Bedrijfstrainingen op maat | Lean - Lean Six Sigma - Agile - Change

Bedrijfstrainingen op maat

Aansluiting bij het interne curriculum

Medewerkers zijn allesbepalend voor het succes van de organisaties. Hun kennis, kunde en ervaring bepaalt hoe de organisatie functioneert. Door ze te voorzien van de juiste bedrijfstrainingen op het juiste moment helpen organisaties de medewerkers optimaal te presteren.

Bedrijfstrainingen

Met onze bedrijfstrainingen op maat geven we organisaties de kans om hun interne curriculum uit te breiden met opleidingen op het gebied van Lean, Lean Six Sigma, Agile, persoonlijke effectiviteit, samenwerking en leiderschap.

Doelgerichte bedrijfstrainingen

Bij UPD zien we dat nog veel organisaties in de trainingsreflex schieten. En dat wordt nog te vaak gefaciliteerd door opleidingsbureaus die hierin mee gaan. Wij geloven dat training een middel is wat in ingezet wordt om een doel te bereiken. Training en opleiding kan nooit een losstaand doel zijn.

Vanuit deze overtuiging bieden we doelgerichte bedrijfstrainingen aan. We bekijken samen met de opdrachtgever aan welke doelstelling(en) de training precies moet bijdragen. Vervolgens ontwikkelen we een curriculum op maat wat ook daadwerkelijk de doelstelling(en) centraal zet.

Duurzaam resultaat door focus op de praktijk

Voor bedrijfstrainingen is de toepasbaarheid op de werkvloer essentieel. Pas wanneer de medewerkers de inhoud van de training toepassen, kunnen ze een verbeterde bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Daarom staat bij ons de praktische toepassing van de training of opleiding centraal. Om dat te realiseren bevatten al onze trainingen en opleidingen de volgende 3 elementen:

Direct resultaten boeken

1. Kennis

We leggen in iedere opleiding een stevige theoretische basis. Hierbij maken we direct de vertaalslag van de literatuur naar de praktische toepassing. De kennis die je aangereikt krijgt kun je na de opleiding dus direct toepassen.

2. Vaardigheden

Iets ‘weten’ is anders dan iets ‘kunnen’. Tijdens de opleiding bij UPD leer je dus niet alleen wat je moet weten, maar ook wat jij moet kunnen. We geven je inzicht in welk gedrag – van jou en anderen – er nodig is voor succes. En we bieden je de vaardigheden om dit te begeleiden of te beïnvloeden.

3. Toepassen

Uiteindelijk helpen we je bij het toepassen in de praktijk. We helpen je om van weten en kunnen naar toepassen te komen. Onze trainers en praktijkbegeleiders helpen je op weg om daadwerkelijk resultaten te boeken. Tijdens en na de opleiding.

Aansluiten op het interne curriculum

Indien gewenst sluiten wij met onze bedrijfstrainingen aan op het gewenste curriculum. Zo zorgen we dat we optimale waarde toevoegen aan de interne academie en de bedrijfsdoelstellingen. Of het nu gaat om het verwerken van de huisstijl van de opdrachtgever, modules over gebruikte systemen binnen de organisatie of aanpassingen van terminologieën om aan te sluiten bij het al aanwezige taalgebruik.

Wij zijn momenteel preferred supplier voor training en oplelding van een groot aantal organisaties in Nederland. We hebben onze bedrijfstrainingen en opleidingen dan ook al geïntegreerd met verschillende LMS’en. De kans is dus groot dat we al aanwezige koppelingen hebben voor het LMS dat gebruikt wordt binnen de organisatie.

Meer weten over onze bedrijfstrainingen?

Jof Houben UPD

Neem voor meer informatie over de UPD Academy en onze bedrijfstrainingen contact op met Jof Houben via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: academy@upd.nl