Onze aanpak

Wij geloven dat organisaties toekomstbestendig zijn als ze hun verbeter- en vernieuwingskracht weten in te zetten om een ideale klantbeleving te realiseren. Want klantbeleving heeft impact. Impact op de klantenbinding, op de medewerkerstevredenheid en op de organisatieresultaten. Wij hebben hiervoor het Five Box Model ontwikkeld. Dit model maakt de succesfactoren inzichtelijk die leiden tot duurzame resultaten.

Five Box Model

Het Five Box Model toont de elementen die leiden tot duurzame resultaten. Daarbij is in één oogopslag duidelijk dat de verschillende elementen niet los van elkaar kunnen functioneren. Voor de optimale resultaten dienen alle elementen op elkaar afgestemd te worden, waarbij het juiste juiste leiderschap de facilitator hiervan is.

Mensen

De juiste mensen, met de juiste capabilities op de juiste plek. Het klinkt eenvoudiger dan het is. Want welke competenties zijn precies belangrijk voor de verbeterreis? En hoe zorgen we dat deze competenties ontwikkeld en benut worden?

Tijdens de verbeterreis helpen wij organisaties bij het vaststellen van de benodigde competenties en voorzien wij in de interventies om deze te verkrijgen. Of de competenties verkregen worden door middel van Coaching, Opleiding of Werving & Selectie verschilt per situatie. Het resultaat is overal hetzelfde; de juiste mensen, met de juiste competenties die de basis vormen voor het behalen van Duurzame Resultaten.

Waarde Toevoegende Processen

Om de ideale klantbeleving te creëren is het ondenkbaar dat er processen binnen de organisatie zijn die hier niet aan bijdragen. Ieder proces moet direct of indirect bijdragen aan het creëren van deze ideale klantbeleving. Anders is het waste.

In de praktijk zien we dat organisaties hier mee worstelen. Processen zijn in de loop der jaren uitgebreid en verzwaard en er is niet meer in één oogopslag te zien of het proces nog écht waarde toevoegt. Of het is duidelijk dat bepaalde processen geen waarde toevoegen, maar wat nu? In de verbeterreis naar Duurzame Resultaten zijn waarde toevoegende processen dus essentieel.

Management Systemen

Management Systemen zijn niet alleen ondersteunend aan de verbeterreis. Door de inzet van de juiste systemen op het juiste moment wordt de nodige focus en sturing aangebracht. We zien alleen dat veel organisaties moeite hebben om de juiste management systemen te selecteren en implementeren. We zien dat organisaties verzanden in stammenstrijd over verbetermethodieken en management systemen. En dat is niet nodig, door een selectie van juiste systemen en methodieken zijn management systemen een belangrijke motor van de verbeterreis.

Gedrag

Lean, Lean Six Sigma, Agile; het maakt niet uit welke methodes of elementen hieruit ingezet worden, zolang binnen de organisatie niet het juiste gedrag wordt gestimuleerd worden nooit de gewenste resultaten gehaald. Wij geloven dat puur methodische implementaties nutteloos zijn, als het gedrag binnen de organisatie hier niet op afgestemd is. Een gedragsverandering is tegelijkertijd ook het meest uitdagende tijdens verbeterreizen. In de dagelijkse praktijk zien wij veel organisaties waar verbeterinitiatieven keer op keer mislukken omdat niet het juiste gedrag gestimuleerd wordt. Hoe je als organisatie wel tot het gewenste gedrag komt? Door ze eigenaarschap te geven over hun werk. Geef iedereen kaders waarbinnen ze volledige vrijheid hebben om hun werk uit te voeren. Vertel ze wat je aan resultaat verwacht en laat het ‘hoe’ over aan de mensen. Oftewel; empower teams en individuen, want dat leidt tot een lerende en groeiende organisatie.

Leiderschap

Leiderschap staat niet voor niets als rand om de andere elementen heen. Leiderschap is de facilitator hiervan. Waar leiderschap voorheen de verantwoordelijkheid had dát mensen binnen de organisatie het werk deden, moeten ze nu de omstandigheden creëren waardoor mensen hun werk kunnen doen. Dit doen ze door stimuleren van het juiste gedrag en het gebruik maken van de verschillende verbetermethodieken en filosofieën. Binnen iedere verbeterreis heeft leiderschap een essentiële rol en in de trajecten die wij begeleiden krijgt het leiderschap dan ook de aandacht die het verdiend.

Hoe organisaties wendbaar, slagvaardig en toekomstbestendig worden

Bij UPD geloven we dat de ideale klantbeleving geen einddoel is, maar een continue reis is. Een reis die er uiteindelijk voor zorgt dat organisaties effectief om kunnen gaan met een snel veranderende omgeving. Deze visie en onze aanpak om dit te realiseren hebben we uitgewerkt in een kort en krachtig boekje. Wil je weten hoe wij geloven dat organisaties wendbaar, slagvaardig en toekomstbestendig worden? Vul dan onderstaand contactformulier en wij laten het je zien!

Wat doen we met jouw gegevens?

De contactgegevens die we je hier vragen gebruiken we om met jou in contact te komen. Deze gegevens bewaren we totdat jij aangeeft dat je geen informatie meer van ons wilt ontvangen. In dat geval wordt de informatie nog maximaal 2 maanden bewaard, waarna het wordt verwijderd uit onze systemen.

Door dit formulier in te vullen geef je ons toestemming om contact met jou op te nemen per telefoon en/of email. De verwerking van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in onze privacyverklaring.

Cached on Mon 24/09 23:46