Zorg en Welzijn

Een cultuur van continu verbeteren

Vergrijzing, toenemende zorgvraag, oplopend personeelstekort en toenemende budgetbeperkingen. Organisaties binnen de Zorg en Welzijn hebben een aantal lastige opgaven waar ze mee om moeten gaan. En dat terwijl de samenleving hoge eisen stelt aan de kwaliteit en snelheid van de zorg. Kortom er wordt van de organisaties verlangd dat ze de zorg snel, goed en goedkoop leveren. Een – op het eerste oog – onmogelijke opdracht.

En toch zitten deze drie elementen verweven in het gedachtegoed van continu verbeteren; hogere kwaliteit, betere efficiency en lagere kosten. De transformatie naar een cultuur van continu verbeteren voor organisaties binnen de Zorg en Welzijn het antwoord zijn op de uitdagingen waar ze nu voor gesteld worden.

Lean in het Máxima Medisch Centrum

Het Máxima Medisch Centrum is overtuigd van de kracht van Lean wanneer het gaat om het waarde toevoegen voor de patiënten. Bekijk hier het inspirerende verhaal van het Máxima Medisch Centrum over hoe zij Lean ervaren.

Lean helpt het UMC Utrecht om toekomstbestendig te worden én blijven

Binnen het UMC Utrecht gebruiken ze Lean om continu te blijven verbeteren. Lean helpt ze om in te spelen op de veranderende vraag uit de markt. En zo zorgen ze dat ze toekomstbestendig worden en blijven!

Referenties in de sector Zorg & Welzijn

procesverbetering bij Yorneo procesverbetering bij OLVG procesverbetering bij Kraamzus procesverbetering bij GGD BZO procesverbetering bij Antonie van Leeuwenhoek procesverbetering bij Applied Biosystems proces verbeteren bij UMC Radboud proces verbetering  Reinier de Graaf ziekenhuis proces verbeteren Erasmus MC processen verbeteren bij 's Heeren Loo process improvement Jeroen Bosch Ziekenhuis procesverbetering bijNederlands Vaccin Instituut martini ziekenhuis - lean six sigma sector zorg en welzijn procesverbetering stichting kinderpostzegels