Verbeterprojecten

Realiseer duurzame groeikansen

Een verbeterproject helpt jouw organisatie het verbeterpotentieel en de groei- en ontwikkelkansen blijvend te realiseren. Samen met jou starten we met het helder definiëren van het probleem. Vervolgens gaan we het proces rondom dit probleem visualiseren, een meetsysteem opzetten en de prestatie van het proces concretiseren.

Deze identificatie levert je een projectoverzicht op van één A4 met een kosten-baten analyse. Daarbij ontvang je een uitgebreide presentatie met al jouw mogelijkheden op het gebied van besparing en verbetering. Als we het eens worden over de uitkomsten, starten we met de realisatie van het verbeterpotentieel en de ontwikkel- en groeikansen van jouw organisatie.

Maximale betrokkenheid

Wij bundelen de krachten tussen jouw medewerkers en onze experts op een pragmatische manier. Informele (groep)leiders leiden het project in goede banen en luisteren naar verborgen argumenten. Samen zorgen we er voor dat we zowel het management als de mensen op de werkvloer maximaal betrekken. Zo realiseren we verandering volgens een duidelijk stappenplan.

Wat levert het je op?

  • Een significante verhoging van je operationele resultaat en daarmee verlaging van je operationele kosten.
  • Een volledige beheersing van de capaciteiten en de operationele kosten op de werkvloer.
  • Een optimaal werkend proces op de werkvloer waarin iedere activiteit uitgevoerd zal worden volgens een omschreven werkmethodiek.
  • Gemotiveerde leidinggevenden, die hun team optimaal laten functioneren door het nemen van verantwoordelijkheid en actiegerichtheid, waardoor afwijkingen tot een minimum beperkt zullen worden.
  • De juiste stuurinformatie om aan te kunnen sturen en op te volgen.
  • Een minimale weerstand voor veranderingen binnen jouw organisatie.

Geïnteresseerd in een nadere toelichting op UPD-verbeterprojecten en hun toegevoegde waarde voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.