Wat is een Agile coach? - UPD

Wat is een Agile coach?

Wat is een Agile Coach

De Agile-reis is bovenal een mentaal avontuur. Het is het ontwikkelen van een collectieve Agile mindset die de organisatie in staat stelt om te overleven in een complexe en adaptieve markt. Daarbij zorgt een Agile mindset ervoor dat medewerkers het beste uit zichzelf naar boven kunnen halen.

Wat heeft de organisatie nodig?

Waarom kan een organisatie niet gewoon de beste processen, toepassingen en gereedschappen met 1 druk op de knop invoeren en de medewerkers vertellen ermee aan de slag te gaan?

Het stellen van deze vraag legt meteen het onderliggende probleem bloot. Zonder de juiste mindset is het onmogelijk om het juiste probleem te zien, laat staan de juiste oplossing.

Agile is namelijk geen verzameling gereedschap, processen en toepassingen. Het is een oplossing op maat die vraagt om het maken van beslissingen per uur of per dag door de mensen die het werk uitvoeren. Het gereedschap en de toepassing ervan worden in balans gehouden om zo aan de onmiddellijke vraag van de huidige markt te kunnen doen voldoen. Daarnaast wordt zowel het gereedschap als het proces continu en meedogenloos aangepast door mensen die de onderliggende principes, waarden en mindset begrijpen.

agile-mindset

Zonder de juiste mindset, waarden en principes begrijpt de organisatie de juiste veranderingen niet en kan ze deze ook niet maken. Het management zal dan simpelweg niet toestaan dat het juiste proces en gereedschap wordt geïmplementeerd, waarbij ook een machtsverschuiving plaatsvindt. Deze verschuiving is nodig, zodat degenen die zich het dichtst bij het probleem bevinden, het ook kunnen oplossen. De rest van de organisatie kan zich vervolgens aan dit proces aanpassen.

Maar, zelfs als de juiste processen en gereedschappen met een toverstokje in 1x doorgevoerd zouden kunnen worden, dan nog zouden de huidige best practices onmiddellijk verouderd zijn. Elke aanpassing en correctie kan alleen maar zo goed zijn als de collectieve Agile-mindset van degenen die de corrigerende verandering doorvoeren.

Kijkend naar waar de meeste organisaties zonder coaches zich nu bevinden, nemen niet veel medewerkers de Agile-mindset over. Dit resulteert in een groot gat tussen de mogelijk te realiseren waarde en de waarde die wordt gerealiseerd. Met andere woorden, het gereedschap en de processen van een organisatie moeten minstens zo snel worden aangepast als de vraag die hen wordt gesteld vanuit de snel veranderende markt. Zonder hulp, zal het ontbreken van de juiste mindset ervoor zorgen dat niet consequent de juiste veranderingen worden gemaakt. Er zal een kloof bestaan tussen wat nodig is en wat er is.

Dit is een kloof ter grootte van het tekort aan de gezamenlijke Agile-mindset van de betrokken medewerkers, vergeleken met de plek waar ze zouden kunnen zijn met de juiste coaching. Het is de afwijking van het optimale proces van de organisatie door een tekort aan een Agile -mindset, waarden en principes van juist diegenen die de beslissingen nemen.

De rol van de Agile Coach

Het is aan de Agile of Lean Coach om deze kloof te overbruggen door de organisatie continu te begeleiden in het maken van de juiste beslissingen totdat de principes, waarden en mindset bij elke werknemer onderdeel uitmaakt van het DNA. Vanaf dat moment zijn er geen coaches meer nodig.

Coaches doen dit door:

  • Groepjes medewerkers te trainen;
  • Individuelen te coachen;
  • Alle medewerkers te begeleiden;
  • Workshops te faciliteren;
  • Het opbouwen en onderhouden van relaties met alle betrokkenen.

De must-haves van een Agile Coach

1. Diepgaande kennis van de Agile/Lean-wereld

Alle coaches zijn anders. Ze hebben andere specialisaties en daardoor andere kennis en ervaring. Sommige meer technisch, anderen weer meer bedrijfskundig en weer anderen veranderkundig. Een organisatie moet ervoor zorgen dat de groep coaches in balans is, zodat alle specialisaties aan bod komen. Het is onwaarschijnlijk dat er één coach is die alle aspecten van de verandering kan coördineren.

2. Hoge emotionele intelligentie

Dit stelt de coach in staat om blokkades in iemands vermogen om te veranderen waar te nemen en te helpen om obstakels weg te nemen. Het is de taak van de coach om iemand zich open te laten stellen voor nieuwe mogelijkheden. Dit vraagt om moed, vertrouwen en geduld.

3. Niet gebonden aan hiërarchische of politieke verwikkelingen

Om medewerkers open te laten staan voor nieuwe dingen, moeten coaches niet gebonden zijn aan hiërarchische of politieke verwikkelingen. Ze moeten toegang hebben tot iedereen. De coach zelf heeft een open blik en een wijde horizon. Zonder deze vrijheid en openheid zullen de juiste gesprekken niet plaatsvinden, de mindset zal niet veranderen, de gereedschappen, toepassingen en processen zullen afwijken van wat nodig is en de Agile-reis (of erger: de organisatie) zal falen.

Conclusie

Agile coaches zijn de fietsen waarop anderen leren om Agile te zijn. Coaches openen de ogen van mensen om nieuwe mogelijkheden te zien die de manier waarop ze beslissingen nemen en met elkaar omgaan verandert. Over een tijdje zullen de trainees de cultuur van hun organisatie veranderen. Agile coaches geven de organisatie de mogelijkheid om zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen en om een lerende organisatie te worden. Dit is een meerjaren-avontuur voor de meeste organisaties, alhoewel sommigen zich niet eens zullen realiseren wanneer ze eraan begonnen zijn.

Uiteindelijk kunnen de coaches de organisatie met een gerust hart achterlaten, omdat de organisatie transparantie, aanpassend vermogen en leren in haar DNA heeft zitten. Alle medewerkers personaliseren de Agile mindset, waarden en principes die ervoor zorgen dat ze hun gereedschappen en processen kunnen aanpassen.

Dit artikel is vertaald vanuit het Engels. Oorspronkelijke artikel: https://www.linkedin.com/pulse/what-agile-coach-simon-powers?