Duurzaamheid opnemen in de bedrijfsstrategie

Op weg naar duurzame groei

Het nieuwe jaar is begonnen en voor veel bedrijven betekent dit aanscherping en vernieuwing van de strategie en de start van nieuwe strategische initiatieven. En dat is het uitgelezen moment om duurzaamheid een belangrijke plek te geven in de strategie van de organisatie.

Duurzaamheid opnemen in de strategie van de organisatie

Door duurzaamheid op te nemen in de strategie wordt het belang ervan onderstreept en dwingen organisaties zichzelf om de duurzaamheidsbijdrage concreet te maken. In dit artikel helpen we je op weg bij het selecteren van passende initiatieven en geven we je een aantal tips om bewustzijn en betrokkenheid binnen de organisatie te stimuleren.

Gebruik van bestaande kaders en wetgeving

Voor het selecteren van passende initiatieven om de duurzaamheidsstrategie vorm te geven kun je gebruikmaken van een aantal bestaande kaders. De meest bekende zijn waarschijnlijk de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties hebben 17 doelen gedefinieerd die gezamenlijk “een einde aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering” maken. Deze doelen zijn in 2015 door alle 193 lidstaten van de VN aangenomen. Wil je meer weten over deze doelen? Lees dan hier verder. De SDG’s geven je een leidraad en inspiratie om zelf duurzaamheidsinitiatieven te benoemen en op te nemen in de strategie van jouw organisatie.

Een ander belangrijk kader wat je kunt gebruiken is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Afhankelijk van de organisatie waar je werkzaam bent moet je dit jaar al voldoen aan deze richtlijn, of gaat dat in de aankomende jaren spelen. De eisen die vanuit de CSRD opgesteld zijn, bieden je handvatten om duurzaamheidsinitiatieven te benoemen voor jouw organisatie. Bijvoorbeeld: Het opzetten van een structuur om meetbare CO2-reductie binnen de organisatie te realiseren. Bijkomend voordeel hiervan is dat je de langetermijnfocus kunt bestendigen door de doelstelling over de hele keten te implementeren en niet alleen voor de eigen bedrijfsvoering.

Dit zijn twee voorbeelden van bestaande kaders en wetgeving die je kunnen helpen om de duurzaamheidsbijdrage van jouw organisatie te concretiseren. Bij de selectie is het belangrijk om doelen te selecteren die nauw aansluiten bij de normen, waarden en cultuur binnen jouw organisatie. Het zijn uiteindelijk de collega’s op de werkvloer die de doelen moeten realiseren. En ze zullen een stuk gemotiveerder zijn als ze zich herkennen in de strategische doelen die de organisatie heeft opgesteld.

Laat je inspireren door anderen

Logo NS voor duurzaamheid in de bedrijfsstrategie

Er zijn tal van voorbeelden van organisaties die de duurzaamheidsdoelen hebben verbonden aan bestaande kaders. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in het jaarverslag van de NS. De NS beschrijft welke strategische initiatieven een relatie hebben met SDG’s en beschrijft de verschillende bijbehorende subdoelen, indicatoren en meetmethodes.

Hiermee maken ze voor zichzelf, voor anderen maar vooral voor hun eigen medewerkers inzichtelijk hoe de initiatieven bijdragen aan een groter doel; een duurzame wereld voor iedereen, waarin niemand wordt buitengesloten.

Tips bij het opnemen van duurzaamheid in de strategie

Het opnemen van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie is een belangrijk stap naar een toekomstgerichte organisatie. Hieronder delen we nog een aantal tips om dit aan te pakken:

  • Kies passende duurzaamheidsdoelen: Identificeer de doelen die het beste passen bij de missie en activiteiten van de organisatie. Het selecteren van één of twee Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties die nauw aansluiten bij je kernactiviteiten kan een sterke basis vormen.
  • Maak duurzaamheid een integraal onderdeel van de strategische planning: Zorg ervoor dat duurzaamheid vanaf het begin wordt geïntegreerd in de strategische planning. Betrek duurzaamheid bij besluitvormingsprocessen en maak het een integraal onderdeel van je bedrijfsdoelen en KPI’s.
  • Begrijp en anticipeer op regelgeving: Houd de regelgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), goed in de gaten. Begrijp wat er van de organisatie wordt verwacht en gebruik dit als leidraad bij het formuleren van de duurzaamheidsdoelstellingen.
  • Integreer duurzaamheid in continue verbetering: Maak duurzaamheid een integraal onderdeel van je proces voor continue verbetering. Gebruik methoden zoals continu verbeteren om verspilling te verminderen en processen te optimaliseren met duurzaamheid als focus. Lees hier meer over continu verbeteren en duurzaamheid.
  • Creëer bewustzijn en betrokkenheid: Stimuleer een cultuur van bewustwording over duurzaamheid binnen je organisatie. Betrek medewerkers bij duurzaamheidsinitiatieven, moedig ideeën aan en creëer betrokkenheid bij het behalen van duurzame doelen.
  • Monitor en evalueer voortdurend: Voer regelmatig evaluaties uit om de voortgang van je duurzaamheidsinitiatieven te meten. Pas je strategieën aan op basis van verkregen inzichten om voortdurend te blijven verbeteren.

De ervaring leert dat het integreren van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie tijd en toewijding vraagt om succesvol te zijn. Maar dit is een investering die op de langere termijn zijn vruchten zal afwerpen. Door duurzaamheidsdoelen nu een belangrijk onderdeel te maken van de strategie van de organisatie wordt de organisatie toekomstbestendiger en heeft het een positieve invloed op de omgeving en gemeenschap.

Concrete tips waar je vandaag mee kunt starten

Bovenstaande tips geven een aardig beeld van de belangrijkste aandachtsgebieden. Hieronder vind je wat ideeën voor de praktische invulling hiervan:

  • Organiseer een inspiratiebijeenkomst: Er zijn tal van sprekers die je kunt inzetten om de betrokkenheid van collega’s, klanten en relaties te vergroten. Door een inspirerende spreker uit te nodigen, krijgen deelnemers aan de bijeenkomst nieuwe inzichten en worden ze aangemoedigd om zelf na te denken over duurzaamheidsinitiatieven in hun dagelijkse werk.
  • Creëer een stageplaats: Om onderzoek te doen naar de invloed van duurzaamheidsinitiatieven op de organisatie of om te helpen bij het maken van een (voor)selectie van passende initiatieven kun je gebruik maken van een stagiair(e).
  • Voer een nulmeting uit: Er zijn verschillende tools en platformen waarmee je een meting kunt doen om inzicht te krijgen in de duurzaamheidspositie van de organisatie. Dit inzicht helpt bij het maken van betere keuzes voor passende duurzaamheidsinitiatieven.

Van strategie naar realiteit

Zoals met iedere strategie ligt de uitdaging niet alleen in het formuleren van deze duurzaamheidsgerichte strategieën, maar vooral in het realiseren van deze doelen. Het realiseren van de strategie vraagt om een stevig verandermanagementproces, vertaling van de strategie naar de werkvloer, kortcyclische sturing, continu verbeteren en het continu ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers.

Een belangrijk onderdeel bij is het bieden van meetbare stappen naar een duurzame toekomst, oftewel het vertalen van de grote strategische ambitie naar kleinere, behapbare doelen. In de komende artikelen zullen we hier verder op ingaan.

Verder praten over continu verbeteren en duurzaamheid?

Wil je verder met ons praten over het opnemen van duurzaamheid in bedrijfsstrategie of het realiseren van duurzaamheidsdoelen op de werkvloer? Neem dan contact met ons op via contact@upd.nl of 020 – 345 3015.