Het UPD Model - UPD

Het UPD Model

Voor blijvende prestatieverbetering en continu verbeteren

De reis naar blijvende prestatieverbetering en een cultuur van continu verbeteren kent geen standaard route naar succes. Iedere organisatie is uniek en heeft eigen behoeften en doelstellingen. De elementen die het succes van de reis bepalen zijn daarentegen wel voor iedere organisatie gelijk. Deze elementen hebben we verzameld in het UPD model.

Het UPD Model voor blijvende prestatieverbetering en continu verbeteren Klik hier voor een grote versie van het model

Met behulp van dit model bieden we een complete aanpak voor organisaties of afdelingen die streven naar een cultuur van continu verbeteren. Dit model vormt geen stappenplan – het kent immers geen start- en eindpunt – en de verschillende elementen beïnvloeden elkaar. We verbinden de verschillende elementen van ons model aan de doelstellingen en eigenschappen van de organisatie om zo de gewenste verbeteringen te realiseren en een cultuur van continu verbeteren te realiseren of te versterken.

Organisatie

Een organisatie bestaat uit mensen die samenwerken om een doel te bereiken met behulp van kennis, vaardigheden en processen. Maar de manier waarop de organisatie is georganiseerd, bepaalt het vermogen om deze doelen te bereiken.

Om blijvend te verbeteren en een cultuur van continu verbeteren te creëren, moet de organisatie-inrichting en het leiderschap gericht zijn op het creëren van de juiste randvoorwaarden. Bijvoorbeeld door de juiste KPI’s te bepalen, tijd vrij te maken voor verbetering en de juiste verbeterprofessionals in de organisatie te hebben.

Strategie

Continu verbeteren is een proces waarbij werkwijzen, samenwerking, producten, processen en diensten worden verbeterd. Door dit proces te verbinden aan de strategie van de organisatie, wordt het onderdeel van de koers en daarmee wordt de kans op succes vergroot.

Zo wordt het eenvoudiger om keuzes te maken over mogelijke verbeteringen binnen de organisatie en de volgorde van verbeterprojecten. Daarnaast zorgt een goede vertaling van de strategie naar de werkvloer ervoor dat voor iedereen duidelijk is hoe zij kunnen bijdragen aan het realiseren van de strategie.

Processen

Processen vormen een opeenvolging van activiteiten die gezamenlijk leiden tot een bepaald resultaat. Elke stap in het proces is gericht op het bereiken van dat gewenste resultaat, waarbij efficiëntie, betrouwbaarheid en waardecreatie voor de stakeholders centraal staan.

Bij UPD maken we gebruik van bewezen methodes zoals Lean, Lean Six Sigma en Agile om de efficiëntie en betrouwbaarheid van processen te verbeteren. We helpen organisaties bij het selecteren van de juiste processen die een grote impact hebben op hun strategische doelstellingen. Daarnaast begeleiden we hen bij het daadwerkelijk verbeteren van deze processen. Door het slim inzetten van technologie ondersteunen we bij het vergroten van de waarde voor stakeholders en creëren we mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van menselijk talent.

Mensen

Organisaties kunnen alleen ontwikkelen als de medewerkers binnen de organisatie ontwikkelen. Wij geloven dat in een tijd waar technologische afkortingen als RPA, AI en VR het gesprek domineren, mensen het grootste concurrentievoordeel bieden voor organisaties.

We ondersteunen organisaties bij het ontwikkelen van de benodigde kennis en vaardigheden om blijvende prestatieverbetering en continu te verbeteren te realiseren. En dat gaat verder dan toepasbare kennis van verbetermethodes. Om als organisatie wendbaar te worden werken we ook aan onderwerpen als teameffectiviteit en samenwerking, wat dat maakt uiteindelijk dat een groep mensen hun kennis, vaardigen en expertise echt kunnen bundelen om hun gedeelde doel te bereiken.

Bij het implementeren of versterken van een cultuur van continu verbeteren ervaren medewerkers veranderingen. Werkwijzen moeten anders worden ingericht, succes wordt op andere manieren gemeten en samenwerking krijgt een nieuwe invulling. Wij begrijpen de uitdagingen die deze veranderingen met zich meebrengen. Daarom bieden wij persoonlijke ondersteuning en begeleiding om ervoor te zorgen dat medewerkers succesvol kunnen omgaan met deze veranderingen en ze kunnen integreren in hun dagelijks werk.