in de praktijk.

Praktijkopleiding Green Belt in Lean

Verdeeld over 12 lesdagen ga je op locatie bij jou en de andere deelnemers de geleerde oefenstof toepassen op een actueel vraagstuk. Zo maak je optimaal gebruik van alle kennis, ervaring en inzichten die je aangereikt krijgt. Bovendien ervaart jouw organisatie direct de impact van de verbeteringen waar je aan werkt tijdens je opleiding.

Wil je dus in de praktijk ervaren en leren hoe je met de inzet van Lean-tools en -technieken direct echte verbetering realiseert bij jou op de werkvloer? Schrijf je dan in voor deze praktijkgerichte opleiding!

Lesdagen op Locatie

De Praktijkopleiding Green Belt in Lean kenmerkt zich door praktische toepassing van de theorie. We sluiten je niet dagen lang op in een klaslokaal maar we gaan daadwerkelijk aan de slag met verbetering op de werkvloer van jouw organisatie en die van andere deelnemers. Zo ervaar je zelf hoe je de theoretische kennis ook kunt toepassen op actuele, herkenbare situaties en doe je direct een verbeterslag. Zo weet je zeker dat je na afloop van de opleiding direct kunt voortborduren op de ingeslagen weg.

Voorwaarden voor deelname

Elke deelnemer is ten minste 1x gastheer van een lesdag. Welke datum van de 12 lesdagen die al zijn ingepland (zie tabje ‘Programma’) jij de gastheer zal zijn kun je overleggen tijdens de intake of direct regelen door een mail te sturen naar inschrijven@upd.nl.

Een voorwaarde is dat er op locatie voldoende ruimte is om tenminste 8 deelnemers + trainer te kunnen ontvangen. Benodigde lesmaterialen worden gefaciliteerd door de trainer, lunch wordt verzorgd door de gastheer. De kosten voor de lunch tot maximaal €20 p.p. kunnen worden gedeclareerd bij UPD.

Specificaties van de opleiding

 • Duur: E-Learning + 12 lesdagen + Terugkomdag Praktijkcertificering
 • Locatie: Op de werkvloer
 • Investering: € 4.495,- exclusief BTW
 • Certificering: Theoriecertificaat + Praktijkcertificaat “Green Belt in Lean”
 • Coaching: Coaching vindt plaats in plenaire setting tijdens de lesdagen

E-Learning

Om het maximale uit de opleiding te kunnen halen, oefen en toets je voorafgaand de eerste lesdag de theorie in onze E-Learning omgeving.

De toegang tot de E-Learning is 1 jaar geldig. Gedurende deze periode kun je in je eigen tempo alle theorie tot je nemen, zo vaak je maar wilt.

De E-Learning wordt afgesloten met een eindtoets. Als je deze succesvol hebt afgerond ontvang je het Green Belt in Lean-theoriecertificaat.

*Voor aanvang van iedere lesdag krijg je van de trainer te horen welke onderdelen uit de E-Learning worden behandeld tijdens de aankomende lesdag. Op die manier kan er tijdens de lesdag dieper worden ingegaan op de praktische toepassing van de geleerde theorie.

Coaching

Gedurende de Praktijkopleiding Green Belt in Lean is er veel aandacht voor coaching op de individuele praktijkopdracht van de deelnemers.

Uiterlijk 2 weken voordat de eerste lesdag van start zal gaan neemt de trainer contact met je op om te helpen met het formuleren van een probleemstelling t.b.v. je praktijkopdracht. Deze intake neemt ongeveer 1-uur in beslag.

De overige 11-coachingsuren vinden plaats in plenaire setting tijdens de lesdagen. Door de klassikale coaching, wordt je extra gestimuleerd om voortgang te behouden en wordt het leereffect voor alle deelnemers vergroot doordat zij van alle praktijkopdrachten de leervragen zien en de antwoorden daarop.

Uiteraard is er gedurende de lesdagen voldoende tijd om je voortgang toe te lichten en vragen te stellen aan mede-deelnemers en de trainer.

Programma van de Praktijkopleiding Green Belt in Lean

 • Lesdag 1 | 1-okt: Lego game; Kaizen; Omgaan met weerstand; Belbin
 • Lesdag 2 | 8-okt: VSM CS maken op de werkvloer met case van gastorganisatie;
 • Lesdag 3 | 18-okt: VSM FS maken op de werkvloer met case van gastorganisatie;
 • Lesdag 4 | 27-okt: Data verzamelen en verwerken van case gastorganisatie | Verschillende diagrammen maken (spaghetti, Pareto e.a.);
 • Lesdag 5 | 4-nov: Visgraat maken op case van gastorganisatie | 5x Why maken op case gastorganisatie;
 • Lesdag 6 | 16-nov: Brainstorm tegenmaatregelen in diverse vormen toepassen op case gastorganisatie | Prioriteitenmatrix vullen en tegenmaatregelen kiezen op case gastorganisatie.
 • Lesdag 7 | 24-nov: Pilot van cast gastorganisatie voorbereiden incl. testronde pilot;
 • Lesdag 8 | 2-dec: Uitvoeren pilot evaluatie;
 • Lesdag 9 | 10-dec: Evaluatie van standaardwerk (observeren van procesdocumentatie en structuur/hiërarchie, middels sit-ins observatie van gebruik van instructies en beschrijvingen observeren);
 • Lesdag 10 | 14-dec: Toepassen 5S op de werkvloer op case gastorganisatie;
 • Lesdag 11 | 4-jan: Uitwerken voorbereiding implementatie tegenmaatregelen op case Gastorganisatie.
 • Lesdag 12 | 13-jan: Toetsing of geïmplementeerde tegenmaatregel solide is geïmplementeerd bij gastorganisatie.
 • Succesfestival | 28-jan: Certificering: Projectenmarkt waarbij alle deelnemers de behaalde resultaten presenteren en etaleren aan een jury van Lean-experts.

Certificering Praktijkopleiding Green Belt in Lean

Om het maximale uit de opleiding te kunnen halen, oefen en toets je voorafgaand de eerste lesdag de theorie in onze E-Learning omgeving.

De E-Learning wordt afgesloten met een eindtoets. Als je deze succesvol hebt afgerond ontvang je het Green Belt in Lean-theoriecertificaat.

Ter afsluiting van de Praktijkopleiding Green Belt in Lean presenteren en etaleren deelnemers van de opleiding de eigen behaalde resultaten van de praktijkopdracht aan een jury van Lean-experts. Deze terugkomdag vindt plaats op 28-jan 2021 en geldt als voorwaarde om het Praktijkcertificaat te kunnen behalen.

Naast deze formaliteit zijn er tijdens de dag ook andere activiteiten gepland en krijgen deelnemers de kans om de behaalde resultaten aan elkaar te tonen en met elkaar te bespreken mits er geen bedrijfsgevoelige.

Meer informatie hierover volgt.

Investering voor de Green Belt in Lean Praktijkopleiding

De investering voor deze opleiding bedraagt € 4.495,- exclusief BTW. Deze kosten zijn inclusief al het lesmateriaal en lunch tijdens de lesdagen.

Deze opleiding staat momenteel niet gepland, maar kan wel in-company worden gehouden. Meer weten? Bel of mail dan even voor nadere informatie.

 • Contactgegevens